Linki [Tag : projektowanie ogrodów]
Sortuj wg :
1. Projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu
Gardenplanet oferuje profesjonalne us?ugi - projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu. Realizacja za?o?e? ogrodowych - zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej. Tworzymy kompleksowe projekty ogrodów pod wzgl?dem doboru ro?linnego oraz elementów ma?ej architektury. Zapraszamy równie? do sklepu, gdzie sprzedajemy elementy wyposa?enia ogrodowego.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Arkadia Sztuka Ogrodów Nawadnianie Automatyczne
Projektowaniem i kompleksowym komponowaniem 'szaty' ogrodu zajmujemy si? od 1997 roku. Przez ten czas wiele pustych, zaniedbanych kawa?ków ziemi 'ubrali?my' w niecodzienne szaty . Nasze ogrody s?u?? przede wszystkim jego mieszka?com . Dbamy o estetyk? i funkcjonalno??. Realizujemy nowatorskie pomys?y , kszta?tujemy przestrze? tak aby w?ród niej przyjemnie sp?dza? czas z bliskimi oraz odpocz?? od codziennych spraw.

Zapraszam do zapoznania si? z naszymi pracami na stronie internetowej.

Projektowanie ogrodów jest nasz? prac?, która sprawia nam przyjemno?? .Ziele? przydomowa czy teren zieleni przy firmie maj? poprawi? samopoczucie w?a?cicieli a my staramy si? aby to si? uda?o. Ogród skalny w naszym projekcie to nie tylko sterta kamieni tzw. skalniak .Kamie? naturalny w ogrodzie u?o?ony w odpowiedni? kompozycj? sprawia wra?enie jakby zawsze tu by?. Ogród wodny,kaskada czy woda wyp?ywaj?ca z amfory dodaje ogrodowi energii ale równie? woda w ogrodzie dzia?a koj?co na nasze stresy dnia codziennego. Aby?my bardzo si? nie napracowali przy piel?gnacji ro?lin proponujemy system nawadniania automatycznego. Pomo?e nam w systematycznym nawadnieniu terenu zieleni co w znaczny sposób poprawi wygl?d ogrodu. System nawadniania automatycznego ograniczy nasze rachunki za wod? .
Kategoria:   Dom > Ogród
Dom > Ogród > Ro?liny
Nauka i edukacja > Rolnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Updated Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Projektowanie ogrodów
Polecana pracownia architektury krajobrazu Gordo Studio. Profesjonalne projektowanie i zak?adanie ogrodów i terenów zieleni. Aran?acja wn?trz zieleni? - ziele? we wn?trzach. Projektowanie i urz?dzanie ogrodów japo?skich, ogrodów w stylu japo?skim. Kompleksowe us?ugi ogrodnicze i prace projektowe na terenie ca?ego kraju: projektowanie ogrodów, projektowanie terenów zielonych dla firm i osób prywatnych. Na stronie mo?na zobaczy? w galerii zdj?? ogrodów, wyró?niane, najlepsze i nowoczesne projekty ogrodów i zieleni wykonane przez znanych, najlepszych architektów krajobrazu w Polsce. Dodatkowo ciekawe artyku?y ogrodnicze na tematy takie jak: oczka wodne, projektowanie i budowanie oczek wodnych, systemy nawadniaj?ce ogrody i trawniki, architektura krajobrazu - najnowsze trendy
Kategoria:   Dom > Ogród
Budownictwo > Projektowanie
Zakupy > Dom i ogród

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Projektowanie Ogrodów ?ód?
Oto idealny projekt ogrodu. S? w nim drzewa i krzewy ozdobne, ?cie?ki, trawnik z siewu, skalniak i klomby kwiatowe. Firma ogrodnicza zrobi?a w nim oczko wodne i za?o?y?a system nawadniania oraz o?wietlenie. Aran?acja zieleni to nie jedyne us?ugi ogrodnicze jakie oferuje ?ód? i Zgierz. Projektowanie ogrodów to równie? dobrze dobrane meble ogrodowe, altana, pergola czy szopka na drewno. Klomby kwiatowe z ró? czyli rosaria i kwietniki, na których s? kamienie czyli alpinaria to elementy rozmieszenia ro?linno?ci w ogrodzie. Architektura krajobrazu wymaga aby ogród przydomowy komponowa? si? z ro?linno?ci? wewn?trz domu czy na tarasie. Wa?ne s? aran?acje kwiatowe w donicach, kwietniki oraz dobór i piel?gnacja ro?lin. Ro?liny do ogrodu pomo?e ci wybra? projektant ogrodów i architekt krajobrazu z firmy Stylowe Ogrody. Ich us?ugi to zak?adanie i piel?gnacja ogrodów, np. strzy?enie ?ywop?otów i koszenie trawy. Udzielaj? równie? porad ogrodniczych i dotycz?cych uprawiania ro?lin ozdobnych. Firma ogrodnicza ?wiadczy us?ugi w ?ódzkim, szczególnie ?od? i Zgierz.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Bellis-ogrody - Pi?kne ogrody
Cz?owiek od najdawniejszych czasów d??y? do tego, by otacza? si? pi?knem. Powstali?my po to aby to pi?kno zapewni? Pa?stwu w najbli?szym otoczeniu - ogrodzie. Nasz? ambicj? jest tworzenie wyj?tkowych projektów i realizacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i gustu klienta. * Zrealizujemy kompleksowo projekt w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, * Pomo?emy w zadbaniu o Pa?stwa ogrody, * S?u?ymy fachow? porad? w temacie opieki nad ro?linami, aby ogrody by?y ?ród?em rado?ci.
Kategoria:   Dom > Ogród

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Projektowanie Wn?trz Katowice
Artefice deco&design prowadzi us?ugi z zakresu:
- projektowania ogrodów, zieleni miejskiej, nawierzchni utwardzonych
- projektowania wn?trz, aran?acji wn?trz, aran?acji kolorystycznych wn?trz
Pracownia zapewnia kompleksowe wykonanie us?ug.
Prowadzimy równie? doradztwo, konsultacje innych projektów.
Na naszej stronie znajd? Pa?stwo portfolio wykonanych projektów.
Zapraszamy na stron? pracowni!
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Dom > Ogród

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Projektowanie i aran?acja ogrodów, us?ugi ogrodnicze, lubelskie
Nasza firma oferuje kompleksow? realizacj? inwestycji zwi?zanych z architektur? krajobrazu: projektowanie ogrodów, zak?adanie ogrodów a tak?e aran?acja zieleni przy firmach. Zaprojektowanie i urz?dzanie pi?knego i funkcjonalnego ogrodu nie nale?y do zada? ?atwych. Warto wi?c prace te powierzy? profesjonalistom. Oferujemy kompleksowe projekty ogrodów, zarówno pod wzgl?dem doboru ro?linnego, jak i wyposa?enia w elementy wodne, systemy nawodnienia i o?wietlenia, ?cie?ki ogrodowe oraz ma?? architektur?, w taki sposób, aby Pa?stwa ogród wraz z domem stanowi? harmonijn? i funkcjonaln? ca?o??. Architektura krajobrazu, w tym urz?dzanie ogrodów to nie tylko nasza codzienna praca, ale przede wszystkim pasja, w któr? wk?adamy ca?e serce. Przy wykonywaniu projektów ?ci?le wspó?pracujemy z naszymi Klientami, dlatego nasze ogrody s? dopasowane do indywidualnego stylu ?ycia i charakteru domowników, ciesz?c swym pi?knem i harmoni? przez wiele lat.
Kategoria:   Dom > Ogród
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Altany ogrodowe
Gardenplanet jest firm? zajmuj?c? si? wyposa?eniem domu oraz ogrodu. Oferujemy ziele? oraz ma?? architektur?. Posiadamy bogaty asortyment produktów. Nasze wyposa?enie sprawi, ?e Twój ogród i dom b?d? wygl?da?y pi?knie, profesjonalnie, atrakcyjnie i wyj?tkowo. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszych produktów oraz us?ug na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Projektowanie ogrodów - ogrody Warszawa
Firma INSPIRACJE w Warszawie jest nowoczesn? pracowni? projektow?, specjalizuj?c? si? w prowadzeniu kompleksowych inwestycji w zakresie architektury krajobrazu. Oferta firmy obejmuje: projektowanie ogrodów, zak?adanie ogrodów, urz?dzanie ogrodów, aran?acj? ogrodów, zielone dachy (ogród na dachu), ogrody nowoczesne, ogrody japo?skie oraz ogrody zimowe.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Zak?adanie ogrodów ?ód?
Zajmujemy si? kompleksowym projektowaniem i zak?adaniem ogrodów oraz ich piel?gnacj?. Zaprojektowany przez nas ogród uwzgl?dnia specyfik? okre?lonego terenu, sugestie i indywidualne upodobania inwestora, a tak?e nasze do?wiadczenia zawodowe. Zajmujemy si? kompleksowym projektowaniem i zak?adaniem ogrodów oraz ich piel?gnacj?. Zaprojektowany przez nas ogród uwzgl?dnia specyfik? okre?lonego terenu, sugestie i indywidualne upodobania inwestora, a tak?e nasze do?wiadczenia zawodowe.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com