Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi > Targi i wystawy  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Druk wielkoformatowy, systemy wystawiennicze
Agencja Artystyczno Handlowa Serwis Art. Oferujemy stoiska targowe, systemy wystawiennicze, druk wielkoformatowy, projektowanie grafiki reklamowej, przygotowywanie scenografii i rekwizytów. Dysponujemy bardzo nowoczesnym i profesjonalnym parkiem wielkoformatowych ploterów drukuj?cych. Wydruk realizujemy na ró?norodnych mediach, wed?ug Pa?stwa ?yczenia.
Kategoria:   Marketing > Reklama
Marketing > Reklama > Wizualna
Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Plakaty elektroniczne na konferencje sesja plakatowa on-line, obs?�uga konferencji
Nowoczesny sposób na prowadzenie sesji plakatowej on-line.

Plakaty elektroniczne s?, obok konwencjonalnych sesji plakatowych, ?rodkiem prezentacji tre?ci konferencyjnych przez autorów. S?u?? przybli?eniu tematyki, która nast?pnie jest prezentowana w pe?ni podczas wyst?pie? publicznych.

Nowoczesna sesja plakatowa, to sesja prowadzona w sposób elektroniczny - przez Internet. Taki sposób pozwala na przejrzyste prezentowanie tre?ci, u?atwione tworzenie plakatów oraz oszcz?dno?? czasu i pracy, zarówno Organizatora, jak i autorów plakatów.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna > Edukacja
Zakupy > Komputery > Oprogramowanie
Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Le Meridien Bristol
Witamy w Warszawie i zapraszamy do miejsca, o którym marz? s?awy - jednego z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Polsce - Le Meridien Bristol. Hotel usytuowany jest w jednym z najpi?kniejszych miejsc Warszawy - na dawnym Trakcie Królewskim - najbardziej presti?owej ulicy w stolicy, w pobli?u Starego Miasta, Zamku Królewskiego, Teatru Narodowego oraz w s?siedztwie siedziby Prezydenta kraju.
Kategoria:   Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Systemy wystawiennicze
Pomo?emy Ci zaprezentowa? si? jak najlepiej zarówno w Twojej okolicy jak i na targach.
Wspólnie zaaran?ujemy stoisko, które da Ci mo?liwo?? nawi?zania nowych znajomo?ci, a niejednokrotnie pomo?e odnale?? nowych kontrahentów. Oferuj?cych markowe, mobilne systemy ekspozycyjne. Swoj? pozycj? zawdzi?czamy do?wiadczeniu a tak?e konsekwencji w realizowaniu misji firmy. W naszej ofercie znajdziesz mi?dzy innymi:Roll Up-y, L Bannery, X Bannery, ?cianki Pop Up, Stojaki na ulotki
Naszym celem jest osi?gni?cie pozycji w pe?ni profesjonalnej firmy wystawienniczej. By to osi?gn?? wykorzystujemy, podpatrujemy i kreujemy nowoczesne techniki komunikacji wizualnej, zapewniaj?c swoim Klientom produkty i pe?n? obs?ug? na najwy?szym poziomie.
Kategoria:   Us?ugi > Targi i wystawy
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: