Linki [Tag : oprogramowanie]
Sortuj wg :
1. Esc Komp - Akcesoria Komputerowe, Oprogramowanie, Peryferia
internetowy sklep komputerowy - znajdziesz w nim wszystkie najpotrzebniejsze ci rzeczy, pocz?wszy od elementów sk?adowych komputera poprzez peryferia w postaci skanerów czy drukarek, skonczywszy na nowosciach cyfrowych a tak?e aparatach fotograficznych. Sprawdz nasza wyjatkowo bogata oferte i przekonaj sie sam, o naszych cenach ktore z pewnoscia sa na twoja kieszen. Zapraszamy juz dzis.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Sprz?t

Data dodania: Jul 20, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Plotery tn?ce
Jeste? szefem agencji reklamowej, zajmujesz si? profesjonalnie grafik? reklamow?? Kazpol – znany sprzedawca specjalistycznego sprz?tu dla bran?y grafiki reklamowej. W ofercie równie? rozwi?zania dla obszaru szkoleniowego i in?ynierskiego. Specjalizujemy si? w sprzeda?y ploterów tn?cych i drukuj?cych popularnych marek. U nas znajdziesz swój ploter. Nasi doradcy dobior? odpowiedni sprz?t dla Twojej firmy. Kompleksowy serwis i zaplecze techniczne. Organizujemy tak?e szkolenia. W ofercie tak?e wszystkie akcesoria. Zajmujemy si? tak?e dystrybucj? specjalistycznego oprogramowania. Du?y wybór, niskie ceny.
Kategoria:   Komputery > Sprz?t

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Kaspersky, Programy antywirusowe - Sklep ITXON.pl
Firma Systemy Informatyczne ITXON zajmuje si? sprzeda?? i dystrybucj? oprogramowania antywirusowego, narz?dziowego oraz do ochrony danych. Oferujemy oprogramowanie takich firm jak: Kaspersky Lab, Parallels, Acronis, Devicelock, Entensys, Paragon Software, ABBYY.

Od 2002 nieprzerwanie ?wiadczymy najwy?szej klasy us?ugi na rynku rozwi?za?, zapewniaj?cych ochron?, bezpiecze?stwo i stabilno?? pracy nawet najbardziej skomplikowanych systemów komputerowych.

Je?te?my G?ównym Przedstawicielem na Polsk? du?ych, mi?dzynarodowych korporacji: Acronis, DeviceLock Inc., Entensys, Parallels Inc. oraz Autoryzowanym Partnerem Handlowym firmy Kaspersky Lab Polska, która od 2006 roku wr?cza nam corocznie Certyfikat Dystrybutora Roku.

O naszym profesjonalizmie i fachowym podej?ciu mo?e ?wiadczy? du?a liczba zorganizowanych szkole? oraz wdro?e? oprogramowania bezpo?rednio u klienta.

W obecnej chwili jeste?my w stanie zaoferowa? najwy?szej klasy oprogramowanie, pozwalaj?ce na odpieranie ataków wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania, naprawianie i konfigurowanie dysków twardych, korzystanie z wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze dzi?ki technologii wirtualizacji, odzyskiwanie skasowanych danych a tak?e kontrolowanie dost?pu osób trzecich do komputera domowego lub firmowych stacji roboczych.
Kategoria:   Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo
Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Biznes IT
W dobie dominacji Internetu wa?nym zagadnieniem jest bezpiecze?stwo w Sieci. Internet roi si? od rozmaitych zagro?e?, które mo?na wyeliminowa?, stosuj?c odpowiednie programy komputerowe i kieruj?c si? zdrowym rozs?dkiem. Odwied? serwis Dewu.com.pl, aby dowiedzie? si? wi?cej na temat zabezpiecze?.Chcia?by? na swoim komputerze posiada? wy??cznie najlepsze i efektywne programy komputerowe? Chcesz, by Twoje oprogramowanie by?o niezawodne oraz bezpieczne? Wejd? na stron? Dewu.com.pl i zapoznaj si? z nowo?ciami rynkowymi oraz poradami na temat software.Rzetelne informacje o sprz?cie komputerowym to gratka dla ka?dego, kto interesuje si? t? tematyk?. Wiedzy z zakresu hardware mo?na poszukiwa? w Internecie, odwiedzaj?c serwis Dewu.com.pl, który dostarcza fachowych informacji, opisanych przyst?pnym j?zykiem.
Kategoria:   Komputery

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zintegrowany system erp
Przedsi?biorstwo Etob-Res jako jedna z najstarszych firm informatycznych na Podkarpaciu, ma zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwo swoj? ofert? w sk?ad której wchodzi m.in. oprogramowanie dla spó?dzielni mieszkaniowych, systemy erp oraz oprogramowanie dla firm komunalnych. To jest oczywi?cie tylko niewielka cz??? naszej oferty. Specjalizujemy si? w dostarczaniu naszym biznesowym partnerom nowoczesnych rozwi?za? informatycznych, wspomagaj?cych zarz?dzanie firm?. Nasze wieloletnie do?wiadczenie sprawia, ?e oferowane przez firm? oprogramowanie cechuje si? bezpiecze?stwem na wysokim poziome oraz intuicyjno?ci? obs?ugi.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe
Komputery > Firmy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Hurtownie danych
BMM to polska firma dzia?aj?ca na rynku informatycznym od wielu lat, dostarczamy naszym Klientom nowoczesne rozwi?zania z zakresu oprogramowania, doradztwa oraz serwisu nad systemami informatycznymi. Jedn? z najwa?niejszych cech naszych us?ug s? rzetelno?? i ich wysoka jako??, której potwierdzeniem s? przyznawane naszej firmie certyfikaty oraz nagrody. G?ównymi odbiorcami naszych us?ug i produktów s? przedsi?biorstwa, jednostki administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej. Oferta firmy BMM to mi?dzy innymi oprogramowanie do analizy danych i kosztów, system bud?etowania, rachunkowo?? zarz?dcza i wiele innych. Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Projektowanie i tworzenie stron WWW
Nowoczesne i eleganckie strony internetowe? Szybkie i wydajne sklepy internetowe? Taka w?a?nie jest firma Hyh. Proponujemy Ci system zarz?dzania tre?ci? (Hyh-CMS), który umo?liwia Ci bardzo proste zarz?dzanie Twoj? stron? WWW. Nie musisz by? programist?, nie musisz wiedzie? czym jest HTML, CSS, PHP. Na nasze produkty udzielamy 24 miesi?ce gwarancji. W trakcie i poza okresem gwarancyjnym udzielmy wsparcia technicznego. Koniecznie sprawd? nasz? ofert?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > T

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. ZNAMY POT?G? INTERNETU I WIEMY JAK WYKORZYSTA? J? W TWOIM BIZNESIE
Internet umo?liwia szerszy dost?p do informacji ni? jakakolwiek inna metoda. Wielu przedsi?biorców w?a?nie za pomoc? Internetu poszukuje potrzebnych im towarów i us?ug, które maj? Pa?stwo mo?liwo?? im zapewni?. Zlecaj?c nam stworzenie strony mog? Pa?stwo liczy? na nasze indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, sta?y kontakt podczas tworzenia serwisu oraz na to ?e strona zostanie stworzona wed?ug Pa?stwa wytycznych. W procesie produkcji stron korzystamy z:
HTML, XML, XHTML, JAVASCRIPT, PHP, CSS, AJAX, baz danych MySQL, ORACLE, oraz animacji FLASH.
Kategoria:   Komputery > Internet
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. AUTORYZOWANY PARTNER SAGE KALISZ DOC SYSTEMS
Od 15 lat komputeryzujemy firmy i instytucje. ?wiadczymy szereg us?ug, od pomocy w wyborze sprzetu oraz oprogramowania poprzez instalacj?, monta?, wdro?enia, serwis i asyst? powdro?eniow?. Jako Autoryzowany Partner firmy Sage oferujemy programy Symfonia dla niemal?e ka?dej dziedziny biznesu w tym najlepszy na ?wiecie CRM ACT! by Sage.
Jeste?my dost?pni na terenie woj wlkp.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe
Komputery > Otwarte Oprogramowanie > Oprogramowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com