Linki [Tag : uczelnie]
Sortuj wg :
1. Wyszukiwarka uczelni w Polsce i za granic?
Na naszej stronie znajdziesz informacje na temat studiów w Polsce i za granic?, ranking uczelni wy?szych, wyszukiwark? uczelni wy?szych. Na stronie znajdziesz równie? opisy uczelni, oferowane przez nie kierunki studiów itp. Pomagamy w za?atwianiu formalno?ci i sk?adaniu dokumentów w zwi?zku z aplikacj? na studia.W naszej bazie znajdziesz szczegó?owy opis uczelni wy?szych w tym najlepszych uczelni w Polsce I za granic?.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Wy?sza Szko?a Integracji Europejskiej w Szczecinie
Wy?sza Szko?a Integracji Europejskiej w Szczecinie od ponad 10 lat zgodnie z europejskimi standardami organizuje studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, oraz studia podyplomowe. Za?o?ycielem uczelni jest Instytut Organizacji Przedsi?biorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z najwi?kszych niemieckich instytucji. Holding ten skupia ponad 30 podmiotów edukacyjnych, co zapewnia naszej uczelni stabilny oraz przewidywalny rozwój.

Dzi?ki nieustannej, ci??kiej pracy grona profesorskiego oraz kadry naukowo-dydaktycznej rocznie mury naszej uczelni opuszcza coraz wi?ksza ilo?? absolwentów, a badania atrakcyjno?ci od lat plasuj? Wy?sz? Szko?? Integracji Europejskiej w pierwszej trójce prywatnych uczelni wy?szych w województwie zachodniopomorskim.
Kategoria:   Regionalne > Zachodniopomorskie > Szczecin > Nauka i edukacja > Uczelnie
Wed?ug miejscowo?ci > S

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com