Linki [Tag : termomodernizacja]
Sortuj wg :
1. Certyfikaty energetyczne, ?wiadectwa energetyczne, audyty energetyczne
Opracowujemy certyfikaty energetyczne, ?wiadectwa energetyczne, audyty energetyczne na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej. Pomagamy dobra? odpowiednie technologie grzewcze pozwalaj?ce zredukowa? zu?ycie energii cieplnej, podnosz?c warto?? nieruchomo?ci. Dzia?ania koncentrujemy na terenie ca?ego kraju. Nasi audytorzy wska?? optymalne, energooszcz?dne rozwi?zania.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami
Firm? High Rise cechuje dobre administrowanie nieruchomo?ciami wielo-lokalowymi na terenie miasta sto?ecznego Warszawy. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem z którym wspó?pracujemy. W swojej dzia?alno?ci ograniczamy koszty wspólnot mieszkaniowych. Podstawow? dzia?alno?ci? firmy jest administrowanie oraz zarz?dzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Wola miasta sto?ecznego Warszawy.
Kategoria:   Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Nieruchomo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com