Linki [Tag : profesjonalne]
Sortuj wg :
1. UK?ADANIE P?YTEK
Jestem osob? ?wiadcz?c? us?ugi o charakterze remontowo-wyko?czeniowym.
www.ukladanieplytek.dzs.pl
Oprócz d?ugoletniego do?wiadczenia posiadam du?? wiedz? i praktyk?, s?u?? równie? rad? w doborze materia?ów i zagospodarowaniu przestrzeni.
Moi klienci to zarówno osoby prywatne jak i przedsi?biorstwa które znaj? moj? fachowo?? i solidno??.
Moim nadrz?dnym celem jest wysoka jako?? prac, gwarantuj?ca pe?ne zadowolenie klienta, a jednym z atutów jaki zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorc? jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10-20% ni?sza od cen konkurentów.
Obszar mojej dzia?alno?ci to nie tylko Krosno i okolice lecz tak?e inne obszary polski i za granic?.
Obecnie realizuje roboty remontowo-wyko?czeniowe wed?ug dost?pnych technologi, korzystaj?c z materia?ów renomowanych firm, np:Atlas, Dolina Nidy, Knauf, Ceresit, itd. Pozwala to sprosta? coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom (cz?sto trudnym w realizacji) nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy.
Kategoria:   Dom
Budownictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Sep 22, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. T?umaczenia hiszpa?skiego
Nie ma znaczenia, czy Twoja firma zajmuje si? importem, czy eksportem. Efektywn? komunikacj? z zagranicznymi partnerami daj? przede wszystkim profesjonalne t?umaczenia. St?d te? priorytetowe dla pracowników biura przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni potem innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, by wykonywane przez nich t?umaczenia sta?y zawsze na najwy?szym poziomie. Witryna WWW biura t?umacze? j?zyka hiszpa?skiego oferuje wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci translacje z j?zyka hiszpa?skiego ró?norakich umów. Zawodowe biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe dok?ada wszelkich stara? by pomóc Ci w odniesieniu sukcesu.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. T?umaczenia pisemne i zwyk?e, specjalizacja hiszpa?ski
T?umaczenia ustne i pisemne. Specjalizacja w j?zyku hiszpa?skim, portugalskim, angielskim. T?umaczenia przysi?g?e i specjalistyczne. T?umaczenia biznesowe i doradztwo j?zykowe. Organizacja konferencji, szkole?, eventów. Wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug. Przyjmujemy zlecenia z ca?ej Polski. Siedziba Wroc?aw.
Jeste?my m?od? i dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, z sze?cioletnim do?wiadczeniem w t?umaczeniach i doradztwie j?zykowym. Swoj? ofert? wzbogacili?my o kompleksow? obs?ug? firm, instytucji i klientów indywidualnych w zakresie organizacji konferencji, eventów, szkole? i spotka? biznesowych oraz ca?ej gamy us?ug t?umaczeniowych. Dostosowujemy projekty, produkty i us?ugi do wymaga? j?zykowych obowi?zuj?cych na wskazanych rynkach lokalnych. Skupiamy si? przede wszystkim na jako?ci ?wiadczonych us?ug i zapewniamy wysokie standardy poufno?ci.

Zajmujemy si? równie? za?atwianiem spraw urz?dowych, organizowaniem szkole?, obs?ugianiem konferencji, seminariów, eventów, imprez okoliczno?cowych i spotka? integracyjnych, rezerwacj? miejsc noclegowych i wynajmem samochodu.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia
Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com