Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
41. MANARO Kancelaria Rachunkowa
MANARO Kancelaria Rachunkowa. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Nasz? ofert? kierujemy do osób fizycznych, spó?ek cywilnych oraz spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci? na terenie Krakowa i okolic.
Nasze us?ugi obejmuj? us?ugi ksi?gowe, p?ace, kadry, ZUS, doradztwo podatkowe, rozliczenia pracowników, rozliczenia podatkowe.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

42. Odzyskiwanie danych
Nasza firma oferuje profesjonalne odzyskiwanie danych, którego skuteczno?? wynosi 96%. W ramach tej us?ugi oferujemy tak?e bezp?atn? diagnoz?. Ponadto nasza firma oferuje serwis komputerowy oraz serwis notebooków Warszawa. Posiadamy jedno z najnowocze?niejszych laboratoriów diagnostyczno-naprawczych.. Posiadamy jedno z najnowocze?niejszych laboratoriów diagnostyczno-naprawczych.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

43. Go??bie na ?lub - Symbol mi?o?ci i szcze?cia
Wypuszczenie pary go??bi na ceremonii zaslubin nadaje jej niepowtarzalny charakter, a dla M?odej Pary ma dodatkowe znaczenie symboliczne. Jest to niew?tpliwie sposób na podkre?lenie wyj?tkowo?ci tego jedynego dnia w zyciu i wyra?enie swoich uczu?. Para bia?ych go??bi symbolizuje warto?ci mocno zwi?zane z przysi?g? ma??e?sk?, oznacza mi?o?? , wierno?? , szcz??cie i pokój. W niektórych kulturach go??bie s? symbolem dobrobytu, a ich wypuszczenie tu? po zawarciu zwi?zku ma??e?skiego, zapewnia nowo?e?com szcz??liwe i dostatnie ?ycie we dwoje. Coraz wi?cej par decyduje si? na takie symboliczne wkroczenie w now? drog? ?ycia i wypuszczenie go??bi zaraz po ceremonii za?lubin, zwykle po wyj?ciu z ko?cio?a lub z Urz?du Stanu Cywilnego. Do??cz do tego grona i podaruj sobie oryginalny ?lub jakiego nie zapomnisz Ty sam oraz obecni w tym dniu Twoi najbli?si.
Kategoria:   Us?ugi
Wed?ug miejscowo?ci > R
Kultura i sztuka > Film > Imprezy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

44. Incentive
Incentive, integracyjne wyjazdy firmowe, konferencje oraz szkolenia. Profesjonalna organizacja wyjazdów incentive. Prowadzenie projektów w pe?nym zakresie, kompleksowa obs?uga, indywidualne podej?cie do Klienta. Nowoczesne rozwi?zania oraz niebanalne miejsca. Przygotowujemy równie? wyjazdy na konferencje i kongresy. Realizujemy zagraniczne wyjazdy typu incentive motywacyjne i integracyjne, wyjazdy na szkolenia i konferencje. Klinika Biznesu.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

45. Kwiaciarnia Warszawa
Strona sieci kwiaciarni tradycyjnych oraz kwiaciarni internetowej z Warszawy, zajmuj?cej si? sprzeda?? kwiatów, wi?zanek i bukietów. Kwiatoteka to bukiety i wi?zanki, które u?wietnia ka?d? okazj?, stanowi? wspania?y prezent oraz doskona?? dekoracj? ka?dego wn?trza. Oferta firmy to bukiety ?lubne, dekoracje weselne, kwiaty na Dzie? Babci czy Walentynki oraz kosze kwiatów ci?tych i doniczkowych. W kwiaciarni mo?emy równie? naby? kwiaty sztuczne oraz maskotki i upominki.
Kategoria:   Us?ugi
Dom > Zwierzaki > Psy > Rasy > K

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

46. Uszczelki, szczeliwa i p?yty uszczelkarskie - Spetech Skuteczne Systemy Szczelno?ci
Spetech to firma in?ynierska z 20- letnim do?wiadczeniem na rynku uszczelnie? przemys?owych.
Jeste?my producentem uszczelnie? oraz kompleksowych rozwi?za? dla bran?y energetycznej, petrochemicznej, chemicznej oraz zak?adów celulozowo-papierniczych, maszynowych i wiele innych.
Oferujemy uszczelnienia przemys?owe: uszczelki, szczeliwa, pakunki d?awnicowe, sznury uszczelniaj?ce, p?yty uszczelkarskie, kompensatory, uzczelki w koszulce Ptfe, Gfo, Grafit, eptfe.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Produkty przemys?owe
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

47. Pozycjonowanie stron
G?ównym celem firmy ITG jest skuteczne pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych. Oferujemy us?ugi internetowe, które zagwarantuja Twojej firmie pozyskanie nowych klientów biznesowych. Profesjonalna reklama internetowa, tanie i skuteczne pozycjonowania stron w wyszukiwarkach, optymalizacja i promocja stron. Zacznij promocj? firmy od Internetu!
Kategoria:   Us?ugi
Komputery > Internet

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

48. Systemy wystawiennicze
Pomo?emy Ci zaprezentowa? si? jak najlepiej zarówno w Twojej okolicy jak i na targach.
Wspólnie zaaran?ujemy stoisko, które da Ci mo?liwo?? nawi?zania nowych znajomo?ci, a niejednokrotnie pomo?e odnale?? nowych kontrahentów. Oferuj?cych markowe, mobilne systemy ekspozycyjne. Swoj? pozycj? zawdzi?czamy do?wiadczeniu a tak?e konsekwencji w realizowaniu misji firmy. W naszej ofercie znajdziesz mi?dzy innymi:Roll Up-y, L Bannery, X Bannery, ?cianki Pop Up, Stojaki na ulotki
Naszym celem jest osi?gni?cie pozycji w pe?ni profesjonalnej firmy wystawienniczej. By to osi?gn?? wykorzystujemy, podpatrujemy i kreujemy nowoczesne techniki komunikacji wizualnej, zapewniaj?c swoim Klientom produkty i pe?n? obs?ug? na najwy?szym poziomie.
Kategoria:   Us?ugi > Targi i wystawy
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

49. Opieka nad grobami. Mielec
?wiadczymy us?ugi w zakresie:

* Sprz?tni?cie wypalonych zniczy i zwi?d?ych kwiatów.
* Uprz?tania bezpo?redniego otoczenia nagrobka (usuni?cie ?mieci, li?ci, zb?dnej ro?linno?ci, zagrabienie terenu).
* Ustawienie i zapalenie zniczy.
* Od?nie?enie ca?ego nagrobka w okresie zimowym.
* Opieka nad grobami bezpo?rednio po pogrzebie - selekcja wi?zanek, usuwanie wypalonych zniczy.
* Rocznicowe zapalenie zniczy, wykonania i u?o?enia wi?zanek i kwiatów (na ?yczenie z szarfami z dedykacj?).
* Podlanie kwiatów i ro?linno?ci otaczaj?cej.
* Dostarczanie wie?ców w dniu pogrzebu.
* Zamieszczanie nekrologów w gazetach.
* Zamawianie mszy za zmar?ych.
* Oferujemy mo?liwo?? wykonania us?ugi jednorazowej, w wyznaczonych terminach lub sta?ej.
* Wykonujemy cyfrow? dokumentacje fotograficzn?.

Realizujemy wszelkie indywidualne ?yczenia klienta.
Kategoria:   Us?ugi
Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

50. Hotel SPA Bielsko - JAWOR
Hotel Jawor oferuje swoim go?ciom 102 komfortowo wyposa?one pokoje - 69 pokoi dwuosobowych w tym 32 pokoje De Lux z dwoma balkonami, 31 pokoi jednoosobowych, 2 apartamenty. Hotel*** SPA Bielsko - Jawor zaprasza. Hotel po?o?ony jest w malowniczym otoczeniu Beskidu ?l?skiego, poprzecinanym uroczymi dolinami i strumieniami potoków.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Przejdź do kategorii: