Linki [Tag : portal]
Sortuj wg :
1. Portal24dk
Portal startowy dla ca?ej rodziny wszystko w jednym miejscu wiadomo?ci z kraju i ze ?wiata; biznes, sport, rozrywka i pogoda. Sprawd? poczt?, czatuj i umawiaj si? na randki.Najwi?ksza polska wyszukiwarka stron internetowych umo?liwia przeszukiwanie zasobów portalu, zasilana ?wiatowymi wynikami Google.Znajdziesz u nas najnowsze informacje ze ?wiata internetu i polski a to nie wszystko zapraszamy
Kategoria:   Zakupy > Zabawki i gry > Gry
Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron
Nauka i edukacja > Filozofia > Portale

Data dodania: Jul 27, 2008 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Kikcs Online Polska
Jest to pierwszy i najwi?kszy polski portal o grze Kicks Online. Kicks Online jest darmow? gr? typu Sport MMO, kierujemy w niej i rozwijamy zawodnika inwestuj?c zdobyte pieni?dze w skille, ubrania itp. (gra ma tak?e bardzo rozbudowane statystyki dzi?ki którym poszczególni gracze ró?ni? si? mi?dzy sob?) . Na stronie znajdziecie porady, triki, dodatki oraz opis gry. Wszystkich fanów futbolu zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i pobrania tej darmowej gry.
Kategoria:   Gry > Komputerowe > Sportowe > Pi?ka no?na
Gry > Komputerowe
Gry

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Jaslonet.pl - Jasielski Portal Informacyjny - Jas?o bli?ej ni? my?lisz
Jaslonet.pl Lokalnie, na poziomie! Najlepsze ?ród?o informacji o Ja?le i regionie. Jaslonet.pl to Jasielski Portal Informacyjny. Aktualno?ci, wywiady, fotorelacje, wideo, forum dyskusyjne. Jas?o bli?ej ni? my?lisz dzi?ki serwisowi Jaslonet.pl. Jas?o to miasto powiatowe w po?udniowo wschodniej cz??ci Polski, w województwie podkarpackim, w obr?bie Do?ów Jasielsko Sanockich. Jaslonet.pl. Tworzymy i zamieszczamy reklamy w Internecie oraz robimy ulotki i banery reklamowe. Tworzymy równie? strony internetowe.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. PONIATOWA - Serwis Informacyjny Poniatowej - e-Poniatowa.pl
e-Poniatowa.pl to Serwis Informacyjny Mieszka?ców Poniatowej - ma?ego 10-tysi?cznego miasteczka po?o?onego w po?udniowo-wschodniej cz??ci naszego kraju. G?ównym za?o?eniem serwisu jest promocja miasta Poniatowa w sieci, ukazywanie jej walorów przyrodniczych oraz turystycznych.
Poniatowa jest miastem po?o?onym 40 km na po?udniowy zachód od Lublina Administracyjnie Poniatowa jest siedzib? gminy, obejmuj?cej oprócz miasta 17 so?ectw wiejskich. Gmina Poniatowa zajmuje powierzchni? 84,16 km2, w tym miasto 15,2 km2. Mieszka tutaj oko?o 16,5 ty?. osób, w tym w samym mie?cie ponad 10 tysi?cy mieszka?ców. Poniatowa jest miastem przemys?owym, jednak zachowa?a niemal nieska?one ?rodowisko naturalne. W samym mie?cie lasy i zadrzewienia stanowi? ponad 50% ogólnej powierzchni. Miasto oraz cz??? gminy znajduje si? w zasi?gu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mieszka?cy i w?adze miasta dbaj? o to by rozwój Poniatowej nie odbywa? si? kosztem ?rodowiska naturalnego. Liczne tereny le?ne okalaj? miasto, delikatnie wplataj?c si? w jego architektur?, daj?c poczucie bezpiecze?stwa i ciszy. Zapraszamy do Poniatowej !
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Romanse i Skandale z ?ycia gwiazd
Prezentujemy naj?wie?sze informacje ze ?wiata show biznesu. Uwidoczniamy szokuj?ce historie znajomych gwiazd. K?adziemy wyj?tkowy nacisk na skandale, pog?oski i romanse. Naszym czytelnikom zapewniamy tylko sprawdzone wcze?niej anegdoty. Dlaczego angielski p?karz oszuka? swoj? ci??arn? ma??onk? z prostytutkami. Po co gwiazda muzyki pop umawia si? z nieznajomym w klubie nocnym. Powa?any aktor, gracz, zawodnik okaza? si? peda?em. Te i inne informacje codziennie na portalu podepnij.pl
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Aktorki i aktorzy
Poligrafia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Randki w sieci
Pozytywnie nastawiony serwis, który przypomina, ?e potrzeba bycia w zwi?zku jest czym? naturalnym. Tak, jak czym? oczywistym jest ludzka indywidualno?? i ró?ne oczekiwania. Randkowa.pl pomaga pozna? si? ludziom pomimo tych ró?nic. Wi??e osoby o zbli?onych, jasno sprecyzowanych oczekiwaniach by pó?niej u?atwi? im kontakt w ró?ny sposób, u?ytkownicy sami decyduj? jaki. Mo?e to by? nawet gra multiplayer. Wszystko zale?y od preferencji.
Kategoria:   Regionalne > Pomorskie > S?upsk > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Skandaliki i skandale
Na rynku polskim egzystuje wiele klonów atrakcyjnego serwisu wykop.pl . Wspóln? w?a?ciwo?ci? witryn wykopowych jest szansa g?osowania na przedstawione w serwisie wiadomo?ci. Podepnij w za?o?eniu ma nader podobn? funkcjonalno??. Ró?nica, która rzuca si? w oczy to fakt, ?e Kobiecy Wykop jest skierowany tylko i wy??cznie do dziewczyn. Militaria, programowanie czy ró?ne ciekawostki nas nie interesuj?. My kobiety kochamy podgl?da? ?ycie znanych osób. Naj?wie?sze skandale czy pog?oski na ich temat ubarwiaj? nam dzie?. Cz?sto czerpiemy z nich wzorce i na?ladujemy ich czy to poprzez styl ubierania si? czy zachowanie. Podepnij to miejsce gdzie codziennie gromadzimy najciekawsze informacje z ca?ego neta. Podpinamy je i poddajemy g?osowaniu. Podepnij to miejsce w sam raz dla mnie i dla ciebie.
Kategoria:   Zdrowie > Kobiety

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com