Linki [Tag : szkolenia]
Sortuj wg :
1. NLP
Dr Dariusz Tworzyd?o jest ekspertem od public relations, niedawno zosta? wybrany do Rady Etyki PR. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz badania na temat NLP oraz public relations. Zapraszam na stron? gdzie znajdziecie Pa?stwo informacji na temat dzia?alno?ci Pana Tworzyd?o oraz na temat kszta?towania wizerunku. Zapraszam na moj? prywatn? stron? gdzie znajdziecie Pa?stwo nieco wi?cej informacji o mnie.
Kategoria:   Marketing > Public relations

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Szko?y j?zykowe
Internetowy przewodnik po szko?ach j?zykowych w Polsce. Og?oszenia o kursach j?zykowych a tak?e lektorów prywatnie nauczaj?cych j?zyki obce, oraz inne kursty oferowane przez firmy szkoleniowe w naszym kraju. W serwisie tak?e znajd? Pa?stwo poradnik, czym sie kierowa? wyborem kursów i szkole?, aby pieni?dze wydane na edukacj?, nie posz?y w przys?owiowy las. Og?oszenia przyjmowane s? bezp?atnie, tak samo wpisy do bazy firm szkoleniowych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o.
Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o. prowadzi dzia?alno?? od roku 2000. Zajmujemy si? doradztwem w zakresie projektowania, wdra?ania i doskonalenia systemów zarz?dzania wed?ug norm tj. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001 oraz szkoleniami z wy?ej wymienionego zakresu. Projektujemy równie? szkolenia dla indywidualnych potrzeb klienta.

Nasz? firm? tworzy zespó? konsultantów o wysokim poziomie merytorycznym i bogatym do?wiadczeniu zawodowym.

Najbli?sze szkolenia w Krakowie:

Pe?nomocnik i auditor wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000
Menad?er bezpiecze?stwa informacji
Prawo ochrony ?rodowiska w teorii i praktyce
Ochrona danych osobowych w organizacji
"Auditor Wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000" - Szkolenia dla studentów !!!
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Regionalne > Wielkopolskie > ?rem > Nauka i edukacja
Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Studio Ta?ca Styl
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu takimi jak: taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

NASZE PROGRAMY:
"Lata dwudzieste, lata trzydzieste... "
"Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej"
"Fiesta"
"Techno Party"
"Step into the Future"
"Magia odleg?ych krain"
"Piknik country"
"Cyga?ska biesiada"
"Piek?o i niebo"
"Cudowny czas prywatek"
"Czar Wiednia"
Kategoria:   Kultura i sztuka > Taniec
Kultura i sztuka > Taniec > Zespo?y
Kultura i sztuka > Taniec > Szko?y

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biuro ?EGLARSKIE: rejsy, obozy m?odzie?owe, szkolenia ?eglarskie, czarter jachtów
Nasze Biuro ?eglarskie ju? od 9 lat organizuje rejsy rekreacyjne i szkoleniowe (na patent ?eglarza jachtowego) dla m?odzie?y i doros?ych na Mazurach. Organizujemy równie? imprezy dla firm. W swojej ofercie posiadamy tak?e: kursy na patent sternika jachtowego, rejsy rekreacyjne po Ba?tyku i zagranic? (W?ochy, Chorwacja, Grecja i in.), rejsy sta?owe (tak?e na patent ISSA) na Ba?tyku, M.Pó?nocnym i ?ródziemnym, czarter jachtów na Mazurach, Ba?tyku, w innych krajach (W?ochy,Chorwacja,Grecja i in.).
Zapraszamy do zapoznania si? z ca?? nasz? ofert? na: www.blekitnypiotrus.pl
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > Sporty wodne
Regionalne > Ma?opolskie > Tarnów > Turystyka
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Sale konferencyjne
W serwisie znale?? mo?na baz? obiektów organizuj?cych konferencje. Sale konferencyjne, imprezy dla firm, organizacja konferencji ,imprezy integracyjne. Odwied? nas i przekonasz si?. Ogromna lista obiektów i hoteli ?wiadcz?cych us?ugi konferencyjne.Obiekty konferencyjne swoj? baz? sal konferencyjnych coraz bardziej dostosowuj? do potrzeb firm szkoleniowych i przedsi?biorstw wysy?aj?cych ca?e grupy pracowników na wyjazdy integracyjne.
Zastanawiacie si? Pa?stwo nad wyborem miejsca i o?rodka konferencyjnego? Zapraszamy na nasz portal www.salekonferencyjne.pl Tutaj znajd? Pa?stwo wiele ciekawych ofert o?rodków i hoteli ?wiadcz?cych tego rodzaju us?ugi.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Akademia NLP mistrz Marcin Kozerawski: Szkolenia NLP Hipnoza Perswazja Pozna? ?ód? Cz?stochowa Wywie
Szkolenia NLP Perswazja Hipnoza Pozna? ?ód? Cz?stochowa Manipulacja Wywieranie Wp?ywu prowadzi mistrz Marcin Kozerawski. Zapraszamy na stron?! Szkolenia z zakresu NLP (neurolingwistycznego programowania) Hipnozy Perswazji i Wywierania wp?ywu to najlepsza decyzja i inwestycja jakiej mo?esz dokona?, bo jest to inwestycja w to co najwa?niejsze - w Ciebie. Szkolenia odbywaj? si? w Poznaniu ?ódzi Cz?stochowie. Nauka nlp - neurolingiwistycznego programowania jest nie tylko praktyczna ale i PRZYJEMNA.nlpi
Kategoria:   Regionalne > ?ódzkie > Aleksandrów ?ódzki > Nauka i edukacja
Regionalne > ?ódzkie > Opoczno > Nauka i edukacja
Marketing > Organizacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Hotel APIS *** Kraków
Hotel APIS to nowoczesny obiekt, po?o?ony w bliskiej odleg?o?ci od centrum Krakowa (ok. 2 km od Rynku G?ównego, dworca autobusowego
i kolejowego).

Lokalizacja przy drodze wjazdowej z Warszawy umo?liwia dogodny dojazd do centrum, lotniska oraz tras wylotowych. Oferujemy 93 miejsca noclegowe (125 miejsc ??cznie z dostawkami) w komfortowych pokojach 1, 2, 3 - osobowych oraz apartamentach.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Noclegi > Hotele
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Szkolenia Zielona Góra
Marzanna Farnicka z Zielonej Góry: oferuje szkolenia, kursy, consulting. Trening asertywno?ci dla wszystkich - oprawia sposób komunikacji i dbanie o wazne relacje. Dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu w biznesie, osi?gni?tym sukcesom i ugruntowanej wiedzy jest naturalnym partnerem dla top managementu. Szkolenia w Zielonej Górze tylko z Marzann? Farnick?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Nurkowanie
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp. Wyprawy na wraki nawet kilka razy w tygodniu, kalendarz wyp?yni??, aktualizowany cennik. Baza prosperuj?ca ca?y rok. Na stronie galeria zdj??, opisy sprz?tu, informacje dotycz?ce oferty i wiele innych.
Kategoria:   Sport > Sporty wodne > Nurkowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com