Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Utrzymywanie czysto?ci  

Popular Tags


Kategorie

Maszyny i narz?dzia (1)


Linki
Sortuj wg :
1. MRO_SYSTEM us?ugi porz?dkowe
Firma MRO_SYSTEM us?ugi porz?dkowe zajmuje si? :utrzymaniem porz?dku w biurowcach,biurach i terenach przyleg?ych.piel?gnacj? zieleni,od?nie?aniem.W zakres naszych us?ug wchodzi:codzienne utrzymanie czysto?ci w biurach mycie okien,nak?adanie polimerów,czyszczenie wyk?adzin metod? na sucho,sprz?tanie po remoncie i aran?acji wn?trz.Nak?adanie pow?ok polimerowych,krystalizacja marmurów.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci
Us?ugi

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Fasada:pranie dywanów, tapicerek - Warszawa
Pranie dywanów to nasza pasja!
Chcesz wyczy?ci? dywan lub wyk?adzin?? Masz alergi? z powodu roztoczy ?yj?cych w twojej wyk?adzinie? Znudzi?y ci? ju? ?rodki do

pranie r?cznego?

Firma FASADA istnieje od 1994 roku. Pierzemy dywany, wyk?adziny, tapicerk? meblow? i samochodow?.Nasze us?ugi wykonujemy ?rodkami

i urz?dzeniami firmy Karcher.?rodki to: proszek RM760. To doskona?y , przebadany dermatologicznie ?rodek do prania dywanów.

?wietnie nadaje si? równie? do prania tapicerki meblowej, gdy? doskonale uwalnia nawet zastarza?y bród z tapicerskich obi?, np.

miejscach na fotelach czy kanapach na których trzymamy r?ce. Pierzemy równie? tapicerk? samochnodow? która z racji cz?stego

u?ywania jest bardzo podatna na zabrudzenie. Do usówania bardziej zatwardzia?ych plam stosujemy specjalne odplamiacze dla których

praktycznie nie ma plam których nie da si? usun??! Przy czyszczeniu bardzo zabrudzonych dywanów stosujemy specjalna przystawk?

PW10.Jej zdj?cie znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej www.praniedywanow.waw.pl G?ównym jej elementem jest wiruj?ca

szczotka, która wielokrotnie zwi?ksza skuteczno?? prania. To wszystko teoria wi?c zapraszamy do praktycznewgo wypróbowania naszego

sprz?tu.
Dzia?amy w Warszawie i okolicach. Kontak z nami: 0-608062336 lub (022)6190598
Kategoria:   Us?ugi
Katalogi firm
Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. PATMAR - us?ugi porz?dkowe, sprz?tanie
PATMAR - us?ugi porz?dkowe. Nasza firma oferuje us?ugi w zakresie: pranie wyk?adzin, czyszczenie dywanów, pranie tapicerki, sprz?tanie, czyszczenie wyk?adzin. Na terenie Warszawa.

pranie wyk?adzin warszawa, czyszczenie dywanów warszawa, pranie tapicerki, sprz?tanie WARSZAWA, czyszczenie wyk?adzin, PRANIE TAPICERKI samochodowej, czyszczenie tapicerki WARSZAWA, PRANIE TAPICERKI, pranie wyk?adzin, pranie dywanu, renowacja skóry, naprawa skóry, pranie tapicerek, pranie wyk?adziny, sprz?tanie, mycie okien, dywany pranie, pranie dywanów warszawa, sprz?tanie biur, firma sprz?taj?ca warszawa, us?ugi porz?dkowe, tapicerka Warszawa, Pranie Tapicerki, pranie, tapicerki, warszawa, pranie verticali
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. PATMAR - us?ugi porz?dkowe
PATMAR - us?ugi porz?dkowe. Nasza firma oferuje us?ugi w zakresie: pranie wyk?adzin, czyszczenie dywanów, pranie tapicerki, sprz?tanie, czyszczenie wyk?adzin. Na terenie Warszawa.

pranie wyk?adzin warszawa, czyszczenie dywanów warszawa, pranie tapicerki, sprz?tanie WARSZAWA, czyszczenie wyk?adzin, PRANIE TAPICERKI samochodowej, czyszczenie tapicerki WARSZAWA, PRANIE TAPICERKI, pranie wyk?adzin, pranie dywanu, renowacja skóry, naprawa skóry, pranie tapicerek, pranie wyk?adziny, sprz?tanie, mycie okien, dywany pranie, pranie dywanów warszawa, sprz?tanie biur, firma sprz?taj?ca warszawa, us?ugi porz?dkowe, tapicerka Warszawa, Pranie Tapicerki, pranie, tapicerki, warszawa, pranie verticali
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Gda?sk. Czyszczenie, pranie dywanów.
Podci?nieniowe pranie dywanów, wyk?adzin, tapicerki meblowej oraz samochodowej odkurzaczem firmy KARCHER.

Us?ugi ?wiadczymy na terenie: Gda?sk, Sopotu, Gdyni, oraz wszystkie miejscowo?ci w okolicach trójmiasta.

Dzi?ki temu, ?e pranie odbywa si? pod ci?nieniem, dywan jest wyczyszczony dog??bnie, pi?knie pachnie, pozostawiona jest delikatna apretura na jego powierzchni - dywan nie wiotczeje.

Za pomoc? dyszy z pierwszego zbiornika wprowadzana jest punktowo pod ci?nieniem woda z detergentem, który dog??bnie czy?ci dywan, nie przemaczaj?c go. Równocze?nie brudna woda jest odsysana do drugiego zbiornika.

Dywan jest z wierzchu lekko wilgotny, od spodu jednak suchy.
Podczas prania woda nie rozbryzguje si? dooko?a.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Pranie dywanów, czyszczenie tapicerki.
Specjalnie dla naszych Klientów wykonujemy us?ugi prania i czyszczenia wyk?adzin dywanowych, dywanów i wszelkiego rodzaju tapicerek meblowych oraz samochodowych. Ofert? kierujemy zarówno dla firm, biur jak i do osób prywatnych. Proponujemy dogodne terminy realizacji zlecenia w wymiarze ca?ego tygodnia jak i ca?ej doby. Aby w pe?ni sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom wykorzystujemy tylko najlepsze urz?dzenia i ?rodki pior?ce dost?pne na rynku. Nasz park maszynowy jest w pe?ni profesjonalny i nowoczesny oraz wystarczaj?cy na pot??ne powierzchnie. Nasza flota pojazdów i sztab ludzi pozwala dostarczy? us?ug? w promieniu 50 km poza teren miasta Warszawa. Firma to ludzie, dlatego te? nasz personel jest w pe?ni kompetentny i mi?y. Jako firma profesjonalna, podkre?lamy, ?e na wszystkie wykonane przez nas us?ugi, Klienci otrzymuj? nasz? gwarancj? "LUX".
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Sprz?tanie nieruchomo?ci Szczecin
Nasza firma sprz?taj?ca, dzia?aj?ca na terenie Szczecina, to nowoczesne rozwi?zania, oraz zawodowe i indywidualne podej?cie ka?dego naszego klienta! Bardzo ?atwy i szybki kontakt, przygotowana natychmiast, przejrzysta propozycja, jasno wskazany i czytelny charakter zobowi?za?, bogata oferta us?ug dodatkowych oraz dokumentacja na obiektach to nasze najwi?ksze zalety! Po zawarciu umowy za ka?dym razem dostarczymy na obiekt projekt Zachowania oraz Utrzymania Higieny a tak?e Karty Produktów, wymagane przy kontrolach np. Inspekcji Sanitarnej. Zapewniamy dodatkowo kontrole jako?ci us?ugi, regularne dostawy ?rodków czysto?ci i pe?ne doradztwo techniczne w razie jakichklwiek problemów czy te? k?opotów! Mo?emy Pa?stwu zagwarantowa? kompleksow? obs?ug? na najwy?szym poziomie. Zach?camy do zaznajomienia si? z nasz? ofert? na stronie www naszej firmy!
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Us?ugi porz?dkowe na terenie Warszawy
Doczysta.eu to profesjonalna firma porz?dkowa. Specjalizujemy si? w praniu dywanów, wyk?adzin pod?ogowych oraz tapicerek meblowych. Do?wiadczenia jakie zebrali?my w tej bran?y pozwalaj? nam zaoferowa? us?ugiwysokiej jako?ci w przyst?pnych cenach. Pracujemy wy??cznie na profesjonalnym sprz?cie czyszcz?cym renomowanych marek, u?ywamy najlepsze ?rodki czyszcz?ce dost?pne na rynku. Us?ugi wykonujemy na terenie Warszawy i okolic. Dojazd do klienta gratis!
W naszych dywanach i wyk?adzinach znale?? mo?emy mi?dzy innymi: roztocza, w?osy, sier?? naszych pupili, bakterie i grzyby, pozosta?o?ci pokarmu oraz zaschni?te p?yny takie jak kawa czy herbata. Pranie ekstrakcyjne tych powierzchni eliminuje tego typu zanieczyszczenia i od?wie?a na d?ugi czas.
Ka?dy dobry szef zdaje sobie spraw? w jak du?ym stopniu ?rodowisko w jakim pracujemy wp?ywa na jako?? pracy. Codzienne, profesjonalne sprz?tanie biur, magazynów czy lokali us?ugowych pozwala pracownikom skupi? si? na swoich zadaniach. Zadzwo? do nas, a my wycenimy us?ugi bior?c pod uwag? Twoje indywidualne potrzeby. Proponujemy kompleksowe, codzienne sprz?tanie lub jednorazowe us?ugi takie jak: pranie wyk?adzin czy mycie okien.
Dywany i wyk?adziny czyste jak w dniu zakupu, l?ni?ce okna i wn?trza. Uwa?amy, ?e na takie otoczenie zas?uguje ka?dy z Nas, dlatego robimy wszystko aby to urzeczywistni?.
Wejd? na stron? www.doczysta.eu i zamów nasze us?ugi.
Kategoria:   Wed?ug miejscowo?ci > W
Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Sprz?tanie mieszka? Pozna?
Oferujemy profesjonalne us?ugi sprz?tania, sprz?tanie biur, czyszczenie wyk?adzin, pranie wyk?adzin, sprz?tanie mieszka? i obiektów - zobacz promocje!
Zapraszamy do skorzystania z us?ug profesjonalistów. Gwarantujemy, ?e efekt naszej pracy przero?nie Pa?stwa oczekiwania. Zapewniamy 100% zadowolenia z naszej pracy.
Promocja Internetowa
10% zni?ki od ka?dej us?ugi na has?o "INTERNET"

Promocja S?siedzka
Kolejne 10% zni?ki je?li zamówicie Pa?stwo us?ugi wraz z s?siadami.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Fabryka Czysto?ci - kompleksowe utrzymanie czysto?ci na terenie Krakowa
Tanie, solidne, na czas przywracanie oraz utrzymywanie czysto?ci wewn?trz i na zewn?trz obiektów. Bogata oferta us?ug dopasowana do Twoich potrzeb. Bezpiecze?stwo, wygoda, oszcz?dno?? czasu dla Ciebie i Twoich bliskich. Nowoczesne technologie, fachowo?? wykonywanych us?ug - zgodnie z zasadami przestrzegania higieny. Odpowiednio przeszkolony i uczciwy personel.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci
Regionalne > Ma?opolskie > Powiaty > Krakowski
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 3
New Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: