Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
UK?ADANIE P?YTEK
ID linku 205
Url http://ukladanieplytek.dzs.pl/
Opis Jestem osob? ?wiadcz?c? us?ugi o charakterze remontowo-wyko?czeniowym.
www.ukladanieplytek.dzs.pl
Oprócz d?ugoletniego do?wiadczenia posiadam du?? wiedz? i praktyk?, s?u?? równie? rad? w doborze materia?ów i zagospodarowaniu przestrzeni.
Moi klienci to zarówno osoby prywatne jak i przedsi?biorstwa które znaj? moj? fachowo?? i solidno??.
Moim nadrz?dnym celem jest wysoka jako?? prac, gwarantuj?ca pe?ne zadowolenie klienta, a jednym z atutów jaki zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorc? jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10-20% ni?sza od cen konkurentów.
Obszar mojej dzia?alno?ci to nie tylko Krosno i okolice lecz tak?e inne obszary polski i za granic?.
Obecnie realizuje roboty remontowo-wyko?czeniowe wed?ug dost?pnych technologi, korzystaj?c z materia?ów renomowanych firm, np:Atlas, Dolina Nidy, Knauf, Ceresit, itd. Pozwala to sprosta? coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom (cz?sto trudnym w realizacji) nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy.
Kategoria Dom
Budownictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Słowa kluczowe uk?adanie p?ytek   p?ytki   glazura   terakota   gres   tanio   profesjonalne   profesjonanie   panele   krosno   okolice   dukla   jedlicze   miejsce piastowe   turaszówka   tynki   gipsowe   g?adzie   zabudowy   p?yt   kartonowo-gipsowych   wyko?czenie wn?trz   ?azienka   kuchnia   monta?e
Data Sep 22, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
UK?ADANIE P?YTEK
Ocena gościa

 Other links at Dom
1. Lampy eglo
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia witryny ABC Lampy Internetowy Salon O?wietlenia. W sklepie internetowym znajdziecie Pa?stwo niezwykle szerok? gam? produktów. W ofercie odnale?? mo?na takie produkty, jak na przyk?ad: lampy dzieci?ce, lampy ogrodowe, zewn?trzne, lampy stoj?ce, lampy wisz?ce oraz wiele innych. Naprawd? warto skorzysta? z us?ug sklepu ABC Lampy, dlatego ?e jednostka oferuje produkty najwy?szej jako?ci w nies?ychanie korzystnych cenach.
Kategoria:   Dom


2. Panele pod?ogowe
  Extrapanele to sklep internetowy zajmuj?cy si? sprzeda?? paneli pod?ogowych wraz z akcesoriami wyko?czeniowymi. Zapewniamy pe?ne stany magazynowe, wyj?tkowo atrakcyjne ceny i fachow? obs?ug?. Zapewniamy du?y wybór paneli pod?ogowych, desek pod?ogowych, najni?sze ceny, szybko, tanio i solidnie wysy?ka na ca?y kraj. Z nami ?aden remont domu lub mieszkania nie jest straszny. Zapraszamy.
Kategoria:   Dom


3. Projektowanie systemów alarmowych Bydgoszcz
  Poczujesz si? bardziej bezpieczny instaluj?c systemy alarmowe. Bydgoszcz posiada lidera w tej bran?y, mianowicie firma Ares oferuje kompleksow? us?ug? ochroniarsk?. Profesjonalne systemy alarmowe zapewni? bezpiecze?stwo w firmie i domu. Ca?odobowy nadzór i natychmiastowa pomoc w alarmowej sytuacji. Systemy alarmowe to skuteczny sposób na ochron? dowolnego obiektu.
Kategoria:   Dom


4. Anio?ki r?cznie robione
  Firma Berta-Studio specjalizacjlizuje w tworzeniu konfekcji sto?owej. Obrusy, bie?niki, serwetki mog? by? ozdob? ka?dego sto?u. Artyku?y oferowane na przez firm? Berta-Studio robione s? spo?ród tkanin naturalnych. Polski len pozwala na uzyskanie ciep?a oraz wdzi?ku. Ró?norodno?? kolorystyki a tak?e design pozwala na uzsykanie specyficznego wizerunku nawet najprostszej zastawy sto?owej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej.
Kategoria:   Dom


5. Mieszkanie
  My?l?c o kupnie mieszkania zastanawiamy jak nie pope?ni? b??du. Nasze wyobra?enia o mieszkaniu, które spe?ni marzenia musz? zosta? przekute na realny lokal, który nie zawsze do tych wyobra?e? musi pasowa? w stu procentach. A jednocze?nie uwzgl?dnia? takie czynniki jak chocia?by zasobno?? portfela.

Ministerstwo Budownictwa, aby chroni? pieni?dze osób kupuj?cych mieszkanie, chce wprowadzi? obowi?zkowe rachunki powiernicze. Deweloper czy spó?dzielnia dostawa?yby pieni?dze dopiero w momencie przekazania klientowi kluczy. Przed problemami z nieuczciw? firm? mo?na si? jednak zabezpieczy? tak?e na inne sposoby. Jakie? Czytaj ni?ej.
Kategoria:   Dom
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com