Linki [Tag : systemy wystawiennicze]
Sortuj wg :
1. Druk wielkoformatowy, systemy wystawiennicze
Agencja Artystyczno Handlowa Serwis Art. Oferujemy stoiska targowe, systemy wystawiennicze, druk wielkoformatowy, projektowanie grafiki reklamowej, przygotowywanie scenografii i rekwizytów. Dysponujemy bardzo nowoczesnym i profesjonalnym parkiem wielkoformatowych ploterów drukuj?cych. Wydruk realizujemy na ró?norodnych mediach, wed?ug Pa?stwa ?yczenia.
Kategoria:   Marketing > Reklama
Marketing > Reklama > Wizualna
Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Stojaki reklamowe
Nie wiesz jak mo?esz zaskoczy? swojego klienta? Nie wiesz, w jaki sposób przedstawi? mu w najlepszy sposób swoje racje i argumenty oraz dobre pomys?y? Je?li tak jest to z pewno?ci? musisz zakupi? odpowiedni dla ciebie roll up. Dzisiaj na rynku mo?na znale?? bardzo du?? licz? przeró?nych ich rodzajów, jak i równie? typów, kolorów i wielko?ci. Najlepszym rozwi?zaniem dla mobilnej firmy jest oczywi?cie przeno?ny roll up
Kategoria:   Marketing

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Systemy wystawiennicze
Pomo?emy Ci zaprezentowa? si? jak najlepiej zarówno w Twojej okolicy jak i na targach.
Wspólnie zaaran?ujemy stoisko, które da Ci mo?liwo?? nawi?zania nowych znajomo?ci, a niejednokrotnie pomo?e odnale?? nowych kontrahentów. Oferuj?cych markowe, mobilne systemy ekspozycyjne. Swoj? pozycj? zawdzi?czamy do?wiadczeniu a tak?e konsekwencji w realizowaniu misji firmy. W naszej ofercie znajdziesz mi?dzy innymi:Roll Up-y, L Bannery, X Bannery, ?cianki Pop Up, Stojaki na ulotki
Naszym celem jest osi?gni?cie pozycji w pe?ni profesjonalnej firmy wystawienniczej. By to osi?gn?? wykorzystujemy, podpatrujemy i kreujemy nowoczesne techniki komunikacji wizualnej, zapewniaj?c swoim Klientom produkty i pe?n? obs?ug? na najwy?szym poziomie.
Kategoria:   Us?ugi > Targi i wystawy
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com