Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zdrowie > Placówki medyczne  

Popular Tags


Kategorie

Hospicja (1)

Szpitale (1)


Linki
Sortuj wg :
1. CENTRUM STOPY
Gabinet podologiczny w ?odzi, zabiegi na: wrastaj?ce paznokcie, odciski,
brodawki HPV, zabieg pedicure, rekonstrukcje paznokci, grzybica paznokci. Piel?gnacja i Leczenie Organu Skóry; kosmofarmaceutyki. ?ód?, gabinet podologiczny ?ód?, leczenia stóp, lekarze, piel?gniarki podologiczne ?ód?, wrastaj?cy paznokie?, odciski, modzele, pedicure kosmetyczny, pedicure medyczny, rekonstrukcje paznokci, grzybica paznokci, grzybica stóp, kurzajki, brodawki, potliwo?? stóp, centrum stopy, owrzodzenia, odle?yny, gabinety lekarskie, podologia, stopy ?ód?, zdrowe nogi, us?ugi piel?gniarskie, szkolenia medyczne, p?kaj?ce piety, percing,
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby skóry > ?uszczyca
Zdrowie > Placówki medyczne
Zdrowie > Medycyna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Leczenie raka
Serwis kliniki u?atwiaj?cej powrót do zdrowia i równowagi psychicznej dla wszystkich borykaj?cych si? z ci??szymi problemami. Oferujemy równie? zabiegi wspomagaj?ce leczenie raka a tak?e innych schorze?. Wszyscy pacjenci otrzymuj? u nas wsparcie psychologa w razie potrzeby. Pozostajemy ca?y czas do Pa?stwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Zdrowie > Placówki medyczne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Psycholodzy i Psychoterapeuci
Zdrowie psychiczne - projekt Polska Psychoterapia to próba systematycznej prezentacji podmiotów ?wiadcz?cych us?ugi i pomoc psychoterapeutyczn?. Szczególna uwaga po?wi?cona zosta?a ?atwo?ci przegl?dania i przejrzystej strukturze tre?ci, oraz jej wysokiej jako?ci merytorycznej, o któr? dba zespó? serwisu.

Dzi?ki temu unikalnemu podej?ciu w prosty sposób mo?esz przegl?da? warto?ciowe informacje dotycz?ce konkretnej trudno?ci/zaburzenia, podej?cia terapeutycznego, miejscowo?ci oraz innych elementów oferty, np. depresja, uzale?nienie czy l?ki.
Kategoria:   Zdrowie
Zdrowie > Medycyna > Wiedza
Zdrowie > Placówki medyczne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Stomatologia Warszawa, dentysta Warszawa
Oferowana przez nas stomatologia warszawa i inne us?ugi przyczyni? si? do tego, ?e poczujecie si? pewniej, co za tym idzie b?dziecie cz??ciej si? u?miecha?. Nasi lekarze, stomatolog i dentysta zadbaj?, aby wizyta w gabinecie by?a przyjemno?ci?. Gwarantujemy leczenie w komfortowych warunkach, ??cz?ce estetyk? z trwa?o?ci? wykonanych prac. Stomatologia to nie tylko nasz zawód, ale równie? ogromna pasja. Nie tylko leczymy, równie? doradzamy naszym pacjentom, by tym samym spe?ni? ich potrzeby. Nasz? g?ówn? specjalizacj? jest stomatologia Warszawa, w tym: stomatologia zachowawcza i estetyczna, profilaktyka i wybielanie z?bów, a tak?e protetyka.
Kategoria:   Zdrowie > Stomatologia > Regionalne
Zdrowie > Placówki medyczne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. CTM TransMedica - Przewóz chorych, zabezpieczanie medyczne imprez, transport sanitarny
Firma Transmedica powsta?a w roku 2005. Firma rozpocz??a dzia?alno?? od 2 ambulansów, sukcesywnie zwi?kszaj?c obszar i zakres dzia?alno?ci. W roku 2008 rozszerzyli?my dzia?alno?? jako Centrum Transportu Medycznego CTM - TransMedica. Obecnie dysponujemy kilkunastoma ambulansami wyposa?onymi w nowoczesny sprz?t medyczny. ?wiadczymy us?ugi dla osób prywatnych, firm, jednostek S?u?by Zdrowia oraz firm ubezpieczeniowych.

Oferujemy us?ugi transportu medycznego i sanitarnego na terenie Polski oraz Europy. Pracujemy 24 godziny na dob?, 365 dni w roku. Realizujemy zlecenia lekarzy, przychodni, szpitali, firm ubezpieczeniowych oraz osób prywatnych. ?wiadczymy równie? us?ugi zwi?zane z opiek? piel?gniarsk?. Realizujemy wizyty domowe , wykonuj?c wi?kszo?? zabiegów piel?gniarskich. Przewozy zawsze wykonuje zespó? kierowca + ratownik, zapewniaj?cy profesjonaln? opiek? i bezpiecze?stwo dla Pacjenta.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna
Zdrowie > Zdrowie publiczne > Ratownictwo
Zdrowie > Placówki medyczne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: