Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Taniec Brzucha KURS TA?CA Belly Dance NOWE ZAPISY
ID linku 1081
Url http://www.studiostyl.cttom/viewPage,109.html
Opis TANIEC ORIENTALNY
Raks Sharki zwany te? Belly Dance czy potocznie - Ta?cem Brzucha to esencja kobieco?ci przyprawiona szczypt? orientalnej magii.
Poziom pierwszy - podstawowy (czas trwania - 3 miesi?ce) obejmuje nauczanie wszystkich ruchów w Raks Sharki jak równie? teoretyczn? wiedz? na temat ta?ca oraz wyst?pów scenicznych. Wszystkie potrzebne rekwizyty zapewnia instruktorka.

GRUPA I
Poniedzia?ek 17.30-19.00
Instruktor: Latifah
Koszt: 100z?. / m-c
START: 20 pa?dziernika 2008

GRUPA II
Czwartek 17.30-19.00
Instruktor: Latifah
Koszt: 100z?. / m-c
START: 23 pa?dziernika 2008

UWAGA !!!
OG?ASZAMY NOWY NABÓR DO GRUP !!!
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 662 162 232 lub mailowy latifah.nour@gmail.com


Za kolebk? Raks Sharki uwa?a si? arabskie domy, gdzie kobiety ta?czy?y we w?asnym gronie ju? od najm?odszych lat. W obecnych czasach - tak korzystnych dla przenikania si? kultur – kobiety na ca?ym ?wiecie z fascynacj? odkrywaj? tajemnic? tego ta?ca. Jak ?aden inny, ma on zbawienne skutki na cia?o i samopoczucie ta?cz?cej. Jego wp?yw jest niemal terapeutyczny, gdy? jest podró?? w g??b w?asnej kobieco?ci. Ka?da ta?cz?ca kobieta odkrywa w sobie wcze?niej utajon? zmys?owo??, umiej?tno?? uwodzenia, a tak?e pi?kno i rado?? p?yn?c? z wyra?ania emocji bez s?ów. Raks Sharki to fascynuj?ca kwintesencja kobieco?ci – tak jak kobieta jest tajemniczy, zmys?owy, zmienny, liryczny lub pe?en fascynuj?cej energii. Tancerka mo?e porusza? si? powoli i hipnotyzuj?co niczym w?? do muzyki pe?nej wzruszenia i magii, by sekund? pó?niej, wraz ze zmian? tempa utworu, ta?czy? ekspresyjnie i wyrazi?cie do porywaj?cego rytmu arabskich b?bnów.
Kategoria Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Kultura i sztuka > Muzyka > Gatunki > Etniczna i regionalna > Arabska
Sport
Słowa kluczowe Taniec Brzucha   Belly Dance   Taniec Brzucha w Krakowie   Taniec w Krakowie   Raks Sharki   Szko?y Ta?ca Brzucha   Szko?y Ta?ca Brzucha w Krakowie   Taniec Orientalny   Taniec Arabski   Kurs Ta?ca   Kurs Ta?ca Kraków
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Taniec Brzucha KURS TA?CA Belly Dance NOWE ZAPISY
Ocena gościa

 Other links at Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
1. sportowe informacje i nie tylko
  Zapraszamy do zapoznania si? z mo?liwo?ciami jakie daje nasz internetowy katalog. Z ?atwo?ci? odnale?? w nim mo?na wszelkie informacje dotycz?ce imprez sportowych, a tak?e informacje na temat organizacji sportowych, klubów i firm zajmuj?cych si? sprzeda?? sprz?tu sportowego. Dodatkowo zamieszczane s? wszelkie ciekawostki ze ?wiata sportu i naj?wie?sze wiadomo?ci. Zapraszamy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Gry > Komputerowe > Sportowe
Wypoczynek


2. Wesela Kielce
  Nasz dom weselny oferuje organizacj? wesel na doskona?ym stopniu. To czym pragniemy pa?stwa zach?ci? to najlepsza obs?uga takich imprez na najwy?szym szczeblu. Ka?da nasza robota wykonywana jest w 100% a nasi ludzie polecaj? nas zawsze dalej do innych. W naszym domu weselnym na pewno si? nie zawiedziesz i b?dziesz spe?niony. Wesele to bardzo istotna rzecz w ?yciu du?ej cz??ci z Was. Oczywistym jest, ?e tak? decyduj?c? chwil? spora cz??? z nas prze?ywa tylko raz. Dlatego te? niezmiernie istotnym jest ?eby wybór odpowiedniej sali weselnej nie by? b??dny a jednak w?a?ciwie przemy?lany. Dzia?aj?c tutaj na szybko mamy szans? tylko pope?ni? mnóstwo g?upot z których nie b?dziemy zadowoleni istotnym dla nas dniu. My wam tego oszcz?dzimy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja


3. Remik gra
  Remik to serwis po?wi?cony jednej z 3 najbardziej popularnych gier w karty. Z naszego serwisu dowiecie si? o jego ró?nych odmianach takich jak gin rummy, oklahoma gin czy kanasta. Na stronie znajdziecie informacje o ró?nych promocjach w tym o bonusach bez depozytu. Zapraszamy na nasz? stron? - przekonacie si? sami, ?e warto by? z nami. Zapraszamy!!!
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja


4. turystyka w Polsce
  Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszego katalogu, w którym odnale?? mo?na naj?wie?sze wiadomo?ci turystyczne z kraju i zza zagranicy, wiadomo?ci o pogodzie, informacje o hotelach, pensjonatach, o?rodkach agroturystycznych, itp.

U nas znale?? mo?na informacje o szeroko rozumianej turystyce, przepisy prawne, organizacje turystyczne, biura podró?y i wiele wiele innych.

Zapraszamy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Regionalne > Dolno?l?skie > Boles?awiec > Turystyka
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Toru? > Sport


5. PUCHARY, Puchary, STATUETKI, statuetki, medale, trofea, dyplomy,grawerowanie, sport, puchary sportow
  PUCHARY, Puchary, STATUETKI, statuetki, medale,
trofea, dyplomy, grawerowanie, sport, puchary sportowe, sklep, sklep internetowy,
katalog, hurtownia, sprzeda?, statuetki sportowe, nagrody, medale sportowe, trofea
sportowe, emblematy, emblematy sportowe, tanie puchary, tanie statuetki, grawerton,
upominki, wyr?enia, promocja, kielce, sklep,rabaty
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com