Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Urz?dzenia ch?odnicze
ID linku 175
Url http://www.rapa.lublin.pl
Opis Producent urz?dze? ch?odniczych, w ofercie szeroka gama lad i szaf ch?odniczych.
Lady i szafy ch?odnicze przeznaczone do przechowywania i ekspozycji artyku?ów spo?ywczych w obni?onej temperaturze. W celu korzystniejszego wyeksponowania produktów w zale?no?ci od przeznaczenia stosujemy odpowiednie o?wietlenie. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?.
Kategoria Handel
Słowa kluczowe urz?dzenia ch?odnicze   lady ch?odnicze   szafy ch?odnicze
Data Sep 20, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Urz?dzenia ch?odnicze
Ocena gościa

 Other links at Handel
1. Szafy ch?odnicze
  Produkty firmy ES SYSTEM K charakteryzuje nie tylko wysoka jako??, nowoczesne wykonanie oraz interesuj?cy design, maj? oni tak?e d?ugoletnie do?wiadczenie na rynku urz?dze? ch?odniczych, a ich profesjonalizm zosta? potwierdzony znaczn? ilo?ci? nagród, jak na przyk?ad medale targów Gastroexpo, czy nagrodami Gazele Biznesu. Ponad to, zak?ad podj?? wspó?prac? z wieloma odbiorcami, zarówno na terenie kraju jak i na ca?ym ?wiecie.
Kategoria:   Handel


2. R?czniki
  SOFT HOME – to bezpo?redni importer produktów tekstylnych z jedwabiu. Produkty oferowane w naszym sklepie, s? produkowane w Hiszpanii oraz Portugalii. Oferujemy asortyment wysokiej jako?ci w szerokiej gamie kolorów oraz ró?nych rozmiarach. Nasze produkty przeznaczone s? dla osób ceni?cych indywidualny wizerunek swojego domu i kreuj?cych go poprzez wysokiej jako?ci przedmioty.
Kategoria:   Handel


3. Yerba mate
  www.yerbamate.com.pl - Sklep internetowy z produktami yerba mate. Jeste?my bezpo?rednim importerem herbatki yerba mate prosto z Paragwaju. Dobre ceny, a dla sta?ych klientów dodatkowo dobre rabaty. Przy zamówieniach ponad 100z? yerba mate wysy?amy na nasz koszt. Towar za granic? wysy?amy na koszt klienta. Produkty wysy?amy tylko na terenie Unii Europejskiej.
Kategoria:   Handel


4. rewelacyjne maszyny vendingowe
  Firma Nova jest przoduj?cym w?oskim producentem automatów vendingowych. Przedsi?biorstwo za?o?y?o dzia?alno?? w 1989 roku. Nova produkuje trwa?e automaty do napojów, masywne automaty do s?odyczy, porz?dne automaty do ?wie?ych towarów, wysokiej klasy automaty do mleka i nabia?u (mlekomaty), wspania?e automaty do produktów higienicznych i leków i innych produktów. Nova wykonuje te? maszyny na zamówienie. Profesjonalne automaty vendingowe NOVA zosta?y wykonane w innowacyjnej technologii. Automaty Nova s? przyst?pne w obs?udze. NOVA posiada konieczne normy i certyfikaty na oferowane produkty. Sprawd? ofert?, profesjonalne automaty vendingowe firmy Nova.
Kategoria:   Handel


5. Konfekcja Hotelowa
  Rynek HoReCa jest obecnie jednym z najbardziej wymagaj?cych odbiorców, za? firma HoReCa tex posiadaj?c niezb?dne
?rodki i do?wiadczenie chce wyj?? naprzeciw tym klientom. Dzi?ki systemowi sprzeda?y internetowej, minimalizujemy koszty sprzeda?y, w ten sposób umo?liwiaj?c dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów w cenach ni?szych ani?eli w sklepie, oszcz?dzaj?c Pa?stwa czas i pieni?dze, przy zachowaniu wysokiej jako?ci wyrobów.

W oparciu o wieloletnie do?wiadczenia w bran?y tekstylnej gwarantujemy szybk? i profesjonaln? obs?ug?. Marka HoReCa tex oferuje wysokiej jako?ci komplety po?cielowe w tym poszwy, title="Poszewki">Poszewki i Ko?dry oraz href="http://www.horecatex.pl" title="Obrusy">Obrusy, title="serwety">serwety i nak?adki, znajduj?ce zastosowanie zarówno w dzia?alno?ci gospodarczej jak i w domu.
Kategoria:   Handel
Wypoczynek > Gastronomia
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com