Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Zarz?dzanie zakupami
ID linku 2872
Url http://www.macrologic.pl
Opis Dyrektorzy finansowi z wykorzystaniem rozwi?zania Xpertis Finanse, w ka?dej chwili i na ka?dym etapie maj? wgl?d do wszystkich przyj?tych dokumentów, bez wzgl?du na miejsce jego wprowadzenia oraz bez wzgl?du na miejsce przebywania, co znacznie u?atwia kontrol? i zarz?dzanie zakupami w przypadku pracy zdalnej. Spó?ki po?wi?caj? du?o uwagi na wdra?anie procedur biznesowych. Aby proces pozyskiwania i obs?ugi klienta utrzymywa? sta?y, wysoki poziom wdra?a si? system CRM.
Kategoria Komputery > Oprogramowanie
Media > Telewizja > Program
Gry > Komputerowe
Słowa kluczowe zarz?dzanie zakupami   system controlling   oprogramowanie dla przedsi?biorstw
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Zarz?dzanie zakupami
Ocena gościa

 Other links at Komputery > Oprogramowanie
1. programy komputerowe
  Instaluj.net to seriws ca?kowicie po?wi?cony darmowym programom komputerowym. Zosta? stworzony przez firm? NETSS, zrzeszaj?c? m?odych, ambitnych ludzi. Serwis pojawi? si? w ?ieci koncem 2008 roku. Na chwil? obecn? mo?emy pochwali? si? baz? programów zawieraj?c? ponad 1000 wyselekcjonowanych programów komputerowych posekregowanych tematycznie. W serwisie mo?na tak?e znale?? interesuj?ce artyku?y, praktyczne porady dzi?ki którym dowiesz si? wiele nowych informacji odno?nie programów. Serwis posiada równie? forum po?wi?cone darmowemu oprogramowaniu, gdzie z pewno?ci? ka?dy user uzyska szukan? pomoc.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie


2. Programy - BudownictwoPolskie.pl
  Subportal Programy.BudownictwoPolskie.pl cieszy si? wielkim zainteresowaniem ze strony u?ytkowników serwisu. Zawiera bogat? baz? darmowych programów budowlanych oraz darmowych programów u?ytkowych wykorzystywanych mi?dzy innymi do prac biurowych. Baza programów jest systematycznie aktualizowana i modyfikowana. Zapraszamy do regularnego odwiedzania serwisu.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie


3. enova wdro?enia
  enova to nowoczesny, zintegrowany, funkcjonalny system do zarz?dzania przedsi?biorstwem i ksi?gowo?ci który w pe?ni zaspokoi potrzeby wymagaj?cego Klienta.
Oprogramowanie jest przeznaczone dla firm handlowych, produkcyjnych, transportowych i us?ugowych ró?nych bran?, a tak?e jednostek bud?etowych i instytucji u?yteczno?ci publicznej.
Sprzeda? i wdro?enia, hosting systemu enova. Bezp?atna infolinia handlowa: 0800 109 509
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie


4. Sklep internetowy, oprogramowanie sklepu internetowegoSklep internetowy, oprogramowanie sklepu inter
  MaxShop jest efektem pacy ca?ego zespo?u specjalistów. Sklep www MaxShop jest zgodny ze standardami projektowania stron internetowych dla wszystkich najcz??ciej u?ywanych przegl?darek internetowych. wszystko w celu wprowadzenia na rynek oprogramowania do obs?ugi sklepów internetowych spe?niaj?cego najwy?sze wymagania i w oparciu o najwy?sze standardy
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie


5. Programy-za-free.pl
  Najnowsze darmowe oprogramowanie, polskie programy, prezentacje video programów, darmowe programy, programy za darmo, download, programy za free, Najnowsze darmowe oprogramowanie, polskie programy, prezentacje video programów, darmowe programy, programy za darmo, download, programy za free, Najnowsze darmowe oprogramowanie, polskie programy, prezentacje video programów, darmowe programy, programy za darmo, download, programy za free
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Internet
Komputery
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com