Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych
ID linku 321
Url http://www.imfitex.com.pl
Opis Dzia?amy na rynku instalacji przemys?owych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, wanny trawialnicze, zbiorniki na media agresywne, zbiorniki procesowe, mieszalniki, odstojniki itp. Projektowanie instalacji technologicznych dla ka?dego przemys?u m.in. energetyka, chemia, spo?ywczy, ochrona ?rodowiska, odpady.
Kategoria Budownictwo > Instalacje
Chemia > Tworzywa sztuczne
Produkty przemys?owe
Słowa kluczowe zbiorniki magazynowe   zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych   zbiorniki na media agresywne   wanny trawialnicze   instalacje przemys?owe   instalacje technologiczne   zbiorniki
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje
1. Kolektory s?oneczne
  Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów s?onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy ju? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektorów s?onecznych oraz pozosta?ych cz??ci zestawów solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do?wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? kosztów. Serdecznie zapraszamy na nasza stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje


2. Dozowniki do mydla, Suszarki do rak, Papierowe reczniki – Jofel Polska
  JOFEL jest mi?dzynarodow? grup? wyspecjalizowan? w produkcji urz?dze? higienicznych i papierów. Grupa posiada cztery fabryki w Hiszpanii i dwie w Ameryce Po?udniowej. Zajmuje pozycj? wiod?cego na rynku ?wiatowym producenta artyku?ów higienicznych dla biur, zak?adów przemys?owych, o?rodków s?u?by zdrowia, hoteli, restauracji i innych tego typu miejsc pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz


3. Certyfikaty energetyczne, ?wiadectwa energetyczne, audyty energetyczne
  Opracowujemy certyfikaty energetyczne, ?wiadectwa energetyczne, audyty energetyczne na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej. Pomagamy dobra? odpowiednie technologie grzewcze pozwalaj?ce zredukowa? zu?ycie energii cieplnej, podnosz?c warto?? nieruchomo?ci. Dzia?ania koncentrujemy na terenie ca?ego kraju. Nasi audytorzy wska?? optymalne, energooszcz?dne rozwi?zania.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Us?ugi


4. Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych
  Dzia?amy na rynku instalacji przemys?owych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, wanny trawialnicze, zbiorniki na media agresywne, zbiorniki procesowe, mieszalniki, odstojniki itp. Projektowanie instalacji technologicznych dla ka?dego przemys?u m.in. energetyka, chemia, spo?ywczy, ochrona ?rodowiska, odpady.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Chemia > Tworzywa sztuczne
Produkty przemys?owe


5. Kolektory s?oneczne budowa
  Interesuj? ci? pró?niowe kolektory s?oneczne, które móg?by? zainstalowa? na dachu w celu produkowania energii w sposób ekologiczny i przyjazny dla ?rodowiska? Energia s?oneczna to ?ród?o, które mo?esz wykorzysta? i oszcz?dza?. Pró?niowe kolektory s?oneczne oferuje firma Projprzem Eko. Je?li szanujesz ochron? ?rodowiska za?ó? instalacj? solarn? w swoim domu lub firmie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com