Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zakupy > Komputery > Oprogramowanie  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Plakaty elektroniczne na konferencje sesja plakatowa on-line, obs?�uga konferencji
Nowoczesny sposób na prowadzenie sesji plakatowej on-line.

Plakaty elektroniczne s?, obok konwencjonalnych sesji plakatowych, ?rodkiem prezentacji tre?ci konferencyjnych przez autorów. S?u?? przybli?eniu tematyki, która nast?pnie jest prezentowana w pe?ni podczas wyst?pie? publicznych.

Nowoczesna sesja plakatowa, to sesja prowadzona w sposób elektroniczny - przez Internet. Taki sposób pozwala na przejrzyste prezentowanie tre?ci, u?atwione tworzenie plakatów oraz oszcz?dno?? czasu i pracy, zarówno Organizatora, jak i autorów plakatów.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna > Edukacja
Zakupy > Komputery > Oprogramowanie
Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Analiza globalnych domen internetowych
Oprogramowanie eXdomain umo?liwia wyselekcjonowanie oraz zakup najciekawszych domen internetowych. Dzi?ki eXdomain wychwycisz najbardziej interesuj?ce wygas?e domeny polskie oraz globalne i zarejestrujesz u dowolnego rejestratora. Dzi?ki zastosowanej wielow?tkowo?ci program eXdomain pracuje bardzo wydajnie, a wi?c b?dziesz móg? analizowa? setki domen internetowych w bardzo krótkim czasie. Ka?dego dnia spada wiele szalenie mocnych i warto?ciowych domen, lecz trudno je wy?uska? bez specjalistycznego softu takiego jak eXdomain.
Kategoria:   Zakupy > Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. ?atwy program
Firma Firmatec zajmuje si? tworzeniem oprogramowa? dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w oparciu o do?wiadczenia nabyte w pracy. Oferujemy program do fakturowania dzi?ki któremu faktura VAT przestanie by? k?opotem ponadto modu?y komis, serwis, sklep internetowy wystawianie faktur VAT mar?a, ewidencja zakupów, magazyn. Nasze programy i nasza firma s? tym czego potrzeba Twojej firmie. Pobierz demo i si? przekonaj o ile prowadzenie Twojej firmy z programem faktura jest ?atwiejsze.
Kategoria:   Zakupy > Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Program antywirusowy G DATA
Oferujemy programy antywirusowe G DATA, pakiety bezpiecze?stwa danych, programy antyspamowe i antyspyware oraz zapory ogniowe firewall. Wspó?pracujemy z wieloma najwi?kszymi, ?wiatowymi firmami dostarczaj?cymi Systemy Bezpiecze?stwa Danych m.in. G DATA. Maj?c dziesi?cioletnie do?wiadczenie zapewniamy pe?n? ochron? danych firm i instytucji w ca?ej Polsce.
Kategoria:   Zakupy > Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. nuVoo.pl - najszybsze laptopy w Polsce
Sklep nasz oferuje najwy?szej jako?ci komputery, monitory, laptopy i wszystkie niezb?dne akcesoria dla u?ytkownika komputera. Wyposa?amy naszym sprz?tem nie tylko du?e firmy ale i prywatnych odbiorców. Sprzedajemy produkty znanych producentów, wszystkie komputery i urz?dzenia s? testowane. Na ?yczenie klienta oferujemy równie? konfiguracje i instalacje programów komputerowych.
Kategoria:   Finanse > Banki > Online
Zakupy > Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Gry pc
Sklep z grami BestGame.pl. Jeste?my m?odym, dynamicznym zespo?em wkraczaj?cym w rynek gier komputerowych. W swym sklepie, oferujemy szeroki wachlarz gier PC, konsolowych oraz akcesoria potrzebnych ka?demu graczowi. W?asny magazyn, pozwala wysy?a? gry, w dniu z?o?enia zamówienia. W ofercie posiadamy wiele ciekawych tytu?ów gier akcji, MMO, RPG, symulatorów, strzelanek, strategii, wy?cigów i innych. Zapraszamy do udanych zakupów!
Kategoria:   Zakupy > Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: