Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Wed?ug miejscowo?ci > B  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Bieszczady
Bieszczady - Oferta wypoczynku w pi?knych Bieszczadach i nad Jeziorem Soli?skim. Nasz domek po?o?ony jest 200m od zalewu z pi?knym widokiem. Do dyspozycji Go?ci oddajemy pokoje typu studio ( ?azienka, kuchnia, pokój dzienny oraz dwie sypialnie ).Posiadamy w?asny pas lini brzegowej z wypo?yczalni? sprz?tu p?ywackiego. W pobli?u znajduje si? tak?e strze?one k?pielisko.U nas ka?dy co? dla siebie znajdzie . Do nas tylko raz si? przyje?d?a a pó?niej tylko powraca. Zapraszamy w Bieszczady.
Kategoria:   Wed?ug miejscowo?ci > B
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > W?dkarstwo

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Nieruchomo?ci Bydgoszcz
Rezydent Nieruchomo?ci Bydgoszcz. Oferujemy nieruchomo?ci w Bydgoszczy i okolicach. W ofercie: mieszkania, domy, dzia?ki, obiekty komercyjne, lokale, kredyty hipoteczne. Naszym celem by?o stworzenie pierwszego po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami w Bydgoszczy, które nastawione jest na pe?n? i fachow? obs?ug?, ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpiecze?stwo transakcji i poszanowanie czasu naszych klientów. Priorytetem biura nieruchomo?ci Rezydent jest zadowolenie klientów, dlatego w ka?dej chwili s?u?ymy pomoc?. Dzieki pe?nej dokumentacji i zdj?ciom proces wyboru odpowiedniej nieruchomo?ci jest szybszy i ?atwiejszy.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Wed?ug miejscowo?ci > B

Data dodania: Jun 30, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Zespó? Muzyczny Bella Note
Zespó? Muzyczny Bella Notte to profesjonalny zespó? weselny wykonuj?cy muzyk? pop i dance. Najlepszy wybór na wesela, bankiety, studniówki i inne uroczysto?ci. Gwarancja udanej imprezy. Bella Notte dostarcza niezapomnianych wra?e? poprzez ró?norodny repertuar, profesjonalne wykonanie i wysokiej klasy sprz?t. Zespó? Bella Notte wykonuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju i zagranic?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka
Wed?ug miejscowo?ci > B

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. BI?UTERIA ARTYSTYCZNA
Bi?uteria bursztynowa, r?cznie wykonana przez rodzinn? pracownie NOWI?SKA BI?UTERIA ARTYSTYCZNA oraz luksusowe prezenty z bursztynu. Bursztyn jest misj? naszej pracowni. Bursztyn, srebro i z?oto to nasza pasja. Kolczyki, korale, pier?cionki, spinki do mankietów, broszki i wisiory bursztynowe to nasze flagowe wyroby. Zapraszamy do odwiedzenia naszych galerii z bi?uteri? bursztynow? oraz do naszego internetowego sklepu.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Odzie? > Damska
Wed?ug miejscowo?ci > B
Regionalne > Zachodniopomorskie > Szczecin > Biznes

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biskupin, noclegi, restauracja, Karczma Biskupinska
Karczma Biskupi?ska ma przyjemno?? zaoferowa? us?ugi gastronomiczne, noclegowe i edukacyjne. Obiekt nasz znajduje si? na Szlaku Piastowskim w malowniczej miejscowo?ci Biskupin obok Rezerwatu Archeologicznego. Jest to obiekt ca?oroczny.

DYSPONUJEMY:
– pokoje 2,4 osobowe
– restauracja
– boiska do gier i zabaw
– plac zabaw
– Osada Pa?ucka – miejsce historii
– miejsce na ognisko
– parking autokarowy
– kiermasz z pami?tkami regionalnymi

ZAPEWNIAMY:
– us?ugi przewodnickie
– rezerwacja biletów wst?pu
– noclegi
– ca?odzienne wy?ywienie
– gotowe programy edukacyjno – turystyczne
– obiady dla grup szkolnych
– parking autokarowy

ORGANIZUJEMY:
– lekcje historyczne
– ognisko z kie?bask?
– wycieczki Szlakiem Piastowskim
– dyskoteki
– napad na poci?g
– konie, bryczki, wóz drabiniasty
– zielone szko?y, zimowiska, biwaki
– imprezy zak?adowe
– pikniki, rajdy
– imprezy okoliczno?ciowe
– uroczyste obiady
– pokazy walk
– obs?ug? muzyczn?


Dla usprawnienia obs?ugi naszych klientów, zwiedzaj?cych stworzyli?my
Informacj? Turystyczn? Szlaku Piastowskiego pod adresem:
Informacja Turystyczna
Biskupin 6
88-409 Biskupin
tel./fax. 0523025014, kom.0506495505 24 h

Propozycja z jak? do Pa?stwa wychodzimy :
– rezerwacja biletów wst?pów
– gotowe programy wycieczek
– przewodnik dla grup zorganizowanych
– punkt informacji gastronomicznej
Kategoria:   Us?ugi
Kultura i sztuka > Film > Gatunki > Dla dzieci
Wed?ug miejscowo?ci > B

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Kana?y wentylacyjne
Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Sprawnie dzia?aj?ca wentylacja pozwala skutecznie usuwa? dwutlenek w?gla, par? wodn?, alergeny oraz zapachy unosz?ce si? w powietrzu wewn?trz pomieszcze?. Skuteczno?? wentylacji zale?y od w?a?ciwego doprowadzenia ?wie?ego powietrza z zewn?trz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przep?ywu pomi?dzy pomieszczeniami i sprawnego usuni?cia zanieczyszczonego powietrza.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Wed?ug miejscowo?ci > B
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Bydgoszcz > Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: