Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Torrentosy.pl - Darmowy serwis z torrentami - Gry, Filmy, Programy , Erotyka , GSM/PDA
ID linku 412
Url http://torrentosy.pl/
Opis Zapraszam na ?wie?o otwarty darmowy serwis z torrentami!!!
U nas wszystko jest darmowe a ?ci?ganie torrentów nie wymaga rejestracji!!!
Ale i tak zalecamy rejestracje poniewa? za ka?de dodanie torrenta otrzymasz 5pkt i miejsce w rankingu. Je?li serwis si? rozwinie b?dziemy organizowa? konkursy a kto zbierze najwi?ksz? ilo?? punktów wygrywa. Ju? Mo?ecie si? stara? o punkty dzi?ki temu b?dziecie bli?ej nagrody!!! Za pierwsze miejsce b?dzie to a? 5 000 z?!!! Drugie 3 000 z? a trzecie 1 000 z?!!!. Teraz wszystko zale?y od was czy pomo?ecie nam zaistnie? w sieci je?li serwis b?dzie bardzo popularny nagrody mog? si? zwi?kszy?!!!
Mo?esz nam pomóc wysy?aj?c t? wiadomo?? do swoich znajomych itp.
Zapraszamy na http://torrentosy.pl/
Zapraszamy równie? na profil „Nasza-Klasa” http://nasza-klasa.pl/profile/23249895
Kategoria Komputery > Otwarte Oprogramowanie > Oprogramowanie
Komputery > Systemy operacyjne
Gry
Słowa kluczowe torrenty   gry   filmy   programy   torrent   bittorent   download   darmowy   serwis   torrentosy.pl   gsm   pda   erotyka   anime
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Torrentosy.pl - Darmowy serwis z torrentami - Gry, Filmy, Programy , Erotyka , GSM/PDA
Ocena gościa

 Other links at Komputery > Otwarte Oprogramowanie > Oprogramowanie
1. laneo
  MTCE Media Sp. z o.o. jest firm? programistyczn? z powodzeniem dzia?aj?c? na terenie Polski i poza jej granicami. Jeste?my twórcami i producentami szeroko rozumianych systemów embedded (wbudowanych) implementowanych na wszelkiego rodzaju urz?dzeniach (terminale, palmtopy,komputery,roboty przemys?owe, automaty u?ytkowe, itd.) pracuj?cych pod kontrol? ró?nych systemów operacyjnych (Linux, Unix, Windows, itd). MTCE Media posiada do?wiadczenie we wspó?pracy zarówno z jednostkami administracji publicznej, przedsi?biorstwami komunalnymi, pa?stwowymi i sektorem prywatnym. Celem naszej dzia?alno?ci jest kreowanie i tworzenie nowoczesnych systemów embedded jak równie? pomoc Klientom w podniesieniu efektywno?ci, wydajno?ci, niezawodno?ci i bezpiecze?stwa systemów informatycznych.
Kategoria:   Komputery > Otwarte Oprogramowanie > Oprogramowanie


2. Torrentosy.pl - Darmowy serwis z torrentami - Gry, Filmy, Programy , Erotyka , GSM/PDA
  Zapraszam na ?wie?o otwarty darmowy serwis z torrentami!!!
U nas wszystko jest darmowe a ?ci?ganie torrentów nie wymaga rejestracji!!!
Ale i tak zalecamy rejestracje poniewa? za ka?de dodanie torrenta otrzymasz 5pkt i miejsce w rankingu. Je?li serwis si? rozwinie b?dziemy organizowa? konkursy a kto zbierze najwi?ksz? ilo?? punktów wygrywa. Ju? Mo?ecie si? stara? o punkty dzi?ki temu b?dziecie bli?ej nagrody!!! Za pierwsze miejsce b?dzie to a? 5 000 z?!!! Drugie 3 000 z? a trzecie 1 000 z?!!!. Teraz wszystko zale?y od was czy pomo?ecie nam zaistnie? w sieci je?li serwis b?dzie bardzo popularny nagrody mog? si? zwi?kszy?!!!
Mo?esz nam pomóc wysy?aj?c t? wiadomo?? do swoich znajomych itp.
Zapraszamy na http://torrentosy.pl/
Zapraszamy równie? na profil „Nasza-Klasa” http://nasza-klasa.pl/profile/23249895
Kategoria:   Komputery > Otwarte Oprogramowanie > Oprogramowanie
Komputery > Systemy operacyjne
Gry
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com