Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci  

Popular Tags


Kategorie

Alergie (1)

Choroby endokrynologiczne (0)

Choroby genetyczne (0)

Choroby neurologiczne (3)

Choroby oczu (3)

Choroby przenoszone drog? p?ciow? (0)

Choroby psychiczne (6)

Choroby skóry (7)

Choroby systemu immunologicznego (0)

Choroby uk?adu krwiono?nego (1)

Choroby uk?adu oddechowego (0)

Choroby uk?adu pokarmowego (0)

Choroby uk?adu ruchu (1)

Infekcje (1)

Nowotwory (0)

Ucho, nos i gard?o (0)

Wady wrodzone (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Zdrowie w zasi?gu r?ki. Naturalne suplementy firmy Calivita
Sklep z naturalnymi suplementami diety. Szeroki asortyment. Skonsultuj si? z nami na temat Twojej choroby. Napisz do nas maila. Gwarantujemy profesjonaln? opiek?. Mo?esz nam zaufa?. Napisz, a przekonasz si?, ?e warto. Nie ma co odk?ada? zdrowia na potem. Ciesz si? ?yciem ju? teraz. W ofercie paraprotex, polinesian noni, liquid chlorophil, witamina c i wiele innych produktów.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci
Zdrowie > Dieta i od?ywianie
Zdrowie > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. OCHRONA PRZED GRYP?
IMMUNITY STAR w sytuacjach krytycznych w po??czeniu z innymi produktami STARLIFE - to jeszcze szybszy efekt zdrowienia!!!


PROPONOWANE KOMBINACJE:

IMMUNITY STAR + COLOSTRUM STAR + MULTI STAR + ZINC STAR + CELL GUARD
Natychmiastowa pomoc w przezi?bieniu, grypie oraz chorobach wynikaj?cych z obni?enia odporno?ci. To ochrona ?luzówkowych barier obronnych organizmu (uk?adu pokarmowego, oddechowego, dróg moczowych, uk?adu rodnego) przed atakiem wirusów, bakterii, grzybów, któr? otrzymujemy w ci?gu jednej doby.

IMMUNITY STAR + GARLIC+PARSLEY + ACIDOPHILUS STAR
Dzia?anie bakterio- i wirusobójcze. W leczeniu grypy, przezi?bienia, zapalenia oskrzeli, p?uc, opryszczki i grzybicy. Dla wszystkich zm?czonych stresem, prac? i nauk?. W objawach infekcji z wyst?puj?c? biegunk?.

IMMUNITY STAR + RESPIRAL + ACEROLA STAR
W stanach zapalnych dróg oddechowych, którym towarzysz? uporczywy kaszel z trudno?ci? w odkrztuszaniu, przekrwienia i obrz?k ?luzówek noc?, katar sienny, zapalenie bocznych jam nosa.

IMMUNITY STAR + PAU D'ARCO + NONI GOLD STAR
Przeciw infekcjom i chorobom przewlek?ym. Dla chorych na "cywilizacj?" z obni?on? odporno?ci?. Skuteczne po??czenie produktów w infekcjach wirusowych (opryszczce, grypie, ?wince) i bakteryjnych, anginie (paciorkowce), zaka?eniach gronkowcem, poantybiotykowych grzybicach. Dzia?anie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

IMMUNITY STAR + CELL GUARD + ROYAL JELLY + NONI GOLD STAR
Wsparcie odporno?ci dla przem?czonych, zestresowanych, ?le od?ywionych, zarówno w profilaktyce zdrowia jak równie? w infekcjach.

IMMUNITY STAR + STAR KIDS + NONI GOLD STAR
Dla naszych najm?odszych to najlepsza profilaktyka przeciw grypie i innym infekcjom wirusowym i bakteryjnym.

Czujesz pierwsze objawy choroby?

Odporno?? IMMUNITY STAR pomo?e opanowa? ci rozwijaj?c? si? infekcj?:

1. pobudzi twój uk?ad odporno?ci do dzia?ania i samoregulacji;
2. zwi?kszy aktywno?? i liczebno?? komórek uk?adu odporno?ciowego;
3. skróci czas trwania choroby i z?agodzi jej przebieg; sprawi, ?e na d?u?szy czas nie powróci;
4. udro?ni nos, usunie obrz?k i przekrwienie ?luzówek;
5. uwolni twój organizm z nadmiaru ?luzu, u?atwi odkrztuszanie, zatrzyma napady suchego kaszlu.

IMMUNITY STAR dzia?a jak naturalny antybiotyk, wybiórczo tylko na patogeny; dla zdrowych komórek jest ca?kowicie bezpieczny.

Ten unikalny, w sk?adzie, ro?linny obro?ca mo?e wyprzedzi? chorob?, a w razie potrzeby pomo?e ci z ni? skutecznie walczy?!!!


B?d? ZDROWY!!! NIE OBAWIAJ SI? GRYPY!!!W?ród produktów Starlife znajdziesz propozycje na wszystkie swoje potrzeby!
Zapraszam do sprawdzenia pozytywnego
dzia?ania produktów StarLife.

Pozdrawiam
mgr farm. El?bieta
tel. +48 724 200 030
www.Life-Star.pl
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci
Zakupy > Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Infekcje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Stomatolog Poznan, Dentysta Poznan, Dentysta w Poznaniu, Dentysta Pozna??, Stomatolog Pozna??, Denty
Gabinet stomatologiczny w Poznaniu - Stomatolog Poznan - oferujÄ?cy us??ugi najwy??szej jako??ci w bardzo atrakcyjnych cenach. Stoasujemy najnowsze technologie w protetyce (odbudowa i rekonstrukcja zÄ?b??w na w????knach szklanych), stomatologii estetycznej i zachowawczej. Przyjmujemy nawet 7 dni w tygodniu. Tw??j stomatolog w Poznaniu.Stomatolog Poznan, Dentysta Poznan, stomatolog, dentysta, dentist, stomatologia, Pozna?, poznan, Dentist in Poznan , Dentist in Pozna?, protezy, stomatolog w poznaniu, dentysta w poznaniu
Kategoria:   Zdrowie > Stomatologia
Zdrowie > Medycyna
Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Choroby zaka?ne
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Dlarodzinki.pl, znajdziesz tutaj wiele pezydatnych informacji z zakresu wychowania dzieci (noworodki, nauka, edukacja, choroby). Informacje na stronie pogrupowano na dzia?y takie jak: dziecko, rodzice, dom, na luzie, zakupy. Je?si masz jaki? problem na który nie mo?esz znale?? rozwi?zania w naszych artyku??ch zapraszamy do odwiedzenia forum.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Leki na grzybic?
Je?li masz do?? chodzenia po aptekach i szukania leków, których potrzebujesz, to dobrze trafi?e?. Apteka Oliwa oferuje Pa?stwo szeroki wachlarz produktów w?ród których warto wymieni? leki na gryp?, leki na ?ylaki oraz leki na zaparcia. Wszystkie oferowane w aptece leki s? oryginalnie zapakowane i nie ró?ni? si? niczym od ich odpowiedników z tradycyjnej apteki, no mo?e jedynie cen?, która jest o wiele ni?sza. Apteka zatrudnia wykwalifikowanych farmaceutów, którzy do?wiadczenie zdobywali przez wiele lat w tradycyjnych aptekach. W asortymencie firmy znajdziecie Pa?stwo równie? leki na biegunk? oraz leki na grzybic?.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci
Zdrowie > Farmacja > Leki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Sanatoria w Ustroniu
Zdrowie jest jedn? z najcenniejszych warto?ci, jakie posiada cz?owiek, dlatego trzeba o nie dba? i nie dopu?ci? do zaniedba?. W utrzymaniu dobrej kondycji oraz leczeniu schorze?, urazów, czy chorób cywilizacyjnych, pomaga górskie sanatorium w Ustroniu. Dzi?ki bogatej ofercie wypoczynku, rekreacji i leczenia, kuracjusze wracaj? do zdrowia, ciesz?c si? odzyskan? sprawno?ci? i dobrym samopoczuciem.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Ginekolog Kraków
Ginekolog Kraków. Ginekolodzy w Krakowie. Lista przychodni ginekologicznych w Krakowie. Ginekolog Kraków. Ginekolodzy w Krakowie. Lista przychodni ginekologicznych w Krakowie. Ginekolog Kraków. Ginekolodzy w Krakowie. Lista przychodni ginekologicznych w Krakowie. Ginekolog Kraków. Ginekolodzy w Krakowie. Lista przychodni ginekologicznych w Krakowie.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Forum dyskusyjne Fundacji BARTEK - Borelioza i kleszcze
Poniewa? na choroby odkleszczowe w Polsce choruje coraz wi?cej ludzi powsta?a Fundacja Bartek, a przy niej forum dyskusyjne Borelioza na którym pacjenci mog? si? wymienia? do?wiadczeniami i dyskutowa? o chorobie. Borelioza sprawia wiele problemów lekarzom, gdy? nieswoiste objawy mog? cz?sto sugerowa? inne choroby i schorzenia. Co opó?nia diagnoz?, oraz leczenie.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci
Zdrowie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: