Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zakupy  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
11. Sklep Freeski
TwoTip oferuje sprz?t dla wyj?tkowych narciarzy pragn?cych wyrazi? swój w?asny styl i wyró?ni? si? z t?umu. Freestylowe narty, buty, ubrania, gogle, kaski, r?kawiczki, kijki, wi?zania nie tylko lepiej wygl?daj? - s? te? wygodniejsze i wytrzymalsze. Wszystkie znane marki w jednym miejscu.
Kategoria:   Zakupy > Sport i turystyka
Handel
Zakupy

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

12. Opaska rzepki, pod kolano Aircast
Opaska podrzepkowa ma komor? powietrzn? wewn?trz koncentruj?c? ucisk na wi?zadle podrzepkowym. Bierze udzia? w zmniejszeniu obci??enia na guzowato?ci piszczeli. Testy pokaza?y, ?e ucisk pod komor? powietrzn? jest oko?o 50% wi?kszy ni? przy u?yciu tradycyjnej opaski pod kolano. Rozmiar uniwersalny, pasuje na praw? i lew? nog? u wi?kszej cz??ci doros?ych pacjentów. Dost?pna w dwóch wersjach kolorystycznych: be?owym i czarnym.
Kategoria:   Zakupy
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Rehabilitacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

13. Sukienki
AreYouFashion to sklep internetowy stworzony z my?l? o wyj?tkowych damach, które lubi? ubiera? si? modnie. W ofercie sklepu znajdziemy ubrania damskie z nowych kolekcji importowane ze stolic europejskiej mody takich jak Londyn, Pary? czy Mediolan. Menu e-sklepu zosta?o przygotowane w taki sposób, aby zakupy by?y bardzo intuicyjne i wygodne. W trakcie ogl?dania dost?pnych kategorii mo?emy wybra? zakres cen, po??dany rozmiar, a nawet kolor ubrania, którego w?a?nie poszukujemy.
Kategoria:   Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

14. Gry na konsole
Internetowy sklep Gekon posiada w swojej ofercie gry komputerowe na konsole najnowszej generacji. Znajdziemy w nim mi?dzy innymi tytu?y na takie platformy jak PlayStation 3, Microsoft X360, Nintendo DS, PlayStation Portable, Nintendo Wii, GameCube jak równie? PC. Gry to jednak nie jedyny asortyment tego sklepu. Gekon oferuje tak?e wielki wybór dodatków i akcesoriów, które mog? okaza? si? przydatne ka?demu zapalonemu graczowi. S? to mi?dzy innymi przed?u?acze, kamery, pady, przej?ciówki, karty pami?ci, joysticki, piloty.
Kategoria:   Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

15. Altany ogrodowe
Gardenplanet jest firm? zajmuj?c? si? wyposa?eniem domu oraz ogrodu. Oferujemy ziele? oraz ma?? architektur?. Posiadamy bogaty asortyment produktów. Nasze wyposa?enie sprawi, ?e Twój ogród i dom b?d? wygl?da?y pi?knie, profesjonalnie, atrakcyjnie i wyj?tkowo. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszych produktów oraz us?ug na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

16. Fotele masuj?ce
Dobre samopoczucie i zdrowy tryb ?ycia powinny by? istotnym elementem ?ycia wspó?czesnego cz?owieka. Terapia masa?em pomaga o?ywi? i odm?adza? cia?o, usuwaj?c ból, napi?cie i zm?czenie.
Firma P.H.Serwis jest bezpo?rednim importerem foteli masuj?cych, sprz?tu do masa?u i rehabilitacji, dzi?ki czemu jeste?my w stanie zaproponowa? Pa?stwu najwy?sz? jako?? w cenie producenta. Zdobyte przez nas wieloletnie do?wiadczenie w imporcie towarów luksusowych, pozwala nam wspó?pracowa? tylko ze sprawdzonymi Partnerami na ca?ym ?wiecie. Marka FoteleGateway, jest gwarancj? najwy?szej jako?ci, zawsze zapewnia bardzo mi?? i w pe?ni profesjonalna obs?ug?, a indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, procentuje rosn?cym uznaniem Firmy oraz jej produktów, nie tylko na Dolnym ?l?sku ale i w ca?ej Polsce. W naszej propozycji sprzeda?y oferujemy fotele masuj?ce Wirginia , Boss , Montana i inne. Oferujemy równie? ró?ne maty masuj?ce jak i masa?ery. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Nie masz miejsca na fotel do masa?u, to proponujemy Pa?stwu nasz? mat? masuj?c?. Mata z powodzeniem zast?puje du?o dro?sze fotele masuj?ce.
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Rehabilitacja
Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

17. Gad?ety reklamowe
Potrzebujesz pomocy w bran?y reklam wizualnych , zapraszamy do naszej firmy. Wykonujemy przeró?ne gad?ety reklamowe na potrzeby reklamowania dzia?alno?ci Twojej firmy. Wykonamy ka?dy nadruk na parasolach , które stan? si? „chodz?c? „ reklam? Waszej dzia?alno?ci.
Zapraszamy do wspó?pracy wszystkich , którym reklama le?y na sercu. Wykonujemy przeró?ne zlecone nadruki na parasolach czy innych artyku?ach reklamowych. Wykonujemy gad?ety reklamowe takie jakie za?yczy sobie nasz klient. Jeste?my otwarci na wspó?prac? w tej dziedzinie wykonawstwa reklamówek dla firm czy instytucji. Jeste?my na Wasze us?ugi. Zapraszamy do odwiedzin naszej strony : www.kulik.com.pl .
Kategoria:   Marketing > Reklama > Upominki
Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

18. Zje?d?alnie, hu?tawki dla dzieci
Misj? firmy JUST FUN jest oferowanie Pa?stwu mo?liwie najszerszej oferty placów zabaw, piaskownic, zje?d?alnie dla dzieci, hu?tawki dla dzieci i innych zabawek ogrodowych. Nasi konsultanci z przyjemno?ci? pomog? podj?? decyzj? jaka zje?d?alnia, hu?tawka, lub piaskownica b?dzie odpowiednia by stworzy? wymarzony plac zabaw. Oferowane przez nas zje?d?alnie s? najpopularniejsze w Polsce.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Zakupy > Dzieci
Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

19. Zegarki
Z dnia na dzie? poszerzamy swoj? ofert?. Na dzie? dzisiejszy na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo ponad 2 500 produktów.
Doradzimy Pa?stwu przy zakupie, ale mog? Pa?stwo na nas liczy? tak?e w innych sytuacjach. Gdy potrzeba doradzi? w kwestii napraw, czy doboru akcesoriów do zegarków, zawsze s?u?ymy pomoc? i rad?. Nasz sklep wspó?pracuje z mistrzami zegarmistrzostwa, dzi?ki czemu nieustannie pog??biamy dla Pa?stwa swoj? wiedz? o zegarkach.
W sk?ad asortymentu wchodz? jedynie towary bezpo?rednio pochodz?ce od producenta. Wieloletnia wspó?praca z renomowanymi firmami, ciesz?cymi si? wielkim uznaniem na ca?ym ?wiecie, umo?liwia nieustanne wzbogacanie naszej oferty o wysokiej jako?ci unikatowe produkty.
Kategoria:   Zakupy
Dobra konsumpcyjne > Elektronika

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

20. Zabawki drewniane
Nasz sklep powsta? z my?l? o rodzicach, dziadkach, ciociach, wujkach oraz wszystkich tych, którzy w sowim otoczeniu maja chocia?by jednego malucha i nie raz zastanawiali si? nad tym jaka zabawk? mu podarowa?, by by?a ona bezpieczna, ?adna i dodatkowo zapewniaj?ca rozwijaj?c? zabaw?.

Na co dzie? zajmujemy si? gromadk? weso?ych maluchów i wiemy jak trudno znale?? zabawki niebanalne i wzbudzaj?ce zainteresowanie dziecka na d?u?ej ni? kilka minut.

Staraj?c si? zapewni? naszym klientom jak najbogatsz? ofert? codziennie aktualizujemy i poszerzamy j? o nowe produkty. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Pa?stwo opis ka?dego produktu wraz z jego zdj?ciami, a je?eli b?dziecie Pa?stwo mieli jakie? w?tpliwo?ci lub b?dziecie zainteresowani produktem, który nie znajduje si? w naszej ofercie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Kategoria:   Zakupy
Dobra konsumpcyjne > Odzie? > Dzieci?ca
Zakupy > Dzieci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii: