Linki [Tag : skp]
Sortuj wg :
1. Serwis Motoryzacyjny.com.pl
Serwis Motoryzacyjny jest profesjonalnym miesi?cznikiem dla osób zajmuj?cych si? napraw? oraz diagnostyk? samochodów i motocykli oraz sprzeda?? cz??ci zamiennych i akcesoriów. Zawiera informacje techniczne i prawne, porady praktyczne, wskazówki dotycz?ce efektywnego prowadzenia firmy. W ka?dym numerze zamieszczamy obszerne instrukcje i dane serwisowe wybranych modeli samochodów i motocykli.
Kategoria:   Motoryzacja
Media
Marketing > Reklama

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacj? samorz?du gospodarczego zrzeszaj?c? na zasadzie dobrowolno?ci polskie podmioty prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie przeprowadzania bada? technicznych pojazdów.

NAJWA?NIEJSZE CELE I ZADANIA IZBY

1. Izba b?d?c organizacj? samorz?du gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej polskich podmiotów gospodarczych, w szczególno?ci wobec organów pa?stwowych i samorz?dów terytorialnych, w zakresie ich dzia?alno?ci.
2. Celem Izby jest tworzenie warunków sprzyjaj?cych funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie stacji kontroli pojazdów.
3. W swoich dzia?aniach, Izba kieruje si? zasadami etyki, przestrzegaj?c normy powszechnie obowi?zuj?ce w gospodarce rynkowej.
Kategoria:   Media > Organizacje
Motoryzacja
Regionalne > ?l?skie > Zabrze > Motoryzacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Diagnostyka samochodowa
Je?eli kupi?e? w?a?nie samochód i musisz przeprowadzi? diagnostyk? lub po prostu wybierasz si? na okresowe badanie swojego pojazdu to strona motobadania.pl jest idealna dla Ciebie. Znajduj? si? tutaj informacje na temat niezb?dnego wyposa?enia jakie powinna posiada? bardzo dobra stacja kontroli pojazdów. Je?eli chcia?by? zosta? zawodowym diagnost? to tutaj równie? dowiesz si? jakie warunki powiniene? spe?nia? i co powiniene? zrobi?. Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu i zadbania o swoje bezpiecze?stwo.
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com