Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
31. Prace wysoko?ciowe
Firma Profesjo to wysokiej klasy us?ugi specjalistyczne dla Twojej firmy oraz domu. Wykonujemy us?ugi pocz?wszy od czyszczenia wszelkich powierzchni w ?rodku oraz na zewn?trz budynków, a ko?cz?c na pracach wysoko?ciowych. W swojej ofercie skupiamy si? przede wszystkim na pracach trudnych, wymagaj?cych wiedzy i do?wiadczenia. Dzi?ki nam pranie dywanów, pranie wyk?adzin, czyszczenie wysokoci?nieniowe, usuwanie graffiti, prace wysoko?ciowe oraz mycie elewacji nie b?dzie ju? problemem. Nasze dzia?ania sprowadzaj? si? do 8 g?ównych obszarów dzia?alno?ci: czyszczenie powierzchni zewn?trznych budynków oraz zabezpieczanie ich przed ponownym zanieczyszczeniem, usuwanie graffiti, czyszczenie wyk?adzin i dywanów, czyszczenie tapicerki, nak?adanie pow?ok polimerowych, czyszczenie pod?óg twardych, sprz?tanie poremontowe oraz wykonywanie prac wysoko?ciowych. G?ównym terenem naszego dziania jest ?ód?. Profesjo to firma, która ??czy w sobie profesjonalizm oraz do?wiadczenie w bran?y. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. [url=http://www.profesjo.pl/czyszczenie_wysokocisnieniowe.html]czyszczenie wysokoci?nieniowe ?ód?[/url] [url=http://www.profesjo.pl/czyszczenie_elewacji_i_dachow.html]mycie elewacji ?ód?[/url] [url=http://www.profesjo.pl/usuwanie_graffiti.html]usuwanie graffiti ?ód?[/url]
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

32. Biuro ksi?gowe Pozna?
Biuro ksi?gowe Da-To prezentuje na swojej witrynie szczegó?ow? ofert? us?ug rachunkowych dla spó?ek, instytucji, stowarzysze? i klientów indywidualnych. Biuro oferuje ca?o?ciow? obs?ug? ksi?gow?. Firma pomaga w deklaracjach podatkowych, relacjach z Urz?dem Kontroli Skarbowej oraz Urz?dem Skarbowym, wykonuje sprawozdania finansowe i prowadzi ksi?gi przychodów. Pracownicy biura pomagaj? tak?e w zak?adaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

33. Ekskluzywna odzie?
Ewa Ciepielewska jest projektantk? oraz kreatork? ekskluzywnej mody damskiej, sukien ?lubnych i wieczorowych. W strojach zaprojektowanych przez Ew? Ciepielewsk? wyst?puj? tak bardzo znane osoby, jak na przyk?ad np.: Edyta Górniak b?d? Agata M?ynarksa. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia witryny internetowej, na której mo?ecie Pa?stwo znale?? prezentacji ró?nych kreacji zaprojektowanych przez Ew? Ciepielewsk?.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

34. Piaskowanie stali, drewna, kamienia - Trek-info.pl
Firma Trek zajmuje si? piaskowaniem stali, piaskowaniem drewna oraz piaskowaniem kamienia metod? ?rutowania. Trek jest na rynku od 2007 roku. W swojej ofercie mamy m.in. oczyszczanie powierzchni metalowych z rdzy, zendry, lakierów i farb poprzez proces ?rutowania. Wykonujemy równie? oczyszczanie konstrukcji stalowych, kamienia lub drewna metod? piaskowania w terenie - bezpo?rednio u klienta. Zapraszamy serdecznie na nasz? stron? internetow? Trek-info.pl !!!
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

35. Stoisko targowe
Nasza firma zajmuje si? kompleksow? obs?ug? wszelkiego rodzaju stoisk targowych. Podejmiemy si? ka?dej realizacji zwi?zanej z zabudow? stoisk targowych, poczynaj?c od jej zaprojektowania. Twoja firma przygotowuje si? do jak?e wa?nej kwestii marketingowej, jak? jest jej prezentacja na targach i zastanawiasz si? nad stworzeniem stoiska targowego? Nie mog?e? lepiej trafi?! Zapraszamy Studio projektowe Versus.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

36. lotnisko bydgoszcz parking
Przyznaje racje wszystkim, którzy twierdz?, ?e przy Bydgoskim lotnisku znajda lepsze parkingi. Ale klucz w tym, aby parkowanie by?o w miar? ekonomiczne i us?ugi ?wiadczone w ramach parkowania by?y na wysokim poziomie. A o to ju? trudno. Gwarantuje, ?e nie znajd? Pa?stwo w tej cenie lepszej oferty. Cena 9 dni parkowania to tylko sto z?otych, a obejmuje dwa transfery na lotnisko, i ewentualne naprawy samochodu.
Kategoria:   Us?ugi
Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Nauka i edukacja > Technika > Motoryzacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

37. Dorabianie kluczy
Zgubi?e? kiedy? klucze? Kwiaty zmarnia?y pod Twoj? nieobecno??? Potrzebujesz zapasowych kompletów kluczy, aby mie? je w zapasie lub wr?czy? zaufanej osobie na czas Twojego wyjazdu. Powierz nam wykonanie tego zadania – profesjonalne dorabianie kluczy to jedna z naszych us?ug.Zapasowy komplet kluczy zawsze si? przydaje – gdy zgubimy ten zasadniczy albo wyje?d?amy i chcemy, aby zaufana s?siadka dogl?da?a nasze mieszkanie. Zajmujemy si? wykonywaniem dodatkowych kompletów z zachowaniem najwy?szych standardów jako?ci. Pami?taj, ?e warto mie? zaufan? firm?, która wykona dla Ciebie dorabianie kluczy! Bydgoszcz, Toru? czy okolice to region, w którym dzia?amy, ale wykonamy dla Ciebie us?ug? bez wzgl?du na to, gdzie mieszkasz – zg?o? si? do nas.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

38. zaproszenia ?lubne, r?cznie robione
Studiokartek oferuje oryginalne, r?cznie wykonywane zaproszenia ?lubne. W naszej ofercie s? te? wizytówki dla go?ci weselnych, etykiety na alkohol, menu , prezenciki dla go?ci, podzi?kowania. Nasza oferta to nie tylko zaproszenia ?lubne ale te? kartki ?wi?teczne, zaproszenia na chrzest oraz zaproszenia na komuni?. Wykonujemy zamówienia na indywidualne ?yczenie klienta, pomagamy dobra? materia?y i kolorystyk?. Wszystkie produkty mo?na ogl?da? w naszym biurze w Warszawie.
Kategoria:   Sztuka i rozrywka > Organizacja imprez
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

39. Email Marketing
GetResponse to nowoczesna platforma oferuj?ca setki praktycznych, multimedialnych rozwi?za? niezb?dnych do prowadzenia profesjonalnych i efektywnych kampanii marketingowych z wykorzystaniem e-maili.

Dzi?ki innowacyjnym technologiom oraz wieloletniemu do?wiadczeniu GetResponse gwarantuje najwy?sz? skuteczno?? w dostarczaniu wiadomo?ci prosto do skrzynek mailowych Twoich subskrybentów. Wykorzystujemy wszelkie dost?pne sposoby i narz?dzia, aby zmaksymalizowa? skuteczno?? Twoich dzia?a?.

GetResponse - maksimum korzy?ci z email marketingu:

* funkcjonalne, przyjazne w u?yciu narz?dzie
* dost?pna wersja darmowa oraz atrakcyjne pakiety cenowe
* najwy?sza dostarczalno?? wiadomo?ci prosto do skrzynek subskrybentów
* zarz?dzanie ma?ymi oraz du?ymi bazami adresowymi
* zaawansowana automatyzacja i personalizacja wysy?ek
* przejrzyste raportowanie wyników kampanii
* ochrona anty-spamowa

Wieloletnie do?wiadczenie, które procentuje!

GetResponse posiada ponad 10-letnie do?wiadczenie w email marketingu i dostarczalno?ci poczty elektronicznej na rynkach ca?ego ?wiata. Rocznie dostarczamy ponad pi?? miliardów wiadomo?ci email i obs?ugujemy ponad 140,000 ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz wielu klientów korporacyjnych ze 172 krajów.

Profesjonalna pomoc ekspertów

Oferujemy najwy?szej klasy konsulting w zakresie kreacji i prowadzenie kampanii email marketingowych. Wieloletnie do?wiadczenie w pracy z klientami z ca?ego ?wiata oraz aktywne uczestnictwo w mi?dzynarodowych inicjatywach i konferencjach bran?owych pozwalaj? nam dostarcza? fachow? i profesjonaln? pomoc.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Internet
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

40. Studio Paznokci Sylwia Kossowska - Mistrzowskie Paznokcie Zielonka
Nazywam si? Sylwia Kossowska. Jestem dyplomowan? manicurzystk?. Pracuj? od 1997 roku. Moje osi?gni?cia to zdobycie wiele razy pierwszego, drugiego, oraz trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski. Szanowne klientki! Serdecznie zapraszam Was do korzystania z moich us?ug. Zapewniam Wam mi?? atmosfer? i zadowolenie.

Mistrzowskie paznokcie - zdobienie paznokci - ?elowe, akrylowe, szpice. Profesjonalny manicure, pedicure.

ZIELONKA UL.MARECKA 37A (niedaleko Warszawy)
ZAPRASZAM!
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 19 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Przejdź do kategorii: