Linki [Tag : strony]
Sortuj wg :
1. Katalog stron
Che?mski zbiór stron internetowych zawiera wykaz odno?ników do che?mskich firm, instytucji oraz urz?dów. Che?m w sieci przyczynia si? do reklamy miasta w ca?ej Polsce, dbajmy aby nasze kochane miasto by?o rozpoznawane i cenione przez wszystkich. Zadbany zbiór witryn internetowych zapewni skuteczn? reklam? Pa?stwa stronie, serdecznie zapraszam bo naprawd? warto.
Kategoria:   Katalogi firm

Data dodania: Jun 30, 2008 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. drozdowski.biz - Tworzenie stron www, robienie projektów witryn na zamówienie, zak?adanie domen, se
Tworzenie stron www, robienie projektów witryn na zamówienie, zak?adanie domen, serwerów. Pozycjonowanie stron www.
Jestem informatykiem z zawodu jak i powo?ania. Komputery s? moj? pasj? od dzieci?stwa. Styczno?? z nimi mam od 1996r! Od tamtej pory s? nieroz??cznym elementem mojego ?ycia. Poprzez zabaw?, prac? zdoby?em ogromne do?wiadczenie w tej dziedzinie. ?ledz? na bie??co wszytko co dzieje si? w informatyce, dlatego nie obce mi s? najnowsze rozwi?zania!
Kategoria:   Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Katalog G?sik
Katalog stron G?sik jest zbiorem najciekawszych stron znalezionych w Internecie. Akceptujemy wy??cznie strony wyró?niaj?ce si? spo?ród innych. Nasz zadbany katalog jest ?ród?em skuteczne oraz darmowej reklamy. Zapraszamy do bezp?atnego zg?aszania stron internetowych, dodawane strony musz? spe?nia? wszystkie punkty regulaminu. Nasz katalog jest postawiony na bardzo mocno przerobionym skrypcie otwarty mini.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Budowa stron internetowych
Polecam us?ugi naszej firmy z zakresu budowy stron www na specjalne zamówienie. Ju? dzi?, kiedy wi?kszo?? osób potrafi budowa? strony, to zadanie wymaga du?ego do?wiadczenia. Strona www wykonana przez specjalist? z wieloletnim do?wiadczeniem, b?dzie zawsze atrakcyjniejsza od tej wykonanej przez automat lub osoby maj?ce tylko podstawy budowy stron. Je?li szukasz dobrej agencji internetowej do budowy profesjonalnej strony internetowej to koniecznie zapoznaj si?z nasz? ofert?. Budowa stron www to nasz pasja dlatego wykonujemy to w przyst?pnych cena z najwy?sz? jako?ci?. Budujemy strony z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych i starych technik internetowych.
Kategoria:   Marketing > Reklama > Agencje
Sztuka i rozrywka > Fotografia > Agencje
Komputery > Internet > Promocja stron

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Profesjonalne strony internetowe. Pozycjonowanie, projektowanie i tworzenie stron www. Hosting.
Oferujemy profesjonalne us?ugi zwi?zane z projektowaniem i tworzeniem stron internetowych, wykorzystuj?c najnowsze technologie. Ka?dy projekt jest tworzony indywidualnie i maksymalnie dostosowany do dzia?alno?ci
i wymaga? klienta. Nie korzystamy z gotowych rozwi?za?, przez co tworzone strony s? unikatowe.
Projektowanie i tworzenie stron www (wizytówki, szablony na aukcje,
serwisy samoobs?ugowe CMS, sklepy internetowe). Pozycjonowanie stron
internetowych. Us?ugi graficzne, DTP (tworzenie logotypów, wizytówek,
folderów, plakatów). Hosting. Wirtualne wycieczki (panoramy, prezentacje
multimedialne).
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Katalog stron internetowych
Dodaj swoj? stron? internetow? by by? widocznym w wyszukiwarkach. Darmowe wpisy, link zwrotny nie jest konieczny. Bardzo surowo moderowany. Skrypt WebMini. Dobrze zaindeksowany. Mo?liwo?? dodania równie? podlinkowanego artyku?u. Katalog ogólnotematyczny. Tematyka to m.in.: sport, turystyka, nieruchomo?ci itp. Wiele ciekawych stron www, starannie wyselekcjonowanych. Zabezpieczenia przed robotami spamuj?cymi. Nie przyjmowane s? tematyki: erotyka, medykamenty itd. Skrypt bardzo przyjazny wyszukiwarkom.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Rejestr stron internetowych
Dodaj swoj? stron? do naszego katalogu za darmo. Zadbaj o promocj? swojej strony WWW aby mog?o j? odwiedzi? wi?cej osób.Katalog VAT.com.pl to niemoderowany zbiór dobrych stron internetowych. Katalog posiada linki bezpo?rednie, jest oparty na skrypcie otwarty.pl mini. Dodaj swoj? stron? do naszego katalogu za darmo. Zadbaj o promocj? swojej strony WWW aby mog?o j? odwiedzi? wi?cej osób.
Kategoria:   Katalogi firm

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Katalog stron CatPress
Katalog CatPress jest zbiorem stron internetowych nowej generacji. Spo?ród tysi?cy innych katalogów wyró?nia si? nowatorskim silnikiem jaki zosta? w nim zastosowany, zapewnia on b?yskawiczne indeksowanie nowych wpisów, a co za tym idzie skuteczn? promocj? Twojej strony. Szereg dodatków takich jak: popularne strony, ostatnio komentowane, najlepiej oceniane i wiele innych zapewniaj? wr?cz idealne linkowanie wewn?trzne. Dodaj stron? ju? dzi? i ciesz si? z mocnego linka w katalogu CatPress.pl.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Ka?da firma informatyczna powinna dba? o podnoszenie jako?ci pisanego przez oprogramowania.
Mo?na to osi?ga? poprzez testowanie oprogramowania komputerowego. Na ró?nych etapach produkcji mog? by? nast?puj?ce testy oprogramowania:
funkcjonalne, akceptacyjne, regresyjne, integracyjne, itd.
Ka?dy rodzaj testu odpowiada za dzia?ania koncentruj?ce si? w innym czasie produkcyjnym.
Wa?ne bowiem jest, aby testowanie oprogramowania wykonywa? nie tylko po zako?czeniu prac produkcyjnych, ale na ka?dym etapie produkcji. Tylko takie testy oprogramowania zagwarantuj? mo?liwie jak najlepsz? jako?? produktu.
Z punktu widzenia ka?dego klienta kupuj?cego oprogramowanie komputerowe wa?na jest jego stabilno??. Klient oczywi?cie mo?e zg?osi? w ramach okresu gwarancyjnego problemy z zakupionym oprogramowaniem, jednak ka?dy powa?ny problem, zw?aszcza je?li oprogramowanie jest kosztowne, obni?a zaufanie klienta do firmy pisz?cej to oprogramowanie, a w samej firmie generuje nieporównywalnie wi?ksze koszty poprawy takiego problemu, ni? gdyby ten sam b??d zosta? zg?oszony w którym? etapie produkcji programu.
Dlatego tak wa?ne jest, aby ka?da firma programistyczna wykonywa?a testowanie oprogramowania przez siebie pisanego.
Niestety zbyt wiele firm nie podchodzi do tego zagadnienia powa?nie, taktuj?c testy oprogramowania jako niekonieczny elment podnoszenia jako?ci, lub co gorsza jako z?o konieczne.
Aby temu zapobiec niezb?dne jest wydzielenie w firmie niezale?nej od jej kierownictwa komórki testowej, czyli powierzy? testy firmie zewn?trznej, która nie jest uwik?ana w ?adne relacje pracownik-szef, oraz kole?e?skie relacje, które mog? sprzyja? "zamiataniu pod dywan" mniej istotnych problemów.
Testkomp.pl wykonuje testowanie oprogramowania na ka?dym etapie produkcji.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Wed?ug miejscowo?ci > K
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Spis stron budowlanych
Chcesz sprawi?, aby Twoja strona www by?a popularna i widoczna w Internecie? To bardzo dobry pomys?! Dzi?ki temu wi?cej osób dowie si? o Twoim serwisie i odwiedzi go. Reklama internetowa to najlepszy sposób na to, aby pozyska? nowych Klientów, czytelników bloga czy u?ytkowników portalu. Aby efektywnie promowa? swoj? witryn?, wykorzystaj katalog stron internetowych Murator, który umo?liwia bezp?atne dodanie wpisu o Twoim serwisie do bazy. Dodaj reklam? i sta? si? widoczny!
Kategoria:   Katalogi firm

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com