Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zdrowie > Medycyna alternatywna  

Popular Tags


Kategorie

Homeopatia (2)

Masa? (7)

Regionalne (0)

Zio?olecznictwo (4)


Linki
Sortuj wg :
1. Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie
Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie. Zapraszam Pa?stwa na masa? klasyczny, drena? limfatyczny, masa? aquavibronem. Oferujemy równie? pomiar ci?nienia. Strona zawiera informacje na temat masa?u i zdrowego stylu ?ycia. Zalecenia ?ywieniowe, informacje na temat witamin i sk?adników mineralnych, niektóre zagadnienia z zakresu psychologii. Zapraszam do wej?cia na m? stron?.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna > Masa?
Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Wiedza

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 9
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Infekcje pasozytnicze i zkazenia grzybicze oraz bakteryjne
Zakazenia i obnizona odpornosc. Poznaj historie naszych pacjentow, ktorzy pozbyli sie przewleklych infekcji i zakazen wywo?anych przez gronkowca zlocistego, grzybicy, pasozyty. Kuracja dla doroslych i dzieci: gronkowiec w gardle i na skorze, drozdzyca, pasozyty jelitowe. Artyku?y: jak pomoc skorze, naturalne sposoby wzmocnienia organizmu, bakterie oporne na antybiotyki, pasozyty z piskownicy
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna
Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby skóry
Zdrowie > Medycyna alternatywna

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Life-Star - Sklep Ze Zdrowiem
Suplementy, od?ywki, fachowe doradztwo, sklep. Obchodzi ci? Twoje zdrowie - musisz tu zajrze?
SUPLEMENTY DIETY,Od?ywki,witaminy- Sklep internetowy – adres www.life-star.pl
ZAPEWNIAMY:
-ponad 100 pozycji specyfików
-najwy?szej jako?ci naturalne suplementy i kosmetyki ze wszystkimi atestami i cert.GMT
-mnóstwo wiedzy i ciekawych artyku?ów o zdrowiu
Zapewniamy fachowe doradztwo konsultantów medycznych i pomoc w doborze preparatów i kuracji.
ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty wszystkich, którzy chc?:
-walczy? z nadwag?
-usprawni? przemian? materii
-poprawi? swoje samopoczucie i wygl?d
-uodporni? organizm przed chorobami
-przyspieszy? proces leczenia wielu chorób

Kontakt:
www.life-star.pl
e-mail: sklep@life-star.pl
tel.0724200030
Kategoria:   Zakupy > Zdrowie
Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zakupy > Zdrowie > Od?ywianie > Suplementy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. W?a?ciwo?ci lecznicze miodu Manuka
Poch?dz?cy z Nowej Zelandii miód Manuka posiada silne w?a?ciwo?ci antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Miód ten posiada wiele zastosowa? i w?a?ciwo?ci leczniczych. Jest on skuteczny w walce z gronkowcem z?ocistym, nowotworami i wieloma innymi schorzeniami. Poza tym wyra?nie wzmacnia ogólny stan zdrowia oraz samopoczucia.
Miód Manuka, produkowany przez pszczo?y, które zbieraj? nektar z kwiatów, ma charakterystyczny smak, jest ciemniejszy i bardziej intensywny ni? miód koniczynowy, a ponadto posiada silne w?a?ciwo?ci antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Miód Manuka o najwy?szych w?a?ciwo?ciach leczniczych produkowany jest w specjalnych pasiekach, umiejscowionych w nie uprawianych rejonach Nowej Zelandii obficie poro?ni?tych przez krzewy Manuka.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Medycyna
?ywno?? > Miód

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zdrowie w zasi?gu r?ki. Naturalne suplementy firmy Calivita
Sklep z naturalnymi suplementami diety. Szeroki asortyment. Skonsultuj si? z nami na temat Twojej choroby. Napisz do nas maila. Gwarantujemy profesjonaln? opiek?. Mo?esz nam zaufa?. Napisz, a przekonasz si?, ?e warto. Nie ma co odk?ada? zdrowia na potem. Ciesz si? ?yciem ju? teraz. W ofercie paraprotex, polinesian noni, liquid chlorophil, witamina c i wiele innych produktów.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci
Zdrowie > Dieta i od?ywianie
Zdrowie > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. BioHarmonex
Bio-Harmonex s?u?y do wytwarzania impulsowego pola magnetycznego.Jest przeno?nym urz?dzeniem do u?ytku osobistego, wytwarzaj?cym pole magnetyczne.Skuteczno?? Bio-Harmonexu potwierdzaj? badania kliniczne.
Znane s? przypadki pojawienia si? efektu terapeutycznego ju? w 30 min. po zastosowaniu urz?dzenia (dotyczy g?ównie dzia?ania przeciwbólowego).
Przez ponad 30 lat stosowania tej metody terapii, nie odnotowano ?adnych dzia?a? niepo??danych.Bio-Harmonex zasilany jest przez 2 baterie.
Posiada 18-sto miesi?czn? gwarancj?.

Wymiary 100x65x24 mm, masa 150 g
Kategoria:   Zakupy > Zdrowie
Komputery > Internet > Promocja stron
Zdrowie > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Alveo
Alveo, to mieszanka 26 ekstraktów ro?lin leczniczych, pochodz?cych z najrozmaitszych miejsc naszej planety i ogólnie znanych z korzystnych wp?ywów na organizm ludzki.
Uzyskanie po??danych wyników jest mo?liwe tylko dzi?ki systematycznemu codziennemu za?ywaniu preparatu alveo. Jest to po prostu kuracja, podczas której musimy stosowa? si? do pewnych regu? za?ywania preparatu tak, by spe?nia?o ono swoje funkcje. Kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi? pewnie mia?yby skrupu?y, co do stosowania alveo w swojej diecie, ale warto zauwa?y?, ?e to w?a?nie przez wyp?ukiwanie toksyn i oczyszczanie organizmu, staje si? ono bardziej podatne na przyjmowanie witamin i minera?ów, przez co dzia?aj? one skuteczniej. Ka?dy organizm dzia?a odmiennie na zachodz?ce w nim reakcje i procesy, dlatego nie da si? jednoznacznie okre?li? czasu, jaki alveo potrzebuje na dzia?anie, aby by?y zauwa?alne skutki. Warto jednak nadmieni?, ?e stosowanie co najmniej przez trzy miesi?ce pod rz?d powinno na ka?dego zadzia?a?.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Regionalne > ?ódzkie > Zgierz > Zdrowie
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Zio?olecznictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Preparat Alveo
Strona niezale?nego dystrybutora preparatu Alveo na ca?? Polsk?. Rzetelne porady dotycz?ce sztandarowego produktu Akuny - Alveo, kierunki dzia?ania, charakterystyki zió? wchodz?cych w sk?ad, stosowanie preparatu. Zapraszamy na nasz blog.

Naturalne sk?adniki i odpowiednio skomponowana procedura sprawiaj?, ?e alveo nadaje si? do codziennego stosowania dla ludzi w ka?dym wieku, bez powodowania skutków ubocznych. Dlatego te? tak cz?sto stosuj? je nie tylko osoby chore, ale i zdrowe, które za pomoc? alveo chc? uchroni? si? przed przysz?ymi potencjalnymi chorobami, szczególnie nowotworowymi.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Homeopatia
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Leczenie infekcji
Nowozelandzki Miód z krzewu Manuka ma wszechstronne zastosowanie w leczeniu wielu schorze?. U?ywany jest jako ?rodek przeciwzapalny, lekarstwo na szerokie spektrum chorób ?o??dka i dolegliwo?ci jelitowych oraz skuteczny ?rodek antybakteryjny na rany i oparzenia. U?ywa si? go do kuracji na osad / kamie? naz?bny i zapalenie dzi?se?. Pomaga w z?agodzeniu bólów gard?a. Jest niezwykle skuteczny w walce z gronkowcem z?ocistym, nowotworami, wyra?nie wzmacnia ogólny stan zdrowia oraz samopoczucia pacjenta. To tylko niektóre zastosowania nowozelandzkiego Miodu Manuka. Sprawd?, jaki wp?yw mo?e mie? na Twoje zdrowie.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. NaturalMedica.pl
Serwis informacyjny o naturalnych metodach leczenia, opis i dzia?anie suplementów diety firmy CaliVita. Doradzamy i pomagamy w stosowaniu kuracji oczyszczaj?cej i innych suplementów firmy CaliVita. Umo?liwiamy wst?pienie do klubu CaliVita. Formularz zapisu znajd? Pa?stwo na stronie; www.naturalmedica.pl, polecamy szerok? gam? suplementów; paraprotex, noni, ac zymes, PROBIOBALANCE, probiotyki, witamine naturaln? c, czosnek w kapsu?kach, i multiwitaminy na witalno??. Serdecznie Pa?stwa zapraszamy.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Zio?olecznictwo
Zdrowie > Wiedza

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: