Linki [Tag : porady]
Sortuj wg :
1. Polskie Centrum Mirror's Edge!
Polskie strona po?wi?cona grze Mirror's Edge. Znajdziesz na niej zawsze naj?wie?sze newsy oraz ciekawe informacje na temat gry. Forum o Mirror's Edge, pobierz demo mirror's edge

mirror edge, mirrors edge, dice, ea, mirror edge solucja, porady, forum, newsy, pliki, postacie, mirrors edge download, save, kody, cheaty, opis przej?cia, wymagania, strona o, fanowska strona, nowo?ci,
Kategoria:   Gry > Komputerowe > Zr?czno?ciowe
Gry
Gry > Komputerowe > Aktualno?ci i recenzje

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Kikcs Online Polska
Jest to pierwszy i najwi?kszy polski portal o grze Kicks Online. Kicks Online jest darmow? gr? typu Sport MMO, kierujemy w niej i rozwijamy zawodnika inwestuj?c zdobyte pieni?dze w skille, ubrania itp. (gra ma tak?e bardzo rozbudowane statystyki dzi?ki którym poszczególni gracze ró?ni? si? mi?dzy sob?) . Na stronie znajdziecie porady, triki, dodatki oraz opis gry. Wszystkich fanów futbolu zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i pobrania tej darmowej gry.
Kategoria:   Gry > Komputerowe > Sportowe > Pi?ka no?na
Gry > Komputerowe
Gry

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Opisy telefonów
Opinie i porady dotycz?ce konkretnych modeli telefonów komórkowych, wszystkie parametry i opisy wraz z porównaniem poszczególnych modeli. Prezentujemy nowo?ci rynkowe i wspó?czesne telefony, które s? ju? tak zaawansowane technologicznie, ?e umo?liwiaj? uruchomienie na niektórych modelach systemów operacyjnych. Najdok?adniejsze opis telefonów komórkowych.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Adwokat ?ód? - Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka w ?
Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka, ?ód? ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 m 2 tel-fax 042 633 45 45. Pomoc i obs?uga prawna dla osób fizycznych i firm z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Porady prawne i doradztwo. Przygotowywanie pism procesowych, formu?owanie i opiniowanie umów. Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych.
Kategoria:   Us?ugi > Prawne > Kancelarie adwokackie
Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Us?ugi > Prawne

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Porady finansowe
Porady finansowe dla przedsi?biorców, najnowsze notowania gie?dy, informacje gospodarcze, kursy walut. Doradztwo finansowe to najkorzystniejsze i najlepsze porady w ro?nych sytuacjach finansowych. W co op?aca si? zainwestowa?. Jak zarabia? na inwestycjach. Jak efektywnie dba? o swoje finanse. Pomagamy w wyborze najlepszej oferty, za?atwieniu formalno?ci zwi?zanych z procedurami kredowymi czy inwestycyjnymi.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. ?lub
Nowy portal ?lubny, który gromadzi porady za zakresy organizacji ?lubu oraz wesela jak równie? prezentuje lokale, w których M?oda
Para zorganizowa? mo?e swoj? najwa?niejsz? imprez? w ?yciu. Wszystkie lokale zosta?y podzielone na grupy wg najwi?kszych miast.
Prócz tego zbieramy równie? dane firm oferuj?cych swoje us?ugi w zakresie organizacji ?lubu oraz wesela.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Religia i duchowo?? > Chrze?cija?stwo > Katolicyzm

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. O?rodek Psychoterapii KONTAKT - Wroc?aw, Pozna?
O?rodek Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego KONTAKT
Wroc?aw, ul. Wiosenna 8; Pozna?, ul. Gen. Maczka 14

Zapraszamy osoby oraz pary, które:
- do?wiadczaj? kryzysu i dyskomfortu psychicznego w swoim ?yciu
- zmagaj? si? ze stresem i nie potrafi? odnale?? jego przyczyn
- odczuwaj? brak poczucia sensu i celu ?ycia
- cierpi? z powodu zaburze? nerwicowych
- prze?ywaj? problemy emocjonalne
- do?wiadczaj? l?ków i nie umiej? sobie z nimi poradzi?
- cierpi? z powodu zaburze? nastroju, depresji, trudno?ci ze snem
- do?wiadczaj? trudno?ci w relacjach z innymi lud?mi
- prze?ywaj? ?al po stracie (utrata pracy, rozstanie, ?mier? bliskiej osoby)
- chc? zbudowa? trwa?e poczucie w?asnej warto?ci
- chc? poprawi? jako?? funkcjonowania i prze?ywania swojego zwi?zku
- pragn? poszerzy? ?wiadomo?? samego siebie i rozwija? swoj? osobowo??
- chc? pozna? i rozwija? swój ukryty potencja?

Oferujemy Pa?stwu profesjonaln? pomoc psychologiczn? i psychoterapeutyczn? (psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, interwencja w kryzysie, konsultacja psychologiczna) w radzeniu sobie z wyzwaniami ?ycia codziennego.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Dzia?alno?? gospodarcza
Serwis w ca?o?ci po?wi?cony prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, publikujemy tutaj porady i wskazówki w prowadzeniu w?asnej firmy, liczymy na Pa?stwa czynny udzia? w jego tworzeniu. Mamy nadzieje ?e znajd? Pa?stwo tutaj pomocne informacje, przydatne w prowadzeniu i rozwoju waszej dzia?alno?ci. Porady biznesowe dla przedsi?biorców, zmiany w prawie, aktualne opinie ekspertów o sytuacji na rynku, porady w co i kiedy warto zainwestowa?.
Kategoria:   Finanse > Inwestowanie > Doradcy

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Odchudzanie Pozna?
Poradnia dietetyczna Holistic Line z placówkami w Poznaniu i ?remie zaprasza wszystkich na konsultacje specjalisty dietetyka, który pomo?e w ustaleniu diety, okre?leniu prawid?owego sposobu od?ywiania oraz wesprze fachow? rad? w procesie odchudzania. Holistic Line to do?wiadczeni dietetycy oraz nowoczesny sprz?t pozwalaj?cy na okre?lenie sk?adu masy cia?a, pomiar masy tkanki t?uszczowej, mi??niowej i zawarto?ci wody w organizmie.
Kategoria:   Zdrowie > Dieta i od?ywianie > Poradnie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. System operacyjny Symbian
Z nami poznasz bli?ej system Symbian. Dowiesz si? wi?cej o telefonach wyposa?onych w Symbiana. Piszemy o nowo?ciach w ?wiecie mobilnego systemy Symbian. Zobacz liczne porady i wskazówki. Sprawd? czy posiadasz najnowsz? wersj? oprogramowania w Twoim telefonie. Poznaj aplikacj? Ovi Mapy. Z nami wybierzesz odpowiedni telefon dla siebie. Zapraszamy gor?co do odwiedzenia ?wiata Symbiana.
Kategoria:   Telekomunikacja
Telekomunikacja > Telefonia
Telekomunikacja > Telefonia > Komórkowa

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com