Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zdrowie > Regionalne  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Psychoterapia Gestalt w Warszawie
Zapraszam Pa?stwa do wizyty w Pracowni Psychoterapii Gestalt dzia?aj?cej w Warszawie. Strona internetowa przybli?a jej profil dzia?alno?ci - zawiera opis moich kwalifikacji zawodowych, dost?pn? ofert? i dane teleadresowe.

Jestem psychoterapeut? i zajmuj? si? udzielaniem wsparcia ludziom do?wiadczaj?cym w swoim ?yciu ró?nych problemów psychologicznych. Specjalizuj? si? w leczeniu nerwic, depresji. Warszawa to miasto w którym znajduje si? moja Pracownia ale wspó?pracuj? z wieloma osobami, które s? z innych rejonów kraju. Jednak?e ze wzgl?du na lokalizacj? w u?yciu jest has?o psychoterapia Warszawa. W swojej pracy wykorzystuj? zasady jakimi kieruje si? psychoterapia gestalt.
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Masa? Warszawa - gongi i misy tybeta?skie - masaz uzdrawiaj?cy Warszawa
Masa? Warszawa - gongi i misy tybeta?skie.
Oferujemy Pa?stwu: uzdrawiaj?cy masa? energetyczny, leczniczy masa? d?wi?kiem.
Poczuj jak przep?ywaj? przez Ciebie kolorowe wibracje, jak otacza cie wielkie
z?ote ?wiat?o, wsz?dzie wokól jest mi?kka cisza i wielka mi?o??.
Masa? Warszawa - gongi i misy tybeta?skie.
Oferujemy Pa?stwu: uzdrawiaj?cy masa? energetyczny, leczniczy masa? d?wi?kiem.
Poczuj jak przep?ywaj? przez Ciebie kolorowe wibracje, jak otacza cie wielkie
z?ote ?wiat?o, wsz?dzie wokól jest mi?kka cisza i wielka mi?o??.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna > Masa?
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Fotele masuj?ce
Dobre samopoczucie i zdrowy tryb ?ycia powinny by? istotnym elementem ?ycia wspó?czesnego cz?owieka. Terapia masa?em pomaga o?ywi? i odm?adza? cia?o, usuwaj?c ból, napi?cie i zm?czenie.
Firma P.H.Serwis jest bezpo?rednim importerem foteli masuj?cych, sprz?tu do masa?u i rehabilitacji, dzi?ki czemu jeste?my w stanie zaproponowa? Pa?stwu najwy?sz? jako?? w cenie producenta. Zdobyte przez nas wieloletnie do?wiadczenie w imporcie towarów luksusowych, pozwala nam wspó?pracowa? tylko ze sprawdzonymi Partnerami na ca?ym ?wiecie. Marka FoteleGateway, jest gwarancj? najwy?szej jako?ci, zawsze zapewnia bardzo mi?? i w pe?ni profesjonalna obs?ug?, a indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, procentuje rosn?cym uznaniem Firmy oraz jej produktów, nie tylko na Dolnym ?l?sku ale i w ca?ej Polsce. W naszej propozycji sprzeda?y oferujemy fotele masuj?ce Wirginia , Boss , Montana i inne. Oferujemy równie? ró?ne maty masuj?ce jak i masa?ery. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Nie masz miejsca na fotel do masa?u, to proponujemy Pa?stwu nasz? mat? masuj?c?. Mata z powodzeniem zast?puje du?o dro?sze fotele masuj?ce.
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Rehabilitacja
Zakupy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Poduszki ortopedyczne
Sklep "RESURS" ze sprz?tem ortopedyczno-rehabilitacyjnym oraz ?rodkami pomocniczymi
Oferujemy: wózki inwalidzkie, balkoniki , kule, laski, chodziki , gorsety, ortezy, pasy przepuklinowe , ko?nierze ortopedyczne , materace i poduszki przeciwodle?ynowe , wyroby przeciw?ylakowe, stabilizatory , pieluchomajtki , wk?adki ortopedyczne , ci?nieniomerze , inhalatory , sprz?t rehabilitacyjny na zamówienie: sto?y do masa?u, sprz?t do kinezyterapii i fizykoterapii.
Realizujemy Karty Zaopatrzenia NFZ Dolno?l?skiego Oddzia?u Wojewódzkiego
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Rehabilitacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Bilety autokarowe online
Sprzedajemy bilety przez 24h na dob? .Chcemy aby nasze rozwi?zania by?y przyjazne dla Ciebie. Teraz ma?esz przez ca?? dob? , siedz?c we w?asnym fotelu przed komputerem,kupi? bilety autokarowe do ponad 800 miejscowo?ci w ca?ej Europie. Ty wybierasz form? p?atno?ci :kart?,przelewem elektronicznym czy zwyk?ym. Sprzedajemy równie? ubezpieczenia znanych firm takich jak Warta,TU Europa,Signal Iduna,Europejskie .Dzi?ki nasze wyszukiwarce biletów autokarowych maj? Pa?stwo mo?liwo?? samodzielnego wyboru przewo?nika na danej trasie. Atrakcyjne zni?ki i promocje.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Biura podró?y
Zdrowie > Regionalne
Regionalne > Dolno?l?skie > Turystyka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Wypo?yczalnia motocykli Wroc?aw
Bez wzgl?du na to czy macie ochot? wynaj?? czteroko?owce sportowe, terenowe czy te? rekreacyjne powinni?cie wiedzie? czym te grupy si? cechuj?. Faktem jest, ?e wypo?yczalnia quadów winna udost?pni? informacje na ten temat, ale dobrze jest te? co nie co samodzielnie wiedzie?.

Ponadto warto pami?ta?, ?e nie ka?da wypo?yczalnia quadów udost?pnia trzy powy?sze ich odmiany, tote? powinni?cie je rozró?nia?.
Kategoria:   Motoryzacja > Us?ugi
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Alarmy Bydgoszcz
Firma TECHNIKA ALARMOWA powsta?a w 1999 roku. Firma specjalizuje si? w projektowaniu, monta?u, modernizacji oraz konserwacji Elektronicznych Systemów Zabezpiecze?. Firma posiada koncesj? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji nr L-0738/01, autoryzacj? TECHOM-u do klasy SA 2 i SA 4 w zakresie projektowania elektronicznych systemów alarmowych.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Prawnik Wroc?aw
Potrzebujesz rzetelnej porady prawnej? Wykorzystaj nasze us?ugi i rozwiej swoje wszystkie w?tpliwo?ci i problemy. Nie jest wa?ne czy interesuj? Ci? sprawy rozwodowe, sprawy rodzinne lub te? jakie? inne, bowiem nasze bogate do?wiadczenie umo?liwia nam zmierzenie si? z nawet najbardziej skomplikowanymi problemami na poziomie prawnym.

O naszych kompetencjach ?wiadczy fakt, i? ePorady, które realizujemy s? docenione przez spo?ecze?stwo w ca?ej Polsce.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Prawo
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Monta? rolet w Warszawie
Nale?ymy do top 10 firm zajmuj?cych si? monta?em rolet, ?aluzji, markiz i moskitier. W produkty zaopatrujemy si? u czo?owych producentów. Trzymamy w ofercie zarówno rolety wewn?trzne jak i zewn?trzne, ?aluzje zwyk?e, jak i drewniane. Nasz biznes istnieje na rynku ju? dekad?. Oferujemy nasze us?ugi na terenie województwa mazowieckiego ale ch?tnie podejmiemy si? zlece? na terenie ca?ego kraju. Nasze us?ugi to jako??, terminowo?? i profesjonalizm. Du?o klientów ju? skorzysta?o i nigdy nie s?yszeli?my, ?e kto? ?a?owa? swojej decyzji. Pami?taj, ?e ?aluzje to tylko Roma. Wystarczy tylko wklepa? w komputer has?o – rolety do okien Warszawa lub monta? rolet zewn?trznych a wy?wietl? Ci si? dziesi?tki firm. Szukaj w?ród pierwszej dziesi?tki – my tam b?dziemy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > W
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Stomatolog Warszawa - leczenie kana?owe, wybielanie z?bów - ból z?ba
Gabinet Stomatologiczny AMIDENT istnieje w Warszawie od 1998 roku. Placówki mieszcz? si? w Centrum przy ul. Dzielnej 5 i na Bielanach przy ul. Nerudy 1. Oferowane us?ugi przez Gabinet Stomatologiczny AMIDENT to: stomatologia zachowawcza, profilaktyka (lakowanie, lakierowanie, usuwanie kamienia, piaskowanie z?bów), wybielanie z?bów, chirurgia, leczenie kana?owe, protetyka, naprawy protez, ortodoncja. Je?li szukasz informacji na nast?puj?ce tematy: ból z?ba, leczenie kana?owe, wybielanie z?bów, stomatolog Warszawa i nie tylko, to wejd? na stron? www gabinetu stomatologicznego AMIDENT.
Kategoria:   Zdrowie > Stomatologia
Wed?ug miejscowo?ci > W
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: