Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Tibia - Ots
ID linku 756
Url http://otserv.info
Opis Tibia - Ots to serwis poswiecony real tibi oraz open tibia serwer. Znajdziesz tutaj wszytko czego potrzebujesz aby by? dobrym graczem mim. skrypty, mapy, ewipunek itp. Serdecznie zapraszam na otserv.info. Codziennie cos nowego. Kazdy nowy gracz moze rozpoznac tajniki Tibii, zapraszamy. Strona startuje dopiero, ale ju?mamy ogromn? baz? informacji Pozdrawiam Mystic
Kategoria Nauka i edukacja
Słowa kluczowe Tibia   ots   acc-makery   acc   makery   accmakery   mapy   silniki.klienty   7.6   Tibia   ots   pomoc   real tibia   real   open tibia serwer   open tibia server   acc makery   a.c.c   otsy   prywatne serwery tibi   tibi   tibie   open tibia server   open tibia serwer   otserv
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Tibia - Ots
Ocena gościa

 Other links at Nauka i edukacja
1. Wyjazdy j?zykowe
  Lang LTC swoj? dzia?alno?ci? obejmuje ca?y kraj. Specjalizujemy si? w organizacji szkole? j?zykowych dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Mamy bogat? i stale poszerzan? ofert?, w sk?ad której wchodz? m. in. kursy regularne, intensywne, krótkie kursy j?zyka angielskiego, kursy specjalistyczne, kursy blended-learning, szkolenia wyjazdowe w Polsce i za granic?, ponadto audyt j?zykowy oraz t?umaczenia. Jeste?my w stanie w pe?ni dopasowa? si? do oczekiwa? naszych Klientów.
Kategoria:   Nauka i edukacja


2. Certyfikowane szkolenia i kursy pierwszej pomocy w Lublinie
  Firma Medikurs oferuje szeroki asortyment certyfikowanych szkole? w zakresie pierwszej pomocy. Przyk?adamy szczególn? uwag? do zaj?? teoretycznych i k?adziemy du?y nacisk na ?wiczenia praktyczne. Zapewniamy indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, gwarantujemy wysok? jako?? us?ug oraz konkurencyjne ceny. Chcemy jak najlepiej spe?ni? oczekiwania naszych klientów, dlatego te? umo?liwiamy zmiany poszczególnych pozycji programowych kursu tak, aby zaj?cia obejmowa?y tematyk?, która najbardziej interesuje naszych klientów. Doje?d?amy do kursantów i prowadzimy ?wiczenia praktyczne na sprz?cie wysokiej jako?ci. Medikurs - nauka jeszcze nigdy nie by?a tak przyjemna i tak prosta!


Oferujemy kursy:
- Podstawowy kurs pierwszej pomocy.
- Rozszerzony kurs pierwszej pomocy.
- Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED).
- Kurs pediatryczny.
- Kurs pierwszej pomocy w urazach.
- Kurs pierwszej pomocy dla przedszkolaków i uczniów kszta?cenia zintegrowanego.
- Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkó? podstawowych.
- Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
- Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców.
- Kurs pierwszej pomocy dla kierowców.
- Kurs indywidualny (dostosowany do potrzeb kursanta).
- Kurs aktualizuj?cy umiej?tno?ci udzielana pierwszej pomoc.
- Kursy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Wi?cej na: www.medikurs.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja
Regionalne > Lubelskie
Regionalne > Lubelskie > Lublin > Nauka i edukacja


3. Doskona?e przedszkole podkowa le?na
  Przedszkole niepubliczne Kasperek zosta?o za?o?one w 2010. Oferujemy domow? atmosfer?, akceptacj? i bezpiecze?stwo. Dzi?ki naszej profesjonalnej kadrze dzieci s? pod pe?n? opiek?. Przedszkole Kasperek w miejscowo?ci Milanówek zapewnia solidn? opiek? i edukacj? dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Przedszkole po?o?one jest
w pobli?u miejscowo?ci: grodzisk, brwinów i podkowa le?na. Kadr? tworzy zespó? wykszta?conych nauczycieli dbaj?cych o ciep?? atmosfer?. Panie, nazywane ciociami ukierunkowuj? rozwój dzieci. Zaj?cia odbywaj? si? w ma?ych grupach regularnie. Przedszkole Kasperek mie?ci si? w atrakcyjnym obiekcie o pow. 850m2. Zapraszamy dzieci z miejscowo?ci brwinów, grodzisk, podkowa le?na. Sale wyposa?one s? interesuj?co a posi?ki przygotowywane s? perfekcyjnie. Przedszkole Kasperek Milanówek zaprasza!
Kategoria:   Nauka i edukacja


4. Wyszukiwarka uczelni w Polsce i za granic?
  Na naszej stronie znajdziesz informacje na temat studiów w Polsce i za granic?, ranking uczelni wy?szych, wyszukiwark? uczelni wy?szych. Na stronie znajdziesz równie? opisy uczelni, oferowane przez nie kierunki studiów itp. Pomagamy w za?atwianiu formalno?ci i sk?adaniu dokumentów w zwi?zku z aplikacj? na studia.W naszej bazie znajdziesz szczegó?owy opis uczelni wy?szych w tym najlepszych uczelni w Polsce I za granic?.
Kategoria:   Nauka i edukacja


5. kursy i szkolenia
  Nasz internetowy katalog prezentuje ofert? kursów i szkole? dotycz?cych najró?niejszych dziedzin. Od kursów BHP, poprzez kursy informatyczne, j?zykowe, biznesowe a? do hobbystycznych, czy interpersonalnych.Zapraszamy.
Znajd? kursy i szkolenia efs HR dla Siebie kursy, szkolenia oferty,

Kursy dla Ciebie. Szkolenia zapewniaj?ca sukces - oferty firm szkoleniowych. Znajd? kurs w bazie ofert kursów i szkole?. Firmy szkoleniowe oraz o?rodki szkoleniowe
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > Technika > Elektronika > Kursy
Regionalne > Dolno?l?skie > ?widnica > Komputery i Internet
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com