Linki [Tag : tworzenie stron]
Sortuj wg :
1. Projektowanie stron, tworzenie stron internetowych
Nasz? specjalno?ci? jest projektowanie stron oraz tworzenie stron internetowych na wysokim poziomie, a tak?e tworzenie grafik na strony WWW oraz budowa systemów CMS. Zawsze ciekawe rozwi?zania i unikatowe pomys?y, dzi?ki czemu Wasza strona www b?dzie niepowtarzalna i wyj?tkowa. Dok?adnie poznajemy Wasze wymagania, a nast?pnie je realizujemy. Wyró?nia nas bardzo bogate do?wiadczenie. Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi realizacjami.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. tworzenie stron www
Posiadanie strony internetowej w XXI w. to nic nadzwyczajnego. Warto jednak zleci? Tworzenie Stron profesjonalnej firmie. Tworzenie stron www nie jest zaj?ciem prostym, najpierw trzeba zacz?? od zaprojektowania strony internetowej a dopiero pó?niej zabra? si? za jej faktycznie stworzenie. Tworzenie stron dla firmy mediaserwis.net jest g?ówna us?ug?. Zajmuj? si? oni tworzeniem zarówno ma?ych stron www, jak i projektowaniem rozbudowanych serwisów internetowych. Korzystaj?c z us?ug firmy mediaserwis.net na pewnie si? nie zawiedziesz. Tworzenie i Projektowanie stron to nasza pasja:)
Kategoria:   Komputery > Internet

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. pendrive
Najwi?kszy wybór pami?ci przeno?nych PenDrive w Polsce. Informacje o produktach (od 128MB do 32GB), bezp?atne wsparcie techniczne, najnowsze sterowniki. Wygodne zakupy on-line z tani? wysy?k? i szybk? obs?ug?. Markowe produkty najwi?kszych producentów: Pen Drive, ACTINA, PQI, PRETEC, KINGSTON,ITM SYSTEM. Jednym z podstawowych zada? ITM System jest sprzeda? pami?ci przeno?nej Pendrive. Pami?? zewn?trzn? USB – sprzedajemy, jako gad?et reklamowy oraz ?ród?o przekazywania informacji.
Kategoria:   Aktualno?ci i media
Regionalne > Dolno?l?skie > Powiaty > Wroc?awski
Telekomunikacja > Sprz?t

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Tworzenie i pozycjonowanie WWW - www.slawgos.pl
Witam tworz? i pozycjonuj? strony WWW. Strona w internecie staje si? konieczno?ci? w obecnych realiach. Zdob?d? przewag? konkurencyjn?. Zdob?d? nowych klientów, nowe rynki. Wi?cej na .: www.slawgos.pl :.

W ofercie:

- Projektowanie stron internetowych
- Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach (g?ównie google)
- Projektowanie logotypów (logo), wizytówek, ulotek i plakatów
- Statyczne i animowane banery reklamowe
- Aktualizacje i optymalizacje stron WWW
- Projekty katalogów produktów
- Retusz i obróbka cyfrowa zdj??
- Inne us?ugi z zakresu grafiki komputerowej

Je?li chcesz estetycznej i funkcjonalnej strony www, reklamy lub profesjonalnego pozycjonowania strony na wysokim poziomie i bez ryzyka top 1-10 w wyszukiwarce bez stresu skontaktuj si? ze mn?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. tworzenie stron warszawa
Zajmujemy si? tworzeniem stron internetowych w technologiach PHP, ASP.NET, JavaScript, AJAX, Flash oraz pozycjonowaniem stron internetowych. Specjalizujemy si? g?ównie w budowaniu stron www dla firm oraz sklepów internetowych. Wykonane przez nas strony mo?ecie Pa?stwo obejrze? w dziale Portfolio. W sk?ad naszej grupy wchodzi programista PHP i ASP.NET, programista Flash, grafik komputerowy oraz osoba odpowiedzialna za pozycjonowanie stron. [url=http://limis.pl]tworzenie stron[/url]
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Skuteczne pozycjonowanie
?wiadczymy kompleksowe us?ugi zwi?zane z promocj? stron internetowych w wyszukiwarkach. W swej ofercie posiadamy nie tylko pozycjonowanie, ale te? prowadzimy boksy reklamowe, malingi, tworzymy strony www. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www i do zapoznania si? z nasz? ofert? na pozycjonowanie , reklam? i promocj? stron internetowych w sieci internet . Zapraszamy
Kategoria:   Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. System zarz?dzania tre?ci?
Z ogromn? przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu nasz? ofert?. Zajmujemy si? szeroko poj?t? kreacj? wizerunku w “?wiecie” internetowym. Tworzymy zarówno zwyk?e strony internetowe, jak i rozbudowane systemy CMS (umo?liwiaj?ce min. zarz?dzanie struktur? menu i edycj? tre?ci na pod stronach) czy te? sklepy internetowe. Wszystko zgodnie z “?yczeniem” klienta. Zanim rozpoczniemy prace nad projektem strony internetowej wa?ne jest aby?my poznali konkurencj?. Ocenili jej mocne i s?abe strony, a tak?e wyci?gn?li stosowne wnioski. Dzi?ki starannej analizie, b?dzie mo?na dobra? optymalne rozwi?zania na potrzeby naszego serwisu internetowego Zobacz i? tworzenie stron internetowych poprzez modyfikacje ich tre?ci prawdopodobnie nigdy nie by?a ?atwiejsza
Wdro?enie Systemu Zarz?dzania Tre?ci? CMS
System Zarz?dzania Tre?ci? jest oprogramowaniem, dzi?ki któremu w ?atwy sposób i bez specjalistycznej wiedzy technicznej b?dzie mo?na dodawa? aktualizacje na stronie internetowej, zmienia? tre?ci, obrazki lub za??czniki. System CMS jest niezb?dny w pracy ka?dego market-era i edytora Nasza oferta jest aktualizowana na bie??co, tworzymy nowe oprogramowanie oraz rozwijamy dotychczas stworzone aby spe?nia? oczekiwani klientów.
Podejmujemy si? zlece? od prostych e-wizytówek po rozwi?zania “szyte na miar?” w przypadku najbardziej “wymy?lnych” witryn w w w.
Wi?cej informacjo na pod stronach “Nasza oferta” oraz w dziale “FAQ” – pytania najcz??ciej
zadawane.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. MeluDesign
Profesjonalne strony www, wykonywanie ró?nych zlece? takich jak: ulotki, plakaty, broszury, wizytówki. Bardzo du?e do?wiadczenie, grafik? zajmuj? si? od kilku lat, jestem m?odym grafikiem ale to zapewne atut poniewa? wraz z m?odo?ci? idzie równie? bardzo du?a kreatywno??. Oczywi?cie jestem bardzo kreatywn? osob?! W galerii zobaczycie bardzo dobrze, mój poziom prac oraz to jakim jestem grafikiem. Zapraszam do obejrzenia!
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Strony internetowe
Opcode to profesjonalne strony www, aplikacje internetowe, projektowanie i tworzenie stron.

Oferujemy wykonanie systemów CMS, systemów wysy?ki mailingu i newslettera oraz dedykowane oprogramowanie dzia?aj?ce w sieci intranet i internet.

Wykonujemy system telewizji POS (POS TV).

Pozycjonujemy strony i dokonujemy optymalizacji stron pod k?tem wyszukiwarek internetowych.

Zapraszamy do kontaktu.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Agencja Interaktywna Fiodesign
Fiodesign jest firm?, która wyró?nia si? w?ród innych. To stosunkowo nowa agencja interaktywna. Zosta?a za?o?ona w grudniu 2009 roku i od tego momentu bardzo pr??nie si? rozwija.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? poza sieci?. Oferujemy bardzo mi?? obs?ug? oraz profesjonalne podej?cie do klienta. Zapewnimy z pewno?ci? wyczucie estetyki i smaku graficznego ka?dego klienta. Chcemy, ?eby Nasze projekty powodowa?y zadowolenie i wyprzedza?y ofert? konkurencji a zarazem by?y nacechowane artystyczn? warto?ci?.
Kategoria:   Marketing > Reklama > Agencje
Komputery > Internet

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com