Linki [Tag : praca na etacie]
Sortuj wg :
1. WojciechCywi?ski.pl - Allegro, Z?oto i Srebro, Facebook.
Wojciech Cywi?ski jest przedsi?biorc? m?odego pokolenia, który wspiera dzia?alno?? handlu internetowego. Niniejsza strona jest jego stron? autorsk? i ma charakter rozwojowy. Jej g?ównym celem jest pobudzenie przedsi?biorczo?? w?ród innych internautów.

Doskonalenie umiej?tno?ci sprzeda?y wp?ywa na wi?kszy komfort ?ycia, co bezpo?rednio przek?ada si? na dobrobyt ka?dego cz?owieka. Przedsi?biorca powinien dostarcza? ludziom potrzebne produkty i us?ugi, a w zamian ma prawo spodziewa? si? wynagrodzenia. To jest nadrz?dne prawo dobrobytu. Je?eli nie wzbogacisz ?ycia innych ludzi, nie oczekuj poprawy swojego.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Strony osobiste > W

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Jak osi?gna? SUKCES w ?yciu? Praktyczne rady osiagania sukcesu. OSI?GNIJ SUKCES!
Sukces w ?yciu. Praktyczne rady dotycz?ce osiagania sukcesu w zyciu. Dlaczego praca na etacie nie ma nic wspólnego z osiaganiem sukcesu i jest nazywana wy?cigiem szczurów. Jak osi?ga? sukces i spe?nia? marzenia. Pomo?emy Ci ODNIE?? SUKCES!
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia
Wed?ug miejscowo?ci > P
Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com