Linki [Tag : prowadnice]
Sortuj wg :
1. Uchwyty meblowe
Je?li szukasz klamek o nowoczesnym wzornictwie to dobrze trafi?e?. Firma Gamet w swojej ofercie posiada nie tylko klamki, lecz tak?e uchwyty meblowe, nó?ki meblowe, ga?ki meblowe oraz inne akcesoria meblowe. Nasz asortyment produktów pozwoli na znalezienie idealnego produktu dla Ciebie. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, któr? znajdziecie Pa?stwo na naszej witrynie.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Akcesoria

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Przewody p?askie
Przewody p?askie w izolacji gumowej s? jednym z niezb?dnych elementów wyposa?enia specjalistycznych maszyn, d?wigni i suwnic. Na targach przemys?owych najcz??ciej komentowane by?y przewody p?askie firmy Unilift. Podobno s? one najlepsze i najta?sze.Firma Unilift dostarcza d?wignice, które s? wyposa?one mi?dzy innymi w przewody p?askie w izolacji gumowej. Doskona?e wykonanie i technika wytwarzania powoduje, ?e przewody p?askie s? produktem najcz??ciej zamawianym i znikaj? z magazynu jak ?wie?e bu?eczki.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Kasety sterownicze
Unilift technika d?wignicowa dostarcza kasety sterownicze do sterowania po?redniego XAC. Dzia?a na zasadzie sterowania nap?dem z u?yciem ??czników elektromagnetycznych czyli przeka?ników. Kasety sterownicze s? podwójnie izolowane i profesjonalne do skomplikowanych maszyn.Kasety sterownicze, które s? podstaw? do sterowania za pomoc? przeka?ników produkuje firma Unilift. Elementy do kaset sterowniczych wykonane s? z najwy?szej jako?ci tworzyw i cz??ci. Sterowanie nap?dów b?dzie przebiega?o p?ynnie je?li u?yje si? kasety sterownicze tego producenta.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Ko?a pasowe
Megadyne to sklep, który prowadzi sprzeda? pasów klinowych. Ró?nego rodzaju pasy klinowe wielorowkowe PV, poliuretanowe pasy p?askie stosowane przy przekazywaniu nap?du i transportowaniu oraz pasy z?bate megaflex bezko?cowe, które mo?na zamówi? w dowolnej d?ugo?ci to niektóre z artyku?ów dost?pnych on line. Poliuretanowe gumowe pasy klinowe cechuj? si? wysok? wytrzyma?o?ci? i odporno?ci? na nacisk.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia > Nap?dowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Sterowanie suwnic
Unilift technika d?wignicowa produkuje suwnice, d?wignice i wci?gniki, które s? wykorzystywane w przemy?le budowlanym oraz w elektrowniach. Sterowanie suwnic poprzez kasety sterownicze, suwnice do urz?dze? przemys?owych i d?wignic. Firma zapewnia monta? i serwis.

W katalogu produktów firmy Unilift znajdziesz nowoczesne suwnice, d?wignice oraz osprz?t do sterowania suwnic. Tego typu systemy zasilania odbiorników maj? zastosowanie w ró?nych ga??ziach przemys?u. Sterowanie suwnic i osprz?t do sterowania jest uzupe?niony przez kasety sterownicze najnowszej generacji.

Przemys? ci??ki, spo?ywczy i chemiczny wykorzystuje do swoich urz?dze? i skomplikowanych maszyn suwnice i d?wignice. Firma Unilift produkuje i dostarcza osprz?t do sterowania suwnic i d?wignice do klienta. Zamówienia mo?na sk?ada? tak?e na nowe suwnice, terminy realizacji do ustalenia.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Okucia meblowe Pozna?
Firma z Poznania, której dzia?alno?? skierowana jest do klientów z ca?ej Polski i Europy wschodniej. Ró?norodne wzory dodatków meblowych, odpowiednich do ka?dego pomieszczenia. Mocn? stron? Kwadro-design s? nó?ki meblowe, wyprodukowane najcz??ciej z chromu, satyny i aluminium. Atrakcj? s? tak?e uchwyty czy zamki do mebli. Klient, który szuka inspiracji na urozmaicenie prezencji mebli, znajdzie tu rzecz odpowiedni? dla siebie i to za rozs?dn? cen?.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Akcesoria

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com