Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Witamy na stronie firmy Hertom
ID linku 428
Url http://www.hertom.pl/
Opis Witryna firmy elektroinstalacyjnej HERTOM Tomasz Herman. Nasza firma zajmuje si? projektowaniem i wykonawstwem w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami pomiarowymi w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami w dziedzinie monta?u elektroniki.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywa si? poprzez:

* wykonanie przy??czy i prac ziemnych,
* wykonanie tras kablowych instalacji,
* okablowanie budynków oraz monta? rozdzielnic, szaf i urz?dze? steruj?cych,
* remonty i modernizacje istniej?cych instalacji.
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Elektronika i elektrotechnika
Telekomunikacja > Budownictwo
Słowa kluczowe elektroinstalacje   elektryka   monta? elektroniki   projektowanie instalacji   przy??cza energetyczne   elektronika   pomiary   automatyka   instalacje elektryczne   rozdzielnie elektryczne
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Witamy na stronie firmy Hertom
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
1. SAT-SYSTEM CYFRA+ anteny tv-sat, pay-tv hotel, instalacje satelitarne, telewizja hotelowa
  Sat-System Projektowanie, Montaz, Serwis, Doradztwo: Instalacje antenowe, satelitarne, zbiorcze, telewizja hotelowa, pay-tv, platna telewizja, komputery, kamery, alarmy, domofony, videodomofony, multimedia, audio-video, gsm. Instalacje elektryczne, teletechniczne, niskopr?dowe. Serdecznie zapraszamy do salonu Cyfry+ w Koscianie. Sprawdzcie nasze promocje.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Dobra konsumpcyjne > Elektronika


2. Traczyk.pl - Instalacje elektryczne, pomiary, klimatyzacja, sufity podwieszane, papa termozgrzewaln
  Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, oswietlenia i wentylacji, klimatyzacja, wentylacja, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, kosztorysowanie, nadzory, kurtyny powietrza, wykladziny podlogowe, scianki GK i Al. wykonczenie wnetrz, uslugi inwestycyjne, remonty, konserwacja, malowanie, utrzymanie obiektow i ruchu firm, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984 , tel. 600 700 133 , e-mail: firma@traczyk.pl , http://www.traczyk.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe


3. SklepyElektryczne.com - miejsce, które pomo?e Ci w zakupie elektryki
  Sklepyelektryczne.com katalog hurtowni i sklepów elektrycznych. Przyjazna wyszukiwarka pozwoli znale?? sklep który b?dzie odpowiada? Twoim wymaganiom. W portalu równie? mo?liwo?? zamieszczania og?osze? kupi?/sprzedam. Chcesz kupi? artyku?y elektryczne ju? nie musisz szuka?, zamie?? og?oszenie i wybierz najlepsz? ofert?. Katalog moderowany nie wpisujemy sklepów, które s? nierzetelne. W portalu równie? naj?wie?sze informacje ze ?wiata elektryki w tym nowo?ci produktowe, informacje z rynku energii elektrycznej a tak?e informacje na temat instalacji elektrycznych min. bezpieczne u?ytkowanie instalacji elektrycznej, dobór zabezpiecze?, zasada i budowa dzia?ania wy??czników i wiele innych. Jeste?my przekonani, ?e nasz portal spe?ni Pa?stwa oczekiwania. Zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne


4. Elstin s.j - elektroinstalacje, sterowania i nap?dy. Instalacje elektroenergetyczne / Instalacje ele
  Firma Elstin s.j zajmuje si? wykonywaniem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Powsta?a w 2007 roku.

W pakiecie us?ug firmy znajdziemy mi?dzy innymi:

* elektroinstalacje
* regulowane nap?dy elektryczne
* sterowania
* instalacje si?y i o?wietlenia
* instalacje sterowania i sygnalizacji
* instalacje komputerowe
* instalacje elektroenergetyczne
* instalacje elektryczne
* prefabrykacja rodzielnic
* stacje transformatorowe SN
* linie kablowe NN, SN, sterownicze
* baterie kondensatorów
* badania i pomiary w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych
* konserwacje instalacji i urz?dze? elektrycznych w obiektach przemys?owych

Atutem firmy jest terminowo?? i solidno?? wykonywanej pracy. Firma posiada wszystkie wymagane z prawem i polskimi normami uprawnienia do wykonywania instalacji w zakresie naszej oferty.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Przemys?owe


5. KONTROLA CZASU PRACY
  Trudno w XXI wieku nie wspiera? si? inteligentnymi systemami tamimi jak np. rejestracja czasu pracy. W przedsi?biorstwach wymagane jest prowadzenie ewidencji przepracowanych godzin pracowników. Coraz popularniejsze stosowanie urz?dze? do RCP, a tak?e ca?ych systemów do kontroli czasu pracy, usprawnia obliczanie godzin pracy pracowników. Do niedawna spotykany tylko w filmach fantastycznych, a dzi? mo?liwy nawet w Twojej firmie :czytnik biometryczny.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com