Linki [Tag : stacja]
Sortuj wg :
1. Serwis Motoryzacyjny.com.pl
Serwis Motoryzacyjny jest profesjonalnym miesi?cznikiem dla osób zajmuj?cych si? napraw? oraz diagnostyk? samochodów i motocykli oraz sprzeda?? cz??ci zamiennych i akcesoriów. Zawiera informacje techniczne i prawne, porady praktyczne, wskazówki dotycz?ce efektywnego prowadzenia firmy. W ka?dym numerze zamieszczamy obszerne instrukcje i dane serwisowe wybranych modeli samochodów i motocykli.
Kategoria:   Motoryzacja
Media
Marketing > Reklama

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacj? samorz?du gospodarczego zrzeszaj?c? na zasadzie dobrowolno?ci polskie podmioty prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie przeprowadzania bada? technicznych pojazdów.

NAJWA?NIEJSZE CELE I ZADANIA IZBY

1. Izba b?d?c organizacj? samorz?du gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej polskich podmiotów gospodarczych, w szczególno?ci wobec organów pa?stwowych i samorz?dów terytorialnych, w zakresie ich dzia?alno?ci.
2. Celem Izby jest tworzenie warunków sprzyjaj?cych funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie stacji kontroli pojazdów.
3. W swoich dzia?aniach, Izba kieruje si? zasadami etyki, przestrzegaj?c normy powszechnie obowi?zuj?ce w gospodarce rynkowej.
Kategoria:   Media > Organizacje
Motoryzacja
Regionalne > ?l?skie > Zabrze > Motoryzacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com