Linki [Tag : odzyskiwanie danych]
Sortuj wg :
1. Naprawa notebookow, plyt glownych, automatyki w EVR-SYSTEMS
Centrum naprawy notebookow,plyt glownych , serwis plyt glownych PC i serwerowych, naprawa kart graficznych, odzyskiwanie danych.Internetowy system zgloszen online. tel. 717913073, tel. 717913074 Centrum naprawy notebookow,plyt glownych , serwis plyt glownych PC i serwerowych, naprawa kart graficznych, odzyskiwanie danych.Internetowy system zgloszen online. tel. 717913073, tel. 717913074
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo > Wed?ug miejscowo?ci
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Elektronika i elektrotechnika

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. pogotowie komputerowe olsztyn - serwis komputerowy olsztyn
Nasze g?ówne obszary dzia?ania to informatyka i teleinformatyka. Firma ?wiadczy us?ugi informatyczne dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, a tak?e osób prywatnych. Posiadamy kompleksow? ofert? us?ug zwi?zanych z informatyk?: serwis komputerowy, sta?? obs?ug? serwisow?, instalacj? i administracj? sieci, a tak?e serwis i wdro?enia oprogramowania. Nasz? g?ówn? dzia?alno?ci? jest outsourcingowa obs?uga firm. Nasze us?ugi s? szczególnie atrakcyjne dla firm ma?ych i ?rednich, które nie zatrudniaj? specjalistów z bran?y IT. Poza obs?ug? serwisow? oferujemy równie? dobór i wdro?enia sprz?tu i oprogramowania. Misj? firmy jest ?wiadczenie wysokiej jako?ci us?uginformatycznych oraz wdra?anie kompleksowych rozwi?za? opartych o sprz?t i oprogramowanie.
Kategoria:   Komputery > Systemy operacyjne > Linux
Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Regionalne > Lubelskie > Zamo?? > Komputery i Internet

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Odzyskiwanie danych z telefonu VIP-HDD Lublin
Odzyskiwanie danych z telefonow komorkowych: Nokia,Samsung,Sagem,Sony-Ericsson,LG,Siemens,Iphone oraz kart SIM. Jeste?my Polsk? firm? zajmujac? si? profesjonalnym odzyskiwaniem danych z telefonów komórkowych, kart SIM i iPhone. Naszym atutem jest profesionalizm i obs?uga klienta na najwy?szym poziomie. Wdro?one procedury zapewniaj? pe?ne bezpiecze?stwo oraz poufno?? powierzanych nam danych..
Kategoria:   Telekomunikacja > Telefonia > Komórkowa

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Odzysk utraconych danych
Je?eli przypadkiem usun??e? istotne dla Ciebie dane i masz wra?enie, ?e nie da si? ich ju? odzyska? to mamy dla Ciebie dobr? wiadomo??. Obecnie istnieje olbrzymia ilo?? metod odzyskiwania danych. Ponadto istniej? nawet specjalne laboratoria, dzi?ki którym odzysk danych jest niemal zawsze mo?liwy.
odzysk danych, program do odzysku danych, odzyskiwanie plików, odzyskiwanie danych, odzyskiwanie zdj??, programy do odzyskiwania danych
Kategoria:   Komputery > Programowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Pogotowie komputerowe
Orbicomp prowadzi dzia?alno?? us?ugow? w bran?y informatycznej. Firma specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z napraw?, modernizacj?, konserwacj? oraz rozbudow? sprz?tu komputerowego.

Us?ugi informatyczne przeznaczone s? zarówno dla klientów prywatnych jak i dla firm. W ofercie znajduj? si? mi?dzy innymi: serwis komputerów, odzyskiwanie danych, budowa sieci komputerowych, serwis drukarek, konserwacja sprz?tu, outsourcing it.

Us?ugi s? ?wiadczone na terenie Warszawy. Dojazd do klienta jest bezp?atny.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Internet
Komputery > Firmy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Odzyskiwanie danych
Nasza firma oferuje profesjonalne odzyskiwanie danych, którego skuteczno?? wynosi 96%. W ramach tej us?ugi oferujemy tak?e bezp?atn? diagnoz?. Ponadto nasza firma oferuje serwis komputerowy oraz serwis notebooków Warszawa. Posiadamy jedno z najnowocze?niejszych laboratoriów diagnostyczno-naprawczych.. Posiadamy jedno z najnowocze?niejszych laboratoriów diagnostyczno-naprawczych.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Odzysk danych
Votum - profesjonalne pogotowie komputerowe. Naprawy w siedzibie firmy oraz u Klienta. Serwis komputerowy obejmuje napraw? komputerów i laptopów - diagnostyk?, wymian? uszkodzonych akcesoriów, modernizacje sprz?tu, instalacj? systemu, usuwanie wirusów. Skuteczne odzyskiwanie utraconych danych z dysków twardych, kart pami?ci, p?yt CD niezale?nie od stopnia uszkodzenia no?nika. Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych.
Kategoria:   Komputery > Sprz?t

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Us?ugi informatyczne dla firm i osób prywatnych
Us?ugi informatyczne dla firm i osób prywatnych. Odzyskiwanie danych, zdj?? i filmów z dysków, kart pami?ci SD,XD, DVD, pendrive, dyktafonów, aparatów fotograficznych. Kopie bezpiecze?stwa, archiwizacja i przenoszenie danych. Systemy sieciowe, serwery, zdalny dost?p, us?ugi terminalowe. Oprogramowanie do systemów operacyjnych i oprogramowanie biurowe. Systemy sieciowe, takie jak Windows Server, SBS Server. Zarz?dzanie i obieg dokumentów, Program ELO Professional. Projektowanie stron na bazie Microsoft SharePoint. Sta?a obs?uga i serwisowanie.
Kategoria:   Komputery
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Us?ugi informatyczne i outsourcing IT
?wiadczymy kompleksowe us?ugi informatyczne dla firm czyli outsourcing IT. Podejmujemy pe?n? opiek? nad systemami informatycznymi naszych Klientów zapewniaj?c administracj? sieci, naprawy sprz?tu komputerowego, dostawy sprz?tu i oprogramowania, odzyskiwanie danych, archiwizacj? danych, zabezpieczanie sieci, audyt informatyczny.
Oferujemy tak?e projektowanie i tworzenie stron internetowych.
Obszarem naszego dzia?ania s? g?ównie: Warszawa, Legionowo, Nasielsk,Zielonka, Marki, Z?bki oraz inne - województwo mazowieckie.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Internet > Domeny > Rejestratorzy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com