Linki [Tag : wyjazdy integracyjne]
Sortuj wg :
1. Wyjazdy integracyjne
Firma Maringo z siedzib? we Wroc?awiu ju? od kilku lat prowadzi imprezy dla firm. Przygotowywane s? one na morzu, l?dzie oraz w przestworzach. Maringo Ukierunkowuje si? na ró?ne okazje ?eglarskie. Skrupulatno?? wykonania zapewnia wspó?udzia? w regatach, rejsach, spotkaniach biznesowych mi?dzy innymi na wyrafinowanych jachtach. Wszystko urozmaicane jest wieloma zabawami, jak Paintball, lotami balonem, szybowcem i wieloma innymi.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Biura podró?y

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Zabawy integracyjne
Kompleksowa organizacja imprez, spotka? biznesowych i firmowych. Wyjazdu w atrakcyjne miejsca z przydatnym pakietem szkoleniowym - do tego zabawy integracyjne pozwalaj?ce na zbudowanie efektywnego zespo?u kompetentnych pracowników. Wyjazdy krajowe i zagraniczne. Przejazdy autokarem zachodniej marki wyposa?onym w video, barek, WC, klimatyzacj? i uchylne siedzenia. Hotele dwu- i trzy-gwiazdkowe. Ubezpieczenia NNW i KL wraz z opiek? pilota. Po??czenia autokarowe z i do Wroc?awia.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Kultura i sztuka > Kabaret > Imprezy kabaretowe
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Latawce
Buggykiting to sport polegaj?cy na ?eglowaniu po l?dzie przy pomocy wózka „buggy” i latawców pe?ni?cych rol? ?agla. Jeste?my jedyn? firm? w Polsce zajmuj?c? si? profesjonaln? organizacj? wyjazdów i licencjonowanych kursów buggykitingu dla grup zorganizowanych jak i osób prywatnych, szkolenia organizujemy na du?skiej wyspie ROMO. Organizujemy te? szkolenia na terenie Polski z zakresu pilotowania (puszczania) latawców typu „powerkite”.
Kategoria:   Sport > Sporty ekstremalne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Sala szkoleniowa
O?rodek szkoleniowy Dom Konesera na Mazurach zaprasza firmy do organizacji szkole? i konferencji. Do dyspozycji s? sale wyposa?one w ekran, rzutnik multimedialny i wygodne fotele. Miejsca do ?wicze? grupowych i indywidualnych. Do tego wspania?e po?o?enie o?rodka umo?liwia imprezy w plenerze.Zorganizowanie szkolenia w pi?knie po?o?onym o?rodku szkoleniowym na Mazurach to oryginalne rozwi?zanie. Dom Konesera oferuje sale szkoleniowe, profesjonalnie wyposa?one. Firmowa konferencja lub s?u?bowe szkolenie w tym wyj?tkowym miejscu zapadnie ka?demu w pami?ci.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Rekreacja konna
Wyjazdy integracyjne ciesz? ka?dego pracownika. Szczególnie, je?li zorganizowane s? w wyj?tkowym miejscu. Domy Konesera maj? bogat? ofert?, nauka jazdy konnej, przejazd bryczk?, pokazy ta?ca na koniach. Wyj?tkowe po?o?enie w lesie, w?ród uroczych willi zapewnia niepowtarzalne wra?enia.

Wyjazdy integracyjne, Dom Konesera oferuje imprezy zamkni?te dla firm. Interesuj?ce programy dla uczestników imprez. Po?o?ony w lesie obiekt dysponuje stajni?, jest grill oraz parking. Imprezy integracyjne, pikniki, kuligi organizowane na najwy?szym poziomie, Dom Konesera s?ynie z najlepszych wyjazdów integracyjnych.

Wyjazdy integracyjne organizowane przez Domy Konesera s? zawsze profesjonalne i wyj?tkowe. Ró?ne atrakcje zapewniaj? du?o wra?e?. Pracownicy zaproszeni na wyjazd integracyjny na pewno b?d? zadowoleni. W ofercie lekcje jazdy konnej, pokazy ta?ca na koniu, kuligi oraz przejazd bryczk?. Wyjazdy firmowe pierwszej klasy organizuje Dom Konesera.

Wyjazdy integracyjne oraz spotkania firmowe mo?na zorganizowa? w Domu Konesera. Rekreacja z siod?em, szkó?ka je?dziecka, kuligi i miejsce na urz?dzenie pikniku. Interesuj?ce programy dla pracowników w le?nym klimacie, zawody oraz imprezy zamkni?te. Dost?pny parking i zaplecze gastronomiczne.
Kategoria:   Regionalne > Lubelskie > Lublin > Turystyka

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Agroturystyka Mazury
Villa Kuligi to magiczne miejsce na wypoczynek. Mazury swoim urokiem potrafi? zaczarowa? ka?dego go?cia. Mo?esz wynaj?? dom na Mazurach, Domy Konesera maj? w ofercie super pensjonat, po?o?ony w?ród lasów i ??k. Pe?ne wyposa?enie, przestronne pokoje oraz rozmaite atrakcje. Sp?d? tydzie? na Mazurach i zaznaj cudownego wypoczynku.Villa Kuligi to magiczne miejsce na wypoczynek. Mazury swoim urokiem potrafi? zaczarowa? ka?dego go?cia. Mo?esz wynaj?? dom na Mazurach, Domy Konesera maj? w ofercie super pensjonat, po?o?ony w?ród lasów i ??k. Pe?ne wyposa?enie, przestronne pokoje oraz rozmaite atrakcje. Sp?d? tydzie? na Mazurach i zaznaj cudownego wypoczynku.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Wsparcie sprzeda?y
Programy lojalno?ciowe i motywacyjne z Motivation Direct. Dzi?ki stosowaniu nowoczesnych technologii internetowych, nasza firma jest w stanie realizowa? systemy spo?eczno?ci internetowych oraz ich lojalno?ci. Dostarczamy naszym partnerom rozwi?zania obs?uguj?ce programy lojalno?ciowe, które charakteryzuj? si? intuicyjn? obs?ug?, a zaraz s? narz?dziami mocno zaawansowanymi. Mog? dzia?a? jako intranetu lub strony www. Zbuduj pozytywne relacje ze swoimi Klientami, skorzystaj z oferty firmy Motivation Direct. Na stronie znajduje si? tak?e oferta wsparcia sprzeda?y oraz travel incentives.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Romantyczny weekend
Pi?kna przyroda mazurskich terenów kusi i zach?ca do wizyt. Agroturystyka oferowana przez Dom Konesera to gwarancja niezapomnianych chwil na ?onie natury. Spacery, ?cie?ka zdrowia, jazda konna i na bryczce, warsztaty manualne, ogniska, grzybobranie to kropla w morzu atrakcji. Agroturystyka na Mazurach jest strza?em w dziesi?tk?. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Zakupy > Sport i turystyka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. O?rodek szkoleniowy na Mazurach
Domy Konesera to malowniczy teren w Konstancinie oraz dwa obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe po?o?one na Mazurach. Domy Konesera to idealne miejsce na organizacj? konferencji, szkole?, a tak?e rodzinnego wypoczynku. Gwarantujemy ciep?? serdeczn? atmosfer? oraz wysok? jako?? us?ug. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa zainteresowanych nasz? ofert? na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Agroturystyka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com