Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
UK?ADANIE P?YTEK
ID linku 205
Url http://ukladanieplytek.dzs.pl/
Opis Jestem osob? ?wiadcz?c? us?ugi o charakterze remontowo-wyko?czeniowym.
www.ukladanieplytek.dzs.pl
Oprócz d?ugoletniego do?wiadczenia posiadam du?? wiedz? i praktyk?, s?u?? równie? rad? w doborze materia?ów i zagospodarowaniu przestrzeni.
Moi klienci to zarówno osoby prywatne jak i przedsi?biorstwa które znaj? moj? fachowo?? i solidno??.
Moim nadrz?dnym celem jest wysoka jako?? prac, gwarantuj?ca pe?ne zadowolenie klienta, a jednym z atutów jaki zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorc? jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10-20% ni?sza od cen konkurentów.
Obszar mojej dzia?alno?ci to nie tylko Krosno i okolice lecz tak?e inne obszary polski i za granic?.
Obecnie realizuje roboty remontowo-wyko?czeniowe wed?ug dost?pnych technologi, korzystaj?c z materia?ów renomowanych firm, np:Atlas, Dolina Nidy, Knauf, Ceresit, itd. Pozwala to sprosta? coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom (cz?sto trudnym w realizacji) nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy.
Kategoria Dom
Budownictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Słowa kluczowe uk?adanie p?ytek   p?ytki   glazura   terakota   gres   tanio   profesjonalne   profesjonanie   panele   krosno   okolice   dukla   jedlicze   miejsce piastowe   turaszówka   tynki   gipsowe   g?adzie   zabudowy   p?yt   kartonowo-gipsowych   wyko?czenie wn?trz   ?azienka   kuchnia   monta?e
Data Sep 22, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
UK?ADANIE P?YTEK
Ocena gościa

 Other links at Dom
1. Piel?gnacja trawników
  Firma z du?ym do?wiadczeniem w bran?y ogrodowej. Nasze uis?ugi ?wiadczymy przez profesjonalny zespó?, posiadaj?cy certyfikaty z ró?nych obszarów ogrodnictwa, architektury zieleni, piel?gnacji ro?lin, systemów nawadniania czy hydroizolacji. Trawnik w rolkach to nowoczesny i najszybszy sposób na posiadanie trawy i cieszenie si? natychmiastowym efektem. To równie? metoda na unikni?cie ryzyka chorób trawy, grzybów oraz unikni?cie ryzyka braku wschodu trawy z ró?nych powodów. W naszych realizacjach wykorzystujemy traw? od najlepszych polskich dostawców.
Kategoria:   Dom
Kultura i sztuka > Architektura
Dom > Ogród


2. Siatka ogrodzeniowa
  Plast-Met jest to wiod?ca firma wytwarzaj?canowoczesne a tak?e profesjonalne systemy ogrodzeniowe. Firma powsta?a w 1988 roku. Od pocz?tku specjalizuje si? w produkowaniu ogrodze?. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu firma Plast-Met jest w stanie zaoferowa? Pa?stwu ogrodzenia najlepszej jako?ci. Zach?camy wszystkich do odwiedzenia witryny a tak?e zapoznania si? wraz z bogat? ofert?. Z pewno?ci? znajdziecie Pa?stwo co? dla siebie.
Kategoria:   Dom


3. Telewizja CCTV
  Cyfrowa obserwacja i rejestracja wydarze? znajduje si? w ofercie firmy Ares. Us?uga ta jest wpisana pod nazw? telewizja przemys?owa. Bydgoszcz jest miastem, w którym zarejestrowanych jest wiele firm ?wiadcz?cych us?ug? monitoringu, lecz Ares jest pionierem w zakresie ochrony. Telewizja przemys?owa mo?e by? zainstalowana na ka?dym wskazanym obiekcie.
Kategoria:   Dom


4. Rolety
  Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie w bran?y roletowo-?aluzjowej sprawi?o, i? pozyskali?my zaufanie klientów na rynku zachodniopomorskim. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz rolet, ?aluzji, bram gara?owych, automatyki do bram. Produkty naszej firmy spe?niaj wszelkie oczekiwania. Nasze bramy ??cz? w sobie funkcjonalno??, oraz bezpiecze?stwo. Naszym klientom indywidualnym zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Kategoria:   Dom


5. Wanny z hydromasa?em, wanna
  Sklep internetowy z ekskluzywn? armatur? i ceramik? ?azienkow?. Swoim klientom gwarantujemy obs?ug? na najwy?szym poziomie, terminow? realizacj? zamówie? oraz satysfakcj? z zakupionego towaru. Dostarczany towar charakteryzuje si? wysok? jako?ci? i rozs?dn? cen?. Zapraszamy na zakupy.
Ekskluzywna ceramika i armatura ?azienkowa. Swoim klientom gwarantujemy obs?ug? na najwy?szym poziomie, terminow? realizacj? zamówie? oraz satysfakcj? z zakupionego towaru. Dostarczany towar charakteryzuje si? wysok? jako?ci? i rozs?dn? cen?.
Kategoria:   Dom
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com