Linki [Tag : odszkodowanie]
Sortuj wg :
1. Forum Odszkodowa? i Prawa KRONN
Forum poruszaj?ce tematyk? dochodzenia odszkodowa? przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumiana tematyk? prawn?. Forum jest w?asno?ci? KRONN Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu. U?ytkownicy forum mog? swobodnie wymienia? do?wiadczenia oraz wyra?a? opinie w tematyce poruszanej na forum. Przez forum mo?na nawi?za? wspó?prac? z KRONN Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu.
Kategoria:   Sport > Fora dyskusyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Odszkodowania ?ód?, najwy?sza skuteczno??, bez op?at wst?pnych
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Zadzwo? po bezp?atn? konsultacj?. Uleg?e? wypadkowi, po?lizgn??e? si?, potkn??e?, zwali?a si? na Ciebie budowla. Wywalczymy dla Ciebie najwy?sze odszkodowanie. Nie mo?esz si? porusza? przyjedziemy do Ciebie. Odszkodowanie za s?upy na dzia?ce, rury, linie wysokiego napi?cia, telekomunikacyjne.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 238 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Odszkodowanie, odszkodowania
Skuteczne i profesjonalne dochodzenie odszkodowa?. Firma Interlex specjalizuje si? w dochodzeniu odszkodowa? komunikacyjnych oraz powypadkowych. Istniejemy na rynku ju? 14 lat co przek?ada si? na do?wiadczenie oraz wysok? skuteczno?? realizowanych przez nas spraw. 30 000 usatysfakcjonowanych klientów jest niepodwa?alnym dowodem profesjonalizmu jaki oferuje firma Interlex.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 236 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. odszkodowania-lodz.com.pl Skuteczna pomoc w uzyskaniu odszkodawania. odszkodowanie-lodz.pl
Odszkodowania ?ód?, odszkodowania-lodz.com.pl, Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych, odszkodowanie-lodz.pl, Uleg?e? wypadkowi i jeste? rozczarowany wysoko?ci? odszkodowania? Zg?oszenie szkody i korespondencja z firm? ubezpieczeniow? to dla Ciebie udr?ka? Od lat skutecznie bronimy interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którym towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiaj? wyp?aty nale?nego odszkodowania lub je zani?aj?.
Kategoria:   Us?ugi > Prawne
Spo?ecze?stwo > Prawo
Us?ugi > Prawne > Kancelarie adwokackie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Odszkodowanie
Jednymi z pierwszych rzeczy, które nasuwaj? si? nam do g?owy po wypadku, obok ?wiadomo?ci straty materialnej i zdrowotnej, s? odszkodowanie i zado??uczynienie za poniesione krzywdy. Zdarza si?, ?e w wyniku wypadku doznajemy trwa?ego uszczerbku na zdrowiu, co przekre?la nasz? dalsz? karier? zawodow?, a nawet mo?liwo?? wykonywania hobby. Ubiega? si? wtedy mo?emy o odszkodowanie, zado??uczynienie i rent? odszkodowawcz?. Jednym z radców prawnych zajmuj?cych si? sprawami odszkodowawczymi jest Artur Klimkiewicz.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 348 Ocena: 5.00 Głosów: 2
New Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Wypadek przy pracy w Anglii
Strona prezentuj?ca ofert? firmy Quick Claim Ltd. w zakresie odzyskiwania odszkodowa? z tytu?u wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii. Serwis zawiera szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków, które nale?y spe?nia? aby móc ubiega? si? o odszkodowanie w Anglii. Radcy prawni Quick Claim Ltd. w sposób profesjonalny i rzetelny reprezentuj? swoich klientów. Powierzenie sprawy wypadku firmie Quick Claim Ltd. pozbawione jest jakiegokolwiek ryzyka – w przypadku nie uzyskania odszkodowania dla zleceniodawcy nie ponosi on ?adnych kosztów. Mo?liwo?? kontaktu za po?rednictwem bezp?atnej infolinii 24 godziny na dob?.
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Finanse > Ubezpieczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com