Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o.
Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o. prowadzi dzia?alno?? od roku 2000. Zajmujemy si? doradztwem w zakresie projektowania, wdra?ania i doskonalenia systemów zarz?dzania wed?ug norm tj. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001 oraz szkoleniami z wy?ej wymienionego zakresu. Projektujemy równie? szkolenia dla indywidualnych potrzeb klienta.

Nasz? firm? tworzy zespó? konsultantów o wysokim poziomie merytorycznym i bogatym do?wiadczeniu zawodowym.

Najbli?sze szkolenia w Krakowie:

Pe?nomocnik i auditor wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000
Menad?er bezpiecze?stwa informacji
Prawo ochrony ?rodowiska w teorii i praktyce
Ochrona danych osobowych w organizacji
"Auditor Wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000" - Szkolenia dla studentów !!!
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Regionalne > Wielkopolskie > ?rem > Nauka i edukacja
Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. EUROPLAN - pozyskiwanie i zarz?dzanie funduszami z Unii Europejskiej
Strona firmy EUROPLAN zajmuj?cej si? pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej na terenie Szczecina i okolic.

Unia Europejska, fundusze unijne, dotacje unijne w Szczecinie, pozyskiwanie funduszy unijnych w Szczecinie, konsulting finansowy w Szczecinie, fundusze pomocowe

W naszej ofercie proponujemy kompleksow? obs?ug? zainteresowanych skorzystaniem z funduszy pomocowych:

1. wst?pna kwalifikacja planowanego projektu - bezp?atnie,
2. sporz?dzenie wymaganej dokumentacji (wniosek i inne za??czniki, w tym biznesplany),
3. reprezentowanie klienta przed w?a?ciwymi instytucjami (Urz?d Marsza?kowski w Szczecinie, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i inne),
4. wnioski o p?atno??,
5. monitorowanie i sprawozdawczo?? projektu.
Kategoria:   Finanse > Inwestowanie > Doradcy
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse
Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: