Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
zarz?dca nieruchomo?ci Pozna?
ID linku 2608
Url http://www.ltg.poznan.pl/
Opis Spó?ka LTG NIERUCHOMO?CI zg?asza ofert? profesjonalnego prowadzenia zarz?du i administracji budynków. Dzia?alno?? w tym zakresie prowadzimy od 1991 roku ze szczególn? specjalizacj? w zarz?dzaniu budynków stanowi?cych w?asno?? wspólnot mieszkaniowych, obiektów komunalnych oraz osób prywatnych, a tak?e obiektów komercyjno - biurowych, handlowych i magazynowych.

W dzia?alno?ci swojej kierujemy si? przede wszytskim trosk? o wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug oraz o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych na zarz?dzanych nieruchomo?ciach.
Kategoria Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie
Słowa kluczowe zarz?dca nieruchomo?ci Pozna?   zarz?dzanie nieruchomo?ciami Pozna?
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
zarz?dca nieruchomo?ci Pozna?
Ocena gościa

 Other links at Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie
1. Wynajem nieruchomo?ci w Hiszpanii
  Na naszej stronie wiele zdj?? apartamentów, warunki rezerwacji,cennik,mapa dojazdu,oraz wiele ciekawych informacji zwi?zanych z Hiszpani?.Nie przep?acaj za wczasy,przyjed? do nas! Zakwaterowanie na po?udniowym wybrze?u Hiszpanii.Oferujemy wynajem apartamentów na wybrze?u Costa Blanca.Tanie wczasy i wakacje w Hiszpanii.Oferujemy wynajem apartamentów dla graj?cych w golfa i nie tylko.Przyst?pne ceny i bardzo wysoka jako?? noclegów.Costa Blanca.Piaszczyste pla?e,pola golfowe i miasta pe?ne zabytków.
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie


2. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami Pozna?
  Jeste?my firm? zajmuj?c? si? administrowaniem oraz zarz?dzaniem nieruchomo?ciami. Ponadto w ramach oferowanych us?ug zapewniamy ca?odobowe pogotowie techniczne oraz obs?ug? prawn? i ksi?gow?.
W zakresie obs?ugi nieruchomo?ci mo?emy poleci? wspó?pracuj?ce z nami wyspecjalizowane i sprawdzone podmioty rynku nieruchomo?ci gwarantuj?ce wysoki poziom us?ug (kancelarie prawne, firmy budowlane oraz remontowe, firmy sprz?taj?ce, oraz inne).
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie


3. Biuro Zarz?dzania Nieruchomo?ciami Ewa Iwi?ska
  Biuro Zarz?dzania Nieruchomo?ciami zosta?o za?o?one w roku 2002 przez licencjonowanego zarz?dc? - Ew? Iwi?sk?. Powstanie biura jest odpowiedzi? na rosn?ce potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarz?dzania, administrowania, obs?ugi ksi?gowej, prawnej i nadzoru technicznego nad powierzonymi nieruchomo?ciami.


Nasze us?ugi g?ównie skierowane s? do wspólnot mieszkaniowych, developerów, w?a?cicieli kamienic czynszowych i w?a?cicieli wynajmowanych mieszka? z Torunia i najbli?szych okolic.

Obs?ugujemy nieruchomo?ci o dowolnej powierzchni u?ytkowej. Bez wzgl?du na wielko?? i stan powierzonej nam nieruchomo?ci gwarantujemy profesjonalne i fachowe us?ugi. Zakres naszych us?ug jest ustalany indywidualnie wed?ug oczekiwa? klientów.

Forma wspó?pracy z naszymi klientami jest zawsze dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Sposób naszego dzia?ania zapewnia dobr? i bardzo szybk? komunikacj? z w?a?cicielami i u?ytkownikami nieruchomo?ci. To jeden z wielu naszych atutów, który wyró?nia nas na tle konkurencji.
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie
Nieruchomo?ci


4. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami
  Zarz?dzanie i administrowanie nieruchomo?ciami. Wspólnoty Mieszkaniowe, nieruchomo?ci komercyjne, apartamenty, lokale mieszkalne, budynki wielorodzinne. Firma zajmuje si? administracj? i zarz?dzaniem nieruchomo?ciami. W swej ofercie posiadamy zarz?dzanie i administracj? wspólnotami mieszkaniowymi. W swej ofercie posiadamy zarz?dzanie i administracj? wspólnotami mieszkaniowymi.
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie


5. Oferty nieruchomo?ci Rzeszów
  Firma Rehouse pomo?e Pa?stwu sprzeda?, wynaj?? b?d? kupi? nieruchomo?ci na terenie Rzeszowa. Nasza firma ?wiadczy równie? us?ugi z zakresu doradztwa kredytowego lub ubezpieczeniowego. Je?li chc? Pa?stwo znale?? partnera w poszukiwaniach odpowiedniej dla Pa?stwa nieruchomo?ci, to firma Rehouse jest idealnym rozwi?zaniem. Rehouse to sztab specjalistów, którzy zawsze ch?tnie i profesjonalnie Pa?stwu doradz?. Wi?cej informacji odno?cie Naszej firmy i oferty przez Nas proponowanej znajd? Pa?stwo na Naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Zarz?d i utrzymanie
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com