Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Imprezy integracyjne - parasailing, quady, paintball :: 4tExtreme.PL
Imprezy integracyjne. 4t Extreme to czasoprzestrze?, która pozwoli Wam oderwa? si? od trudów codziennej pracy, roz?adowa? nagromadzony stres, odpocz??. Organizujemy imprezy integracyjne - parasailing, quady, paintball. Nasza g?owa w tym, aby�cie mogli poczu? si? w niej naprawd? dobrze.
Imprezy integracyjne - parasailing, paintball, quady,odzie? termoaktywna - produkcja, hurt, detal - sklep internetowy
Kategoria:   Sport > Sporty terenowe > Paintball > Organizatorzy imprez
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne
Sport > Sporty powietrzne

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Imprezy dla firm, organizacja imprez
Organizacja imprez, imprezy dla firm, imprezy integracyjne. Kompleksowe us?ugi na terenie ca?ej Polski. Profesjonalne zaplecze techniczne, oprawa artystyczna i muzyczna, Zawsze oryginalne i ciekawe scenariusze, Dla uczestników upominki pamiatkowe. Scenki aktorskie w klimacie zabawy i wiele zaskakuj?cych niespodzianek. Gwarantujemy znakomit? zabaw? przy przyjaznej i ?yczliwej atmosferze.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne
Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Grupa Fabricum - wycieczki po "ziemi obiecanej" ... zwiedzanie łodzi, eventy, usł
Co? wi?cej ni? biuro podró?y. Twórczo wykorzystujemy histori? i dorobek
kulturowy ?odzi, dzi?ki czemu wizyta w tym mie?cie b?dzie niezapomnian?
przygod?. Nasz? specjalno?ci? s? wycieczki po ?odzi, zwiedzanie fabularne
oraz gry miejskie. Przewodnicy wcielaj? si? w XIX-wieczne postaci dzi?ki
czemu oprowadzanie po "ziemi obiecanej" przestaje by? zwyk?? us?ug?
turystyczn?.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne
Gry > Fabularne
Kultura i sztuka > Film > Imprezy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Spadochron holowany za holownikiem
Uatrakcyjnij swoj? imprez? lotami na spadochronie holowanym przez quada, jeepa lub grup? ludzi. Zorganizowana przez Was impreza zapadnie na d?ugo w pami?ci uczestników. Dobra zabawa gwarantowana!

Latanie nie jest ju? zarezerwowane dla wybra?ców!


Spadochrony holowane

Bardzo popularne sta?y si? w ostatnich latach w Polsce imprezy integracyjne, wyjazdowe szkolenia uatrakcyjniane w rozmaity sposób.

Quady, paintball, zorbing..... to ju? standard podczas takich wyjazdów.


Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukuj?cych nowych wra?e? oddajemy do Pa?stwa dyspozycji parasailing - dostarczaj?cy niezapomnianych dozna?!Teraz lata? KA?DY mo?e
Kategoria:   Sport
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne
Sztuka i rozrywka > Organizacja imprez

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zabawy integracyjne
Kompleksowa organizacja imprez, spotka? biznesowych i firmowych. Wyjazdu w atrakcyjne miejsca z przydatnym pakietem szkoleniowym - do tego zabawy integracyjne pozwalaj?ce na zbudowanie efektywnego zespo?u kompetentnych pracowników. Wyjazdy krajowe i zagraniczne. Przejazdy autokarem zachodniej marki wyposa?onym w video, barek, WC, klimatyzacj? i uchylne siedzenia. Hotele dwu- i trzy-gwiazdkowe. Ubezpieczenia NNW i KL wraz z opiek? pilota. Po??czenia autokarowe z i do Wroc?awia.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Kultura i sztuka > Kabaret > Imprezy kabaretowe
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Kraków zwiedzanie
Zwiedzanie Krakowa proponowane przez serwis to szeroka i ró?norodna oferta przyst?pna cenowo. Adresowana jest ona do firm, instytucji, szkó? i innych grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Entuzjazm i profesjonalizm a tak?e ?atwo?? nawi?zywania kontaktów, którymi to cechami legitymuj? si? zwi?zani z serwisem przewodnicy po Krakowie gwarantuj?, ?e zwiedzanie Krakowa b?dzie dla klientów niezapomnian? przygod?.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Avangarde - Imprezy integracyjne, eventy
Avangarde Group zajmuje si? kompleksow? organizacj? imprez integracyjnych, bankietów, imprez plenerowych na terenie ca?ego kraju oraz wyjazdów incentive zarówno letnich, jak i zimowych. Oferuje równie? swoje us?ugi w zakresie obs?ugi targów, szkole? i konferencji. Ponadto dzia?ania w zakresie promocji marek oraz produktów.Firma posiada bogate zaplecze techniczne oraz wspó?pracuje z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Podstaw? dzia?ania firmy jest uczciwo??, terminowo?? i rzetelno?? wobec Klientów, a to wszystko podparte 15-letnim do?wiadczeniem.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Obozy m?odzie?owe
Biuro podró?y Albion oprócz standardowych wczasów i wycieczek ma w swojej ofercie równie? kolonie i obozy, które zosta?y stworzone specjalnie z my?l? o Twoich dzieciach. Mo?esz wybiera? w?ród szerokiej oferty koloni w Polsce, ale je?li interesuj? Ci? obozy m?odzie?owe i obozy j?zykowe za granic?, w takich krajach jak Anglia, W?ochy, Grecja czy Egipt - to z pewno?ci? znajdziesz tutaj co? dla siebie. Serwis Albion.net.pl tworzy swoj? ofert? specjalnie z my?l? o swoich Klientach i ich zadowoleniu. Twoje dziecko b?dzie na pewno bardzo zadowolone ze swojego pobytu na organizowanym przez nas obozie.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Biura podró?y
Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Imprezy integracyjne, wypozyczalnia quadów
W naszej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi: quady, paintball, speedball, survival, bungy jumping, liny, samochody terenowe. Zajmujemy si? wypo?yczaniem QUADÓW na imprezy integracyjne, plenerowe, pikniki jak i do celów prywatnych. Dysponujemy sprawdzon? baz? noclegow? i z przyjemno?ci? zajmiemy si? organizacj? ca?ego pobytu tak, aby?cie mogli zaj?? si? zabaw? i wypoczynkiem. Gwarantujemy kompleksow? obs?ug?. Czas wypo?yczenia pojazdów jest elastyczny i dostosowywany do Pa?stwa potrzeb.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Turystyka kwalifikowana > Imprezy integracyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: