Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Wydawnictwa > Medycyna  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Uraz kolana
Staw kolanowy jest najbardziej skomplikowan? struktur? pod wzgl?dem mechanicznym ludzkiego organizmu. Niezwykle wymagaj?c? dla stawu kolanowego dyscyplin? sportu jest narciarstwo zjazdowe. Zdarza si? przy tym sporo urazów. Dodatkowo zwi?ksza cz?sto?? urazów na nartach fakt, ?e bardzo wiele osób traktuje deski jako sport sezonowy, pracuj? intensywnie przez ca?y rok, a nast?pnie chc? nadrobi? ca?oroczne zaleg?o?ci treningowe i je?d?? przez tydzie? bez przygotowania.
Kategoria:   Wydawnictwa > Medycyna
Regionalne > Dolno?l?skie > Boles?awiec > Zdrowie
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Orteza kolanowa, stabilizator stawu kolanowego REBEL PRO Townsend
Orteza kolanowa proponuje jako wy??czny na rynku opatentowany zawias, który umo?liwia nieprzemieszczanie si? ortezy w trakcie chodu. Stabilizator stawu kolanowego - w?a?ciwo?ci: Aparat dwu szynowy o lekkiej i p?askiej konstrukcji, policentryczny zawias TM5+ umo?liwia regulacj? oraz ograniczenie k?ta zgi?cia oraz wyprostu na poziomie 0, 30, 45, 60, 75, 90, 110 stopni, model kombinowany z dodatkowym paskiem udowym (ACL/PCL), d?ugo?? ortezy: 35,5 cm, dost?pny w kolorze grafitowym o strukturze karbowanej.
Kategoria:   Wydawnictwa > Medycyna

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Astma
Cytologia umo?liwia na do?? przedwczesne stwierdzenie stanu przedrakowego. Radioterapia jest w du?ej mierze skuteczn? metod? kuracji du?ej ilo?ci rodzai guzów umiejscowionych w ró?nych organach organizmu. Niektóre odmiany perfum w swojej zawarto?ci zapachowej mog? posiada? zmieszan? naprawd? du?? ilo?? sk?adników. Czerniak jest nowotworem niebezpiecznym dla skóry. Dzieci z ADHD maj? nader spor? potrzeb? ruchu, nie zdo?aj? poprzez d?u?sz? chwil? zostawa? w miejscu.
Kategoria:   Zdrowie
Wydawnictwa > Medycyna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Powi?kszanie ust
Zabiegi powi?kszania ust polegaj? na poprawie kszta?tu, obj?to?ci czy likwidowaniu asymetrii ust. Mo?na skupi? si? na wype?nieniu zarówno ca?ej czerwieni wargowej w przypadku w?skiej wargi jak równie? na podkre?leniu samego konturu. Podczas tego typu zabiegów likwiduje si? dodatkowo krótkie, pionowe zag??bienia skóry.
Proponujemy te? trwa?e usuwanie ow?osienia, fotoepilacja i epilacja IPL to komfort, bezpiecze?stwo i dyskrecja!
Kategoria:   Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Uroda
Regionalne > Dolno?l?skie > Boles?awiec > Zdrowie
Wydawnictwa > Medycyna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: